VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Cùng đi cóBộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà HùngCường và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng. Saukhi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 vàmột số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướngVũ Văn Ninh đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Biểu dương và đánh giá cao những cốgắng và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầunăm 2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh QuảngTrị. Trong điu kiện khó khăn chung, Tỉnh đã bám sát cácNghị quyết của Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt,năng động, sáng tạo và đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; tốc độtăng trưởng kinh tế đạt 7%; trong đó, nông nghiệp tăng 2,3%, công nghiệp - xâydựng tăng 9,1%, dịch vụ tăng 8,2%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định vàphát trin; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt752,501 tỷ đng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2012; xuấtkhẩu tăng 17,5% so vi cùng kỳ năm 2012. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và đào tạo tiếp tục được chútrọng và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việclàm, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quan tâm; an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, tình hình 6 tháng cuối năm2013 và các năm tiếp theo còn những khó khăn, thách thức, nhất là việc tháo gỡkhó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết nợ xu, tái cơ cu kinh tế, tái cơcu đu tư công; công tác quản lý thịtrường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậuvà gian lận thương mại.

2. Nhiệm vụ trong thời giantới

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, đthực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm2013, đề nghị Tỉnh quan tâm một số điểm sau:

a) Tiếp tục bám sát các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy đnghiên cứu, đxuât các giải pháp cụ thể,phù hợp với điều kiện của Tỉnh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2013; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháptháo gỡ khó khăn, tạo điu kiện thuận lợi phát trin sản xut, kinh doanh gnvới hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xu.

b) Tập trung thực hiện tốt Nghị quyếtTrung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xâydựng nông thôn mới; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dânchủ động tham gia xây dựng nông thôn mới; trong chỉ đạo cần kết hợp đồng thờichỉ đạo điểm và trên diện rộng, lấy điểm để nhân diệnrộng; có bước đi và cách làm thích hợp, không nóng vội, cần kiên trì, thựchiện thường xuyên, liên tục. Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cần đượcquán triệt từ các hộ gia đình đến thôn, bản, xã.

Nghiên cứu để có chính sách khuyếnkhích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.Rà soát và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất,xác định cơ cấu mùa vụ, sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình mụctiêu trên địa bàn đxây dựng nông thôn mới. Tổng kết vànhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả; chú trọng nâng cao đời sống vật chất vàtinh thần của nhân dân.

c) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơquan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường côngtác bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; giải quyếtkịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chú trọng làm tốt hơn nữa phát triểngiáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhânlực có chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; giữ vững n định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toànxã hội.

3. Vềmột số kiến nghị của Tỉnh

a) Về đề nghị ứng vốn kế hoạch 2014cho Dự án Cầu sông Hiếu và đường haiđầu cầu: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư , Tài chính xem xét tổng hợp, trìnhThủ tướng Chính phủ quyết định.

b) Về đầu tư Dự án đường liên xãĐakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông:Đây là dự án triển khai trên địa bàn huyện nghèo 30a củatỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo; Tỉnh cần lồngghép nhiều nguồn vốn như: Chương trình 30a, ngân sách địa phương và các nguồnvốn hợp pháp khác để triển khai; báo cáo rõ khả năng cân đối nguồn vốn và thựchiện thẩm định nguồn vốn theo quy định tại Chthị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về các dự án đầu tư từ nguồn vốnTrung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các dự án cấp bách theo ý kiến của lãnh đạoĐảng và Nhà nước: Tỉnh rà soát, lựa chọn một số dự án ưu tiên, bố trí trong kế hoạch vốn 2014-2015 đã được thông báo để thực hiện.

d) Về việc bổsung vốn trái phiếu Chính phủ cho dự án đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn và pháttriển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng vùng phía Nam tỉnh Quảng Trị để hoàntrả lại các tuyến đường nông thôn dùng làm đường công vụ đã bị hư hỏng: Giao BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính xemxét, xử lý.

đ) Về bổ sungvốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đồng ý về nguyêntắc, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án; đồngthời xem xét, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo s 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2013.

e) Về đầu tưtuyến đường Hùng Vương kéo dài nối thành phố Đông Hà với thị trn Ái Tử, huyện Triệu Phong bngnguồn vốn JICA theo quy hoạch của tnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh xem xét khả năng bố trí từ nguồnvốn JICA hoặc ODA Hàn Quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

g) Về Dự án cungcấp điện và Tàu đi lại giữa đảo và đất liền đối với huyện đảo Cồn Cỏ:

- Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựngnhà máy điện bằng nguồn tái tạo sử dụng năng lượng mặt trời hoặc năng lượng gióhoặc kết hp năng lượng gió và năng lượng mặt trời thaycho nguồn Diesel hiện nay để cấp điện cho huyện đảo cồn cỏ; Tỉnh tính toán cácphương án, lập dự án. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phốihợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính đề xuất nguồn vốn, sớm trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về tàu vận chuyển, đi lại giữa đấtliền và huyện đảo: Tỉnh rà soát các phương tiện hiện có của các đơn vị có liênquan đóng trên địa bàn để phối hợp sử dụng; khi nhu cầu đi lại tăng cao, Tỉnhbáo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí để đóngtàu.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các Bộ, cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Tư pháp;
- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ ly TTg, Cng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).Dh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng