VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 350/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC DỰÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA – LAI CHÂU TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM2012

Ngày 08 tháng 10 năm 2012, tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dựán thủy điện Sơn La - Lai Châu, đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự ánthủy điện Sơn La - Lai Châu. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo nhànước.

Sau khi nghe đồng chí Thái PhụngNê, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địaphương và đơn vị liên quan báo cáo; ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhànước; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các dự án thủy điện Sơn La, LaiChâu đã thực hiện được các mục tiêu chính đề ra: Thủy điện Sơn La đã hòa lướiđiện tổ máy 6, các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, góp phần bảo đảm cung cấpđiện cho đất nước và phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh khu vực Tây Bắc;thủy điện Lai Châu đã thực hiện ngăn sông Đà đợt I, hoàn thành khối lượng thicông chống lũ năm 2012.

Có được kết quả trên là do các Bộ,ngành Trung ương đã thường xuyên tổ chức kiểm tra quá trình thực hiện các Dựán, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và sửađổi, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế; chính quyền cáccấp và người dân trong vùng dự án đã ủng hộ, tích cực thực hiện công tác di dântái định cư.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tạicần khắc phục: Việc thực hiện quyết toán các dự án thành phần đã hoàn thành cònchậm, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn. Tiến độ thựchiện thu hồi đất, giao đất lâm nghiệp; xây dựng phương án chuyển đổi ngành nghềcho người dân tái định cư nông nghiệp còn rất chậm, các địa phương và các thànhviên Ban Chỉ đạo cần chỉ đạo quyết liệt hơn để người dân sớm ổn định sản xuấtvà cuộc sống.

II. CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHÍNHTHỜI GIAN TỚI

1. Dự án thủy điện Sơn La:

a) Dự án xây dựng công trình:

- Nghiệm thu hoàn thành toàn bộcông trình vào tháng 11 năm 2012, tổ chức khánh thành công trình vào cuối năm2012.

- Hoàn thành quyết toán công trìnhtrong năm 2013.

b) Dự án di dân tái định cư:

- Hoàn thành nghiệm thu bàn giaođưa vào sử dụng toàn bộ các dự án thành phần vào năm 2014.

- Hoàn thành công tác thu hồi đất,giao đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai phươngán sản xuất cho các hộ dân tái định cư và phương án chuyển đổi ngành nghề chongười dân tái định cư phi nông nghiệp và di vén vào năm 2013.

- Hoàn thành quyết toán Dự án didân tái định cư vào năm 2015.

2. Dự án thủy điện Lai Châu:

- Dự án xây dựng công trình: Hoànthành khối lượng các công việc để bắt đầu đổ bê tông nhà máy từ tháng 01 năm2013; bắt đầu đổ bê tông đầm lăn từ tháng 3 năm 2013.

- Dự án di dân tái định cư: Thựchiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư các dự án thành phần, côngtrình hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư và thực hiện di chuyển dân đáp ứngtiến độ của Dự án.

III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH,ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Bộ Công Thương

- Sớm phê duyệt Bộ định mức- đơngiá công trình thủy điện Lai Châu; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩntrương hoàn thiện và trình Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện LaiChâu để thẩm định và phê duyệt trong quý I năm 2013.

- Đưa nội dung tổng mức đầu tư điềuchỉnh vào báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012 về dự án thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác đấu thầu cung cấp thiết bị công nghệ, cung cấp bản vẽ thi công và dựtoán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thi công.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện mô hình sản xuấtcông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp kết hợp với nông, lâm nghiệp gắn với di dân,tái định cư các Dự án thủy điện Sơn La và Lai Châu; đề xuất giải pháp pháttriển các ngành nghề phụ, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

- Hoàn thiện hồ sơ rà soát, điềuchỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La,gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

- Chủ trì phối hợp với các Bộ,ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châutriển khai xây dựng Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng táiđịnh cư thủy điện Sơn La; chuẩn bị đề cương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trongtháng 11 năm 2012; hoàn thành đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh trong quý II năm 2013.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh:Sơn La, Điện Biên, Lai Châu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thànhphần thuộc Dự án di dân tái định cư; lập kế hoạch nghiệm thu, thanh toán, quyếttoán, bàn giao đưa vào sử dụng các dự án thành phần đã hoàn thành tại các khu,điểm tái định cư theo từng tháng, từng quý, đồng thời kiểm tra việc thực hiệnkế hoạch này ở từng địa phương, để báo cáo kết quả tại cuộc họp của Ban Chỉ đạoNhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việcchấp hành các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư và các cơ chế, chínhsách áp dụng cho Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu ràsoát, bổ sung khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thựchiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La nhân dịp khánh thành nhà máythủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh LaiChâu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu,điểm tái định cư, các dự án thành phần; xây dựng kế hoạch, tiến độ và thực hiệncông tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu.

3. Bộ Giao thông vận tải

- Hoàn thành công tác quyết toán Dựán các công trình giao thông tránh ngập thủy điện Sơn La trong năm 2012.

- Chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng đảm bảogiao thông thông suốt trên tuyến đường quốc lộ 12, an toàn cho các hộ dân khuvực thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên.

4. Bộ Xây dựng

- Chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu Nhànước các công trình xây dựng hoàn thành công tác thẩm định an toàn ổn định đậpcông trình thủy điện Sơn La và nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình vàotháng 11 năm 2012; thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình theo quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc xây dựngcác khu, điểm tái định cư đô thị thuộc các Dự án di dân tái định cư thủy điệnSơn La và Lai Châu.

5. Bộ Tài chính

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầutư cân đối, bố trí đủ vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ hộ tái định cư và cáchạng mục, dự án trực tiếp phục vụ sản xuất, ổn định đời sống trước mắt và lâudài cho người dân tái định cư cần phải hoàn thành trong năm 2012-2013 đối vớiDự án thủy điện Sơn La.

- Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển ViệtNam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải ngân kịp thời đối với khốilượng hoàn thành đã đủ điều kiện thanh toán của các dự án di dân tái định cư Dựán thủy điện Sơn La và Dự án thủy điện Lai Châu và các hợp đồng mua sắm thiếtbị cơ khí thủy công trong nước cho Dự án thủy điện Lai Châu.

- Bảo lãnh vốn vay nước ngoài đểmua sắm thiết bị công nghệ cho Dự án thủy điện Lai Châu.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tổ chức kiểmtra đánh giá việc tuân thủ các quy định trong thực hiện chính sách bồi thườngdi dân tái định cư và thanh toán vốn đầu tư; đôn đốc các địa phương báo cáođịnh kỳ về công tác quyết toán.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan thẩm định kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổngthể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

- Cân đối kế hoạch vốn ngân sáchcho công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La để thực hiện dứt điểm bồithường, hỗ trợ hộ tái định cư và các hạng mục, dự án trực tiếp phục vụ sảnxuất, ổn định đời sống trước mắt và lâu dài cho người dân tái định cư cần phảihoàn thành trong năm 2012-2013 và để có thể hoàn thành việc thực hiện, quyếttoán toàn bộ Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính cân đối, bố trí đủ vốn cho dự án tuyến đường Mường Lay - Nậm Nhùn giaiđoạn 1 (gồm vốn hoàn ứng cho các dự án: đường tỉnh lộ 107; bệnh viện đa khoahuyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; đường Mường Lay - Nậm Nhùn; bệnh viện đa khoathị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên);

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ,ngành liên quan tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư Dự án di dân, táiđịnh cư thủy điện Sơn La theo quy định hiện hành.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn cáctỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu thực hiện công tác thu hồi, giao đất và cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ:Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Namnghiên cứu điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - HòaBình - Thác Bà - Tuyên Quang trong các tháng mùa lũ, trong đó có tính đến ảnhhưởng điều tiết của các hồ chứa trên đất Trung Quốc đến chế độ dòng chảy củasông Đà và nghiên cứu vận hành tích nước hộ chứa theo thời gian thực để nângcao hiệu quả phát điện, cấp nước và an toàn hồ chứa, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan hoàn thành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Sơn La - HòaBình - Thác Bà - Tuyên Quang để cấp nước cho khu vực đồng bằng sông Hồng trongcác tháng mùa khô, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 9 năm 2013.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh SơnLa về việc bồi thường đối với đất vượt hạn điền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Công an

Hoàn thành thẩm định, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định đưa công trình thủy điện Sơn La vào Danhmục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trong năm 2012.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các ngân hàng thương mạicùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đàm phán, ký hợp đồng vay vốn cho Dự ánthủy điện Lai Châu trước tháng 6 năm 2013.

10. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan, địa phương liên quan để thực hiện việc khen thưởng các tổ chức, cá nhâncó thành tích trong quá trình thực hiện Dự án thủy điện Sơn La nhân dịp tổ chứckhánh thành Dự án vào cuối năm 2012.

- Phối hợp với bộ phận Thường trựcBan Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu, nghiên cứu đề xuất việckhen thưởng các thành viên và bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước.

11. Trung tâm Đoàn thanh niên côngsản Hồ Chí Minh

Triển khai các hoạt động “Côngtrình thanh niên” theo Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung ương Đoàn thanhniên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ đầu tư và các lực lượng tham gia xây dựng trêncông trình xây dựng thủy điện Lai Châu.

12. Ủy ban nhân dân các tỉnh: SơnLa, Điện Biên và Lai Châu

- Xây dựng kế hoạch chi tiết để đảmbảo hoàn thành việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trongnăm 2014; chỉ đạo các đơn vị tập trung công tác quyết toán theo hướng dẫn củaBộ Tài chính, hàng tháng báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo BanChỉ đạo Nhà nước, bảo đảm hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án di dân, tái địnhcư thủy điện Sơn La trong năm 2015.

- Hoàn thành việc thu hồi đất, giaodiện tích đất sản xuất nông nghiệp và bù chênh giá trị sử dụng đất; đẩy nhanhtiến độ thực hiện việc thu hồi đất, giao diện tích đất lâm nghiệp còn lại theoquy hoạch chi tiết được duyệt; đồng thời, hoàn thành toàn bộ hồ sơ thu hồi đất,giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất cho các hộ tái định cư.

- Thực hiện tốt việc quản lý, cấpphát vốn đầu tư và giải ngân cho công tác tái định cư; tăng cường công tác kiểmtra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; chủ động phòng, chốngthất thoát lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý, sử dụng các nguồn vốncho tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sảnxuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ sản xuất còn lại cho các hộtái định cư theo quy hoạch chi tiết được duyệt, trong đó cần chú trọng các biệnpháp lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sảnxuất làm tăng thu nhập trên diện tích đất được giao. Bố trí cán bộ khuyến nông,khuyến lâm đến từng điểm tái định cư hướng dẫn người dân xây dựng phương án sảnxuất cụ thể, xây dựng mô hình sản xuất để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng.

- Chủ động tổ chức đánh giá kết quảổn định đời sống và sản xuất cho các hộ tái định cư Dự án thủy điện Sơn La;triển khai thực hiện phương án chuyển đổi ngành nghề cho người dân tái định cưphi nông nghiệp.

- Chủ động tổ chức kiểm tra, đánhgiá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch và việc chấp hành các quy định hiện hànhvề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đặc biệt là chất lượng các côngtrình xây dựng cơ bản trên địa bàn và các cơ chế, chính sách áp dụng cho Dự ándi dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

- Kiện toàn bộ máy và đào tạo cánbộ chính quyền cơ sở tại các khu, điểm tái định cư; tổ chức tuyên truyền, vậnđộng người dân yên tâm tái định cư, tập trung phát triển sản xuất, ổn định đờisống tại nơi ở mới; đảm bảo trật tự trên địa bàn.

- Hoàn thành phê duyệt dự án đầutư, thiết kế và triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại các khu tái địnhcư Dự án thủy điện Sơn La trong năm 2012.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉđạo việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu, điểm tái định cưcòn lại của Dự án thủy điện Lai Châu đáp ứng tiến độ thực hiện của Dự án.

13. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Xây dựng đề cương khánh thành nhàmáy thủy điện Sơn La, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bố trí đủ vốn để thanh toán chokhối lượng công việc đã hoàn thành của Dự án thủy điện Sơn La và Dự án thủyđiện Lai Châu, bao gồm cả vốn góp cho Dự án di dân tái định cư và Dự án cáccông trình giao thông tránh ngập. Đàm phán, ký hợp đồng vay vốn của các ngânhàng thương mại cho Dự án thủy điện Lai Châu trước tháng 6 năm 2013.

- Chỉ đạo hoàn thành và trình BộCông Thương Tổng dự toán Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu trong năm2012.

- Thực hiện đấu thầu cung cấp thiếtbị công nghệ, cung cấp bản vẽ thi công và dự toán đáp ứng tiến độ thi công Dựán xây dựng công trình thủy điện Lai Châu theo kế hoạch tiến độ; tổ chức tốtcông tác quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- Báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhànước các công trình xây dựng về đánh giá tổng thể chất lượng và ổn định côngtrình thủy điện Sơn La để nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 11năm 2012.

- Kiểm soát, đôn đốc đẩy nhanh tiếnđộ thi công 5 gói thầu xây lắp đường tránh ngập tỉnh lộ 127 đoạn Nậm Nhùn -Mường Tè (từ Km32 đến Km91); khởi công 5 gói thầu xây lắp còn lại trong năm2012.

14. Tập đoàn Sông Đà và các nhàthầu thành viên

- Bố trí đủ cán bộ, công nhân lànhnghề, vật tư, thiết bị để thi công đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ Dự án xây dựngcông trình thủy điện Sơn La và Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

- Bảo đảm an toàn thi công và thựchiện nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Công an, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UB Khoa học - Công nghệ và Môi trường của QH;
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu;
- Các thành viên BCĐ nhà nước dự án TĐ Sơn La;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Sông Đà;
- Ban quản lý Dự án nhà máy Thủy điện Sơn La;
- Ban quản lý Dự án 1 (Bộ GTGT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý