VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 332/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠNLA - LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2013

Ngày 21 tháng 8 năm 2013, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - LaiChâu, đã đi kiểm tra công trường xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu và chủ trìcuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu. Tham dự cuộchọp có các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước.

Sau khi nghe yviên Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địaphương và đơn vị liên quan báo cáo; ý kiến của các thànhviên Ban Chỉ đạo Nhà nước; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua đã có nhiều sựkiện quan trọng đối với các dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu: Thủy điện SơnLa đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, đã tổ chức Lễkhánh thành công trình, đáp ứng mục tiêu tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các khu, điểm tái định cư đãcơ bản hoàn thành; các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châuđang tập trung đẩy nhanh công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyếttoán các dự án thành phần đã hoàn thành và tích cực thực hiện hỗ trợ sản xuấtđể sớm ổn định đời sống, tổ chức sản xuất lại cho các hộdân tái đnh cư. Tại dự án thủy điện Lai Châu, do đã rútđược kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án thủy điệnSơn La, nên công tác thi công đã được thực hiện khẩn trương, nhiều sáng kiếntrong công tác chuẩn bị dự án đã được áp dụng, công tác thi công công trìnhchính đang bám sát mục tiêu tiến độ; công tác đấu thầu, cung cấp thiết bị côngnghệ, cung cấp thiết kế bản vẽ thi công và giải ngân đãđáp ứng yêu cầu; có thể rút ngắn được tiến độ theo quyết định phê duyệt của Thủtướng Chính phủ.

Có được thành tích trên là do có sựnỗ lực rất lớn của các cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc 3 tỉnh: SơnLa, Lai Châu, Điện Biên trong công tác di dân, tái định cư; sự quan tâm chỉ đạosát sao của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan Trung ương kịp thời tháo gỡcác khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàngNhà nước Việt Nam có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo thu xếp vốn; sự nỗ lựccủa chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị có liên quan trên công trường xâydựng các dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước, PhóThủ tướng biểu dương lãnh đạo và nhân dân các tỉnh trong vùng dự án, chủ đầutư, các nhà thầu; biểu dương các Bộ, ngành liên quan về những cố gắng, nỗ lựcđể đạt được những kết quả tốt đẹp.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫncòn một stồn tại cần khắc phục trong thời gian tới: Việcthu hồi đất, giao diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cấp giấychứng nhn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền vi đất cho các hộ tái định cư tại mộtsố khu, điểm tái định cư còn chậm; công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyểngiao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân tái định cư sản xuất nông nghiệp chưađược triển khai sâu rộng; việc triển khai phương án sản xuất cho các hộ táiđịnh cư nông nghiệp tuy đã được các tỉnh quan tâm, nhưng tiến độ thực hiện cònchậm so với yêu cầu. Đặc biệt, các hộ dân tại các khu, điểm tái định cư đô thịvà vùng ven hồ còn gặp khó khăn trong việc phát triển sản xuất và ổn định đờisống do các tỉnh chậm triển khai phương án sản xuất, phương án chuyển đổi nghềnghiệp đến các hộ dân.

Tại dự án thủy điện Lai Châu, côngtác triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm táiđịnh cư chưa đáp ứng tiến độ di chuyển dân theo quy hoạch tổng thể được duyệt.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNH THỜI GIAN TỚI

1. Dự án thủy điện Sơn La

a) Dự án xây dựng công trình: Hoàn thành hồ sơ quyết toán trước ngày 30 tháng 6 năm 2014.

b) Dự án di dân, tái định cư:

- Hoàn thành các hạng mục, dự ánthành phần trực tiếp phục vụ sản xuất trong năm 2013; hoàn thành nghiệm thu bàngiao đưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần trong năm 2014.

- Hoàn thành việc thu hồi, giao diệntích đất sản xuất nông lâm nghiệp còn lại, tính toán bù chênh giá trị sử dụngđất, chi trả bồi thường hỗ trợ và hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất, giaođất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền shữunhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái địnhcư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2013.

- Hoàn thành quyết toán Dự án di dântái định cư trong năm 2015.

2. Dự án thủy điện Lai Châu

a) Dự án xây dựng công trình:

- Hoàn thành khối lượng công việc,cung cấp thiết bị đáp ứng tiến độ được phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chấtlượng công trình; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động và vệ sinh môitrường.

b) Dự án đường giao thông tránh ngậptỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - Pắc Ma: Thông đườngđoạn Nậm Nhùn - Mường Tè trong năm 2013.

c) Dự án di dân tái định cư: Lập vàphê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thực hiện di chuyểncác hộ dân đến nơi tái định cư, bảo đảm đáp ứng tiến độ chung của dự án thủyđiện Lai Châu.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀCÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Bộ Công Thương

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đấu thầu cung cấp thiết bị công nghệ còn lại, cungcấp bản vẽ thi công và dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đápứng tiến độ thi công.

- Phê duyệt Dự toán kinh phí xây dựngĐề án “Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC thủy điện Sơn La” trong tháng 9 năm 2013.

- Báo cáo tại kỳ họp Quốc hội cuốinăm 2013 tình hình thực hiện các dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu; chủ trì,phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, chuẩn bị hồ sơtrình Quốc hội phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thủy điện Sơn La.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo y bannhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ: thicông các dự án thành phần; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, bàn giao đưa vàosử dụng các dự án thành phn đã hoànthành tại các khu, điểm tái định cư; thực hiện hoàn thành việc thu hồi đất,giao đất, bù chênh giá trị sử dụng đất và hướng dẫn nhân dân sớm ổn định đờisống, tổ chức lại sản xuất;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hànhcác quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chính sách ápdụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu;

- Chỉ đạo y bannhân dân tỉnh Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt dự án đầu tư,thiết kế và triển khai xây dựng các dự án thành phần; xây dựng cơ sở hạ tầngthiết yếu và di chuyển dân theo đúng các quy định hiện hành, nhằm đáp ứng tiếnđộ chung của toàn Dự án thủy điện Lai Châu;

- Chủ trì, phối hợp cùng các Bộ,ngành liên quan triển khai xây dựng Đề án “Ổn định dân cư,phát triển kinh tế - xã hội vùng TĐC thủy điện Sơn La”.

3. Bộ Giao thông vận tải

Chỉ đạo các cơ quan liên quan, thuêtư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu giải pháp để xử lý dứt điểm việc sụt, trượtcủa quốc lộ 12 đoạn qua thị xã Mường Lay nhm bảo đảm giaothông và an toàn cho các hộ dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảogiao thông tuyến quốc lộ 12 đoạn thành phố Điện Biên - cầu Lai Hà để đảm bảogiao thông thông suốt trong mùa mưa lũ, đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư,thiết bị phục vụ thi công Dự án thủy điện Lai Châu và an toàn cho các hộ dân tái định cư thị xã Mường Lay.

4. Bộ Xây dựng

- Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhànước các công trình xây dựng thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình thủyđiện Lai Châu theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựngcác khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các dự án đi dân tái định cư thủy điệnSơn La và Lai Châu.

5. Bộ Tài chính

- Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển ViệtNam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thời đối với khốilượng hoàn thành đã đủ điều kiện thanh toán của các dự án di dân tái định cưthủy điện Sơn La và Lai Châu, đường tránh ngập tỉnh lộ 127 và các gói thầu cungcấp thiết bị cơ khí thủy công trong nước Dự án thủy điện Lai Châu.

- Bảo lãnh vnvay nước ngoài để mua sắm thiết bị cơ điện Dự án thủy điện Lai Châu và đườngdây 500kV Sơn La - Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhvà y ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châutổ chức kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện chính sáchbồi thường di dân tái định cư và thực hiện thanh toán, quyết toán vốn đầu tư Dựán di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Đôn đốc các địa phương có báo cáo địnhkỳ về công tác quyết toán.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Hoàn thành thmđịnh kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái địnhcư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2013về Tổng mức đầu tư điều chỉnh và tổng hợp nguồn vốn của dự án thủy điện Sơn Lađể xem xét, trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp tháng 10 năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhcân đối, bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủyđiện Sơn La cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, đảm bảo hoàn thành toànbộ Dự án trong năm 2014 và quyết toán xong trong năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhxem xét bố trí vốn hoàn trả số vốn đãứng từ nguồn vốn Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La để thực hiện đầu tưdự án Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai và Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ107, đoạn Chiềng Pấc - Phiêng Lanh, tỉnh Sơn La; dự án tuyến đường Mường Lay -Nậm Nhùn giai đoạn 1 và Bệnh viện đa khoa thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

- Chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dựán di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo quy định.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn cáctỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvi đất cho các hộ tái địnhDự ánthủy điện Sơn La; hỗ trợ vốn cho các tỉnh để thực hiệncông tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất.

- Chủ trì, phốihợp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, thm tra đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc điều chnh Quy trình vận hành liên hchứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - Tuyên Quang trong mùa lũhàng năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phầnNgoại thương Việt Nam và các ngân hàng thương mại liên quan phối hợp với Tậpđoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thi giá trị khốilượng hoàn thành của Dự án thủy điện Lai Châu.

9. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đualiên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

10. Trung ương Đoàn thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh

Triển khai các hoạt động “Công trìnhthanh niên” theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư và các lực lượng tham gia thực hiện trên côngtrường xây dựng thủy điện Lai Châu.

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La,Điện Biên và Lai Châu

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để đảmbảo hoàn thành việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trongnăm 2014; tập trung quyết toán theo hướng dẫn của Bộ Tàichính, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước, bảo đảm hoàn thành quyết toán toànbộ Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015.

- Thực hiện tốt việc quản lý, cấpphát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường kiểm tra chấtlượng các công trình hạ tầng, dự án thành phần; kiểm tra,giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chủ động phòng, chống thấtthoát lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốn cho táiđịnh cư các dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu.

- Hoàn thành việc thu hồi đất, giaodiện tích đất sản xuất nông nghiệp và bù chênh giá trị sử dụng đất; đẩy nhanhtiến độ thực hiện thu hồi đất, giao diện tích đất lâm nghiệp còn lại theo quyhoạch chi tiết được duyệt; đng thời hoàn thành toàn bộ hồsơ thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữunhà và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ tái địnhcư.

- Hoàn thành giải ngân kinh phí hỗtrợ sản xuất còn lại cho các hộ tái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt,tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, trong đó cần chú trọng các biện pháp lựachọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằmtăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộkhuyến nông, khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuấtđể rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

- Tiếp tục tổ chức đánh giá kết quảổn định đời sống và sản xuất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La; khẩn trương hoàn thành thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghềcho người dân tái định cư phi nông nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đánh giáviệc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hành vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt là chất lượng các công trìnhxây dựng cơ bản trên địa bàn và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự án didân, tái định cư thủy điện Sơn La.

- Tiếp tục đào tạo cán bộ chính quyền cơ sở tại các khu, điểm tái định cư; tổchức tuyên truyền vận động người dân yên tâm tái định cư, tập trung phát triểnsản xuất, ổn định đời sống tại nơi ở mới; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Kiểm tra, phát hiện những khu, điểmtái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã đón dân trong thời gian qua có nguy cơbị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở và có phương án phòng ngừa, xử lýkịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưalũ.

- Chỉ đạo các S,ngành, địa phương liên quan của tỉnh hỗ trợ Tập đoàn Điệnlực Việt Nam trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 500kV Lai Châu - Sơn La để sớm khởi công xây dựng.

- Ngoài các nhiệm vụ trên, y ban nhân dân tỉnh Lai Châu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thựchiện: bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xây dựng cơ sở hạtầng thiết yếu và di chuyển dân theo đúng các quy định hiện hành, nhm đáp ứng tiến độ chung của toàn Dự án thủy điệnLai Châu.

12. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Bố trí phần vốn còn lại của Tậpđoàn cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 801/QĐ-TTg để các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có nguồnvốn thực hiện Dự án.

- Hoàn thiện các thủ tục để ký hợpđồng vay tín dụng nước ngoài cho gói thầu cơ điện Dự án thủy điện Lai Châu; cógiải pháp đảm bảo vốn thanh toán cho phần thiết bị cơ điện của Dự án nhập vềtrong năm 2013 và giải pháp về vn, vthủ tục để triển khai các công việc cn thực hiện trước để đảm bảo tiến độ đồng bộ đường dây 500kV Sơn La “Lai Châu khi chưa giải ngân được từ các ngun vay tín dụngnước ngoài.

- Thực hiện đấu thầu các gói thầuthiết bị công nghệ còn lại, kiểm soát và bàn giao kịp thời thiết bị cho lắp đặt, cung cấp bản vẽ thiết kế công nghệ, bản vẽ thi côngvà dự toán đáp ứng tiến độ thi công Dự án xây dựng công trình thủy điện LaiChâu theo kế hoạch tiến độ; tổ chức tốt công tác quản lý chất lượng công trìnhtheo quy định.

- Kiểm soát, đôn đốc đẩy nhanh tiếnđộ thi công tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn - Mường Tè - PắcMa.

- Nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnhQuy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - Hòa Bình - Thác Bà - TuyênQuang trong mùa lũ hàng năm, bảo đảm an toàn cho công trìnhvà khu vực hạ du các công trình thủy điện, thực hiện được các mục tiêu: phátđiện, chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho đồng bằng Bắc bộ,...với lợi ích tổng hợp cao nhất; trình Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩmđịnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

13. Tập đoàn Sông Đà và các nhà thầuthành viên

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lànhnghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ Dự án xây dựngcông trình thủy điện Lai Châu, bảo đảm chất lượng yêu cầu.

- Bảo đảm an toàn thi công và thựchiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

IV. VỀ CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA TẬP ĐOÀNĐIỆN LỰC VIỆT NAM VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH: SƠN LA, ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU:

1. Về đề nghị của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam

- Về đề nghị cho phép miễn các điềukiện quy định khi cấp bảo lãnh vốn vay nước ngoài để mua sắm thiết bị cơ điệnDự án thủy điện Lai Châu và đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu: Tập đoàn cầnkhẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Bộ Tài chính để xem xét cấp bảo lãnh theo quyđịnh. Trường hợp vượt thẩm, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

- Đồng ý với đề nghị cho phép bổ sunghạng mục đường tránh vai trái đập thủy điện Sơn La vàodanh mục đầu tư của Dự án xây dựng công trình thủy điệnSơn La để đáp ứng yêu cầu công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc giavà giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt thiết kế, lựachọn các nhà thu thiết kế và nhà thầu thi công theo quyđịnh hiện hành.

- Về đề nghị cho phép được vay vốn bổsung từ quỹ Bảo hiểm xã hội để thanh toán một phần chi phí thiết bị và xây dựngdự án thủy điện Lai Châu và đường dây 500 kV Lai Châu - Sơn La: Tập đoàn làmviệc cụ thể với quỹ Bảo hiểm xã hội về số tiền vay, điều kiện vay theo quyđịnh; trường hợp vượt thẩm quyền, các cơ quan có liên quan báo cáo Thủ tướngxem xét, quyết định.

2. Về đề nghị của Tổng công ty SôngĐà:

- Đồng ý cho phép miễn bảo đm thực hiện hợp đồng đối với các nhà thầu trong tổ hợp thi công dự ánthủy điện Lai Châu như đã thực hiện tại dự án thủy điện Sơn La.

- Về đề nghị cho phép thanh toán chiphí ăn ca theo định mức nhân công hoặc khoán chi phí ăn ca: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sớm xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 7 năm 2008 chophù hợp.Trong khi chờ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộisửa đổi Thông tư số 12/2008/TT-BLĐTBXH cho phép chủ đầu tư và nhà thầu xem xétmức khoán chi phí ăn ca hợp lý, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

3. Về đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Sơn La:

- Về các đề nghị chuyển vốn ứng đểgiải ngân thanh toán đối với những dự án đã có khi lượnghoàn thành, thanh toán trước giá trị bi thường, hỗ trợ vượt mức vốn đã được phêduyệt,...: các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn để chuyển cho tỉnhthực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Về đề nghị cho chủ trương, bố tríkinh phí sửa chữa, khắc phục các dự án xuống cấp, dự án bị hư hỏng do mưa lũthuộc dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La: Tỉnh thực hiện theo quy địnhhiện hành, đối với các dự án chưa hoàn thành, bàn giao, tỉnh xem xét, bố trítrong số vốn đã phân bổ cho dự án di dân, tái định cư để thực hiện; đối với cácdự án đã hoàn thành, bàn giao: sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương và cácnguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

4. Về đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Điện Biên:

- Về đề nghị bổ sung tăng thời gianhỗ trợ lương thực cho các hộ dân lên thêm 02 năm: vốn chothực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La đã phân bổ hết cho cáctỉnh, không còn nguồn bổ sung. Đối với các hộ dân đã qua thời gian hỗ trợ gạonhưng vẫn chưa bố trí đủ đất sản xuất để tự túc được lươngthực, Tnh cần xem xét cụ thể từng trường hợp để đề xuấthỗ trợ cứu đói cho số hdân này từ nguồn hỗ trợ của Trungương hàng năm.

- Về quy mô đầu tư các công trình hạtầng tại khu tái đnh cư Noong Bua, thành phố Điện Biên: y ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện điều chỉnh quy mô, tổng vốn đầu tư các hạng mục, dự án thành phần cho phù hợp với thựctế, nhưng không làm tăng tổng số vốn đã giao cho Tỉnh theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản số 1353/TTg-KTN ngày 07 tháng 9 năm 2012.

- Về đề nghị tiếp tục tạm ứng và hoànvốn đã ứng đối với dự án đường Mường Lay - Nậm Nhùn: Đồng ý Tỉnh tạm ứng 137 tỷđồng từ nguồn vốn di dân tái định cư thủy điện Sơn La đã được giao cho Tỉnhtheo kế hoạch để thanh toán dứt điểm giai đoạn 1 Dự án. Các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính cân đối bố trí hoàn vốntạm ứng cho tỉnh Điện Biên trong các năm 2013 - 2014 để thực hiện Dự án di dântái định cư thủy điện Sơn La.

- Đồng ý tỉnh Điện Biên được tạm ứng50 tỷ đồng từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của Tỉnh đ trin khai thực hiện lập hồ sơ giao đt, giao rừng, cấp Giychứng nhận quyn sử dụng đt lâmnghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnhĐiện Biên, làm cơ sở chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng này. BộTài chính bố trí vốn ngân sách để hoàn trả.

5. Về đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Lai Châu:

- Đồng ý bổ sung dự án Tuyến đường 35kV tránh ngập từ Nậm Nhùn đến Can Hồ vào Quy hoạch tổng thể dự án di dân, táiđịnh cư thủy điện Lai Châu, y ban nhân dân tỉnh Lai Châulàm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam sử dụng trong số vốn tái định cư đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thực hiện nhằm cung cấp điện kịp thời chohuyện Mường Tè và các khu tái định cư thủy điện Lai Châu.

- Đồng ý đề nghị hỗ trợ tăng thêm 1năm gạo đối vi các hộ dân bị ảnh hưởng không sản xuấtđược do đất, cát từ việc thi công tuyến đường tránh ngập tỉnh lộ 127 và các dựán mặt bằng tái định cư phía trên tràn xuống. Kinh phí hỗ trợ được sử dụng vốntái định cư đã được phê duyệt tại Quyết định s 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Về đề nghị cho phép mua xe ô tô conphục vụ công tác tái định cư thủy điện Lai Châu: đồng ý với đề nghị của Tỉnh,việc mua xe được thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Các thành viên BCĐ Nhà nước Dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;
- Ban quản lý Dự án 1 (Bộ GTVT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3), V. (65)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ