VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 348/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TÂY BẮC TẠI BUỔI LÀM VIỆC CỦA BANCHỈ ĐẠO TÂY BẮC VỚI BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY YÊN BÁI

Ngày 03 tháng 9 năm 2013, tại Ban Chỉ đạo Tây Bắc,đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ,Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã chủ trì buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Tây Bắc vớiBan Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Cùng dự buổi làm việc có Cục an ninh Tây Bắc (BộCông an) và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáotình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2013, kết quả sau kiểmđiểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và một số đề nghị của Tỉnh; ýkiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí dự họp, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tây Bắcbiểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong những năm quavà 8 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh YênBái. Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước nhưng với sự cố gắng vượt quakhó khăn Tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xãhội và xây dựng đảng: tốc độ tăng trưởng GDP cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịchđúng hướng; 8 tháng đầu năm 2013 nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổngsản phẩm tăng 9,76%; trong đó, nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,3%; côngnghiệp, xây dựng tăng 9,62%; dịch vụ, du lịch tăng 13,02%. Thu ngân sách trênđịa bàn đạt 56,7%; các tiềm năng lợi thế về thủy điện, khoáng sản, du lịch vàcác lĩnh vực khác từng bước được quản lý, khai thác có hiệu quả. Tạo việc làmmới cho 7.070 người, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Tích cựctổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, chăm sócsức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng; đời sống nhân dân được cải thiện;quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, tộiphạm được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm, tập trung giải quyết được nhiều vụkhiếu kiện phức tạp, kéo dài. Thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quảNghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vữngmạnh, đoàn kết các dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, có nhiều khókhăn, thách thức: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập; tàinguyên, khoáng sản đã được quản lý nhưng chưa chặt chẽ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao(29,5%); tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còntiềm ẩn phức tạp; tội phạm giết người chưa giảm, vi phạm pháp luật về quản lýkinh tế, môi trường còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy cao, tìnhtrạng tái trồng cây có chứa chất ma túy vẫn còn nguy cơ bùng phát.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnhđặt ra từ nay đến hết năm 2013 và các năm tiếp theo. Để hoàn thành tốt mụctiêu, nhiệm vụ năm 2013, lưu ý Tỉnh một số việc:

1. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; phântích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; cùng với sự hỗ trợcủa Trung ương, Tỉnh cần năng động, sáng tạo và huy động nguồn lực để đầu tưphát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện...;khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện về khí hậu đểphát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc, giacầm, gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, phát triểncông nghiệp chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của các sảnphẩm hàng hóa. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cáchthủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. Chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp làm tiềnđề xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động,xây dựng và nhân rộng mô hình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâmnghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với viêc tổ chức lạisản xuất nông nghiệp; giảm dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang pháttriển kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sản xuất hàng hóa gắn với xuất khẩu; cóchính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác định canh,định cư và bố trí sắp xếp lại dân cư, gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiệnChương trình nông thôn mới.

3. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả cácgiải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, chăm lo đời sống cho đồngbào thiểu số, đồng bào nghèo, vùng khó khăn; thực hiện tốt các chính sách ansinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, công tác y tế, giáo dục và chăm sóc sứckhỏe nhân dân.

4. Tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơsở vững mạnh, nền an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn và củng cố đoàn kết dântộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiệncó hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010, Chỉ thị số 21-CT/TWngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12năm 2011 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012của Quốc hội và Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ về phòng, chống tội phạm, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thườngxuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm của người đứngđầu cấp ủy Đảng, chính quyền và thủ trưởng cơ quan Công an đối với công tácnày. Nơi nào để tệ nạn xã hội, tội phạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì ngườiđứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan Công an phải chịu trách nhiệm.Đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội, trong đó chú trọng tuyên truyền về phòng,chống tội phạm với nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn đặc thù.Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là thời điểm giáp Tết, tậptrung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, cướp, cướp giật, cưỡngđoạt tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại, các vi phạm về pháo nổ. Thực hiệncác giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lývũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các ngành, nghề kinh doanh có điềukiện; tăng cường quản lý tiền chất, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm vàtệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tăng cường phối hợp giữa Công an, Viện kiểmsát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử/nghiêm minh tội phạm; có biện phápkiềm chế tai nạn giao thông đến mức thấp nhất để giữ gìn cuộc sống bình yên chonhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦATỈNH

1. Về hỗ trợ vốn chợ Tỉnh thực hiện Dự án đườngtránh ngập thành phố Yên Bái nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Đây là dựán quan trọng và cấp thiết, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính cân đối bổ sung nguồn vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

2. Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho bệnhviện đa khoa tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực; kiên cố hóa trường, lớphọc và nhà ở công vụ cho giáo viên; đường giao thông đến trung tâm xã: Trướcmắt, Tỉnh sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ được giao giai đoạn 2012-2015.Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ có liênquan tổng hợp nhu cầu bổ sung đối với các dự án thuộc danh mục sử dụng vốn tráiphiếu Chính phủ nhưng còn thiếu vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét đểtrình Quốc hội theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2013của Chính phủ và Thông báo 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Văn phòngChính phủ.

3. Về bổ sung qui hoạch sân golf: Tỉnh lập hồ sơ đềnghị bổ sung vào quy hoạch theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

4. Về phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốcgia phòng chống ma túy: giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liênquan ưu tiên, cân đối kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống matúy hỗ trợ các tỉnh trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy (trong đó có YênBái).

5. Về Đề án xóa bỏ tái trồng cây có chứa chất matúy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thay thế cây có chứa chất ma túy:Đồng ý về chủ trương; Tỉnh lập, hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu ý kiến củacác Bộ: Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và các Bộ liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về cải tạo hệ thống hành lang, lề đường, rãnh thoátnước quốc lộ 70 để đảm bảo an toàn giao thông: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩntrương xem xét, xử lý cụ thể. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tỉnh ủy, Ủyban nhân dân tỉnh Yên Bái và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, KGVX;
Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng