VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 352/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 10 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp. Cùng dự với Thủ tướngcó các đồng chí: Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trịnh ĐìnhDũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ vàBan Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Sau khi nghe Lãnh đạo Tỉnh báo cáo kết quả phát triểnkinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2013 vàmột số đề nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng vànhững kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhândân tỉnh Đồng Tháp. Trong điều kiện khó khăn, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chủ động chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiềukết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh...,cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đãđề ra.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh cònmột số hạn chế, yếu kém, nhất là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ cấu kinh tế chậmchuyển dịch; sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực như gạo, cá tra, tráicây còn nhiều khó khăn.

Về cơ bản thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ,giải pháp mà Tỉnh đã đề ra cho những tháng còn lại năm 2013 và những năm tiếptheo; trong đó nhấn mạnh một số điểm:

a) Tiếp tục chỉ đạo, điều hành đồng bộ, quyết liệtcác giải pháp theo tinh thần các Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 17tháng 01 năm 2013 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Chínhphủ để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 màTỉnh đã đề ra.

b) Chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theohướng sản xuất quy mô lớn, đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoahọc - kỹ thuật, đổi mới thiết bị, công nghệ... để nâng cao năng suất lao động;gắn sản xuất với chế biến nhằm phát huy thế mạnh về phát triển lúa gạo và nuôitrồng thủy sản. Có giải pháp năng động, sáng tạo trong thực hiện cơ chế, chínhsách hỗ trợ nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sảnphẩm, hỗ trợ liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa(lúa gạo, thủy sản, trái cây...)) nhân rộng các mô hình liên kết giữa nhà sảnxuất, chế biến với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, tiến tới hình thành hoạtđộng theo mô hình Hiệp hội ngành nghề.

c) Khẩn trương tổ chức sơ kết, đánh giá tình hìnhthực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ khóa IX nhiệm kỳ 2010 - 2015 về nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2011 - 2013 và nhiệm vụ đến năm 2015 vànhững năm tiếp theo, từ đó tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp sáng tạo phù hợp nhằmkhai thác tốt tiềm năng, lợi thế, nhất là khi cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống vàđường cao tốc kết nối hai cầu hoàn thành năm 2017. Chuyển đổi cơ cấu lao động,đẩy mạnh công tác dạy nghề, quan tâm thu hút đầu tư các dự án sử dụng nhiều laođộng (dệt may, da giày...) để tạo thêm nhiều việc làm mới cho lao động của địaphương. Trước mắt, tập trung rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn, chỉ đạoquyết liệt việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2013 và chuẩn bị các điều kiện đểtriển khai thực hiện tốt các dự án, nhất là các dự án đầu tư phát triển cơ sởhạ tầng giao thông, thủy lợi trong kế hoạch năm 2014.

d) Thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục, y tế,văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các hộ dân tại các Cụm tuyếndân cư biên giới, có giải pháp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao thu nhậpcho người dân; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảogiữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục phấnđấu đẩy lùi tai nạn giao thông.

2. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về vốn đầu tư Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp (phầnxây dựng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, phần thiết bị từ nguồn vốn ODA): Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn tráiphiếu Chính phủ trong thời gian tới; vận động nguồn ODA và sử dụng nguồn xổ sốKiến thiết của Tỉnh đầu tư phần thiết bị của Dự án này.

b) Về triển khai xây dựng tuyến đường tuần tra biêngiới Việt Nam - Campuchia: Đồng ý chủ trương, Bộ Quốc phòng sớm phê duyệt Đề ánBảo đảm quốc phòng cho các địa phương khu vực Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, xemxét triển khai làm trước các đoạn đường quan trọng, cấp bách bảo đảm an ninhtrật tự khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

c) Về bổ sung cửa khẩu quốc tế Dinh Bà vào Hiệpđịnh và Nghị định thư đường bộ với Campuchia: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoạigiao xem xét đề nghị của Tỉnh trong quá trình hoàn thiện việc sửa đổi Nghị địnhthư đường bộ Việt Nam - Campuchia.

d) Đồng ý Tỉnh ứng vốn ngân sách địa phương 120 tỷđồng để thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng mặt đường quốc lộ 54 giai đoạn IIphù hợp tiến độ triển khai dự án. Bộ Giao thông vận tải hoàn chỉnh thủ tục đầutư, bố trí vốn để triển khai dự án và hoàn trả kinh phí ứng trước của Tỉnhtrong giai đoạn từ năm 2016.

đ) Về vốn đầu tư mở rộng quốc lộ 30 (đoạn từ thànhphố Cao Lãnh đến thị xã Hồng Ngự): Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủthời gian tới đối với các dự án giao thông đang dở dang, trong đó có dự án nângcấp quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Về hỗ trợ 45 tỷ đồng để đầu tư tuyến đường rabiên giới (xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự): Tỉnh thực hiện thẩm định nguồn vốntheo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vàokhả năng cân đối ngân sách nhà nước xem xét, hỗ trợ cho Tỉnh từ nguồn vốn thuộcChương trình đường ra biên giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

g) Về hoạt động kém hiệu quả của 08 doanh nghiệp từkhi chuyển về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và đề nghịtạm thời không bàn giao 04 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tỉnh đang quảnlý về SCIC:

- Về hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chuyểnvề SCIC: Giao Bộ Tài chính chủ trì, làm việc với SCIC và các Bộ, cơ quan, địaphương liên quan, trong đó có tỉnh Đồng Tháp để đánh giá tình hình, kết quả,hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp từ khi chuyển giao quyền đại diện sởhữu vốn nhà nước về SCIC, để có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡkhó khăn để các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnhquản lý về SCIC: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Pháttriển doanh nghiệp xem xét, xử lý cụ thể đề nghị của Tỉnh, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

h) Về hỗ trợ lãi suất đối với dự án đầu tư Bệnhviện Thái Hòa: Giao Bộ Tài chính căn cứ Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 10tháng 10 năm 2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ và Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 củaChính phủ xem xét, đề xuất xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Đồng Tháp và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Công Thương, Ngoại giao, Y tế, Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- Tổng công ty Đầu tư và KD vốn NN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TKBT, KTTH, KTN, KGVX, QHQT, TH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng