VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘCHỌP VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải đã chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực địa và họp kiểm điểm tình hình triểnkhai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tham gia đoàn công tác có đạidiện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàngPhát triển Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ủy bannhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương vàTổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Chủ đầu tư Dự án).

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Tổngcông ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Ngân hàngPhát triển Việt Nam (VDB); báo cáo của đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thànhphố và ý kiến của đại diện các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảiđã kết luận như sau:

Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Dự án)được triển khai theo hình thức BOT với cơ chế thí điểm; nhiều nhà đầu tư khôngtiếp tục tham gia Dự án đã tạo áp lực lớn cho VDB trong việc thu xếp vốn. Đồngthời, đây là dự án đầu tiên do VIDIFI triển khai, vì vậy giai đoạn đầu triểnkhai dự án còn gặp nhiều khó khăn, đã được các Bộ, ngành liên quan thường xuyêngiám sát, có hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, tháo gỡ kịp thời vướng mắc. Việc sớmđưa công trình vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn, góp phần giảm tải cho quốc lộ 5và tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của Vùng kinh tế trọng điểmBắc Bộ và cả nước.

Thời gian tới là giai đoạn Dự án cần được triểnkhai gấp rút để đáp ứng tiến độ theo dự kiến. Vì vậy, VIDIFI cần tăng cườnggiao ban tại công trường; xem xét việc tăng tạm ứng cho các nhà thầu; các Bộ,ngành liên quan, trực tiếp là Bộ Giao thông vận tải, cần tiếp tục hỗ trợ, cùngVDB và VIDIFI tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ cuối năm 2014 hoànthành đoạn Hải Phòng (đường 353) - quốc lộ 10, tháng 7 năm 2015 hoàn thành đoạnquốc lộ 10 - Hưng Yên, cuối năm 2015 hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ Dự án.

Để đáp ứng tiến độ nêu trên, các cơ quan, đơn vịliên quan cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Về công tác giải phóng mặt bằng:

Các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo giải phóng mặtbằng, tổ chức bảo vệ thi công trong những trường hợp người dân cố tình cản trởthi công, không để việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Một số vị trí cụ thể như sau:

a) Tỉnh Hưng Yên:

- Việc cản trở thi công cống chui dân sinh trênđường tỉnh 199 (gói thầu EX-2) thuộc địa phận xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ: Bộ Giaothông vận tải, UBND tỉnh Hưng Yên và VIDIFI khẩn trương thống nhất xử lý vấn đềkỹ thuật thi công cống chui; trên cơ sở đó, UBNDtỉnh Hưng Yên chỉ đạo chính quyền địa phương giải thích để người dân hiểu rõ,chấp hành.

b) Tỉnh Hải Dương:

- Thị trấn Gia Lộc: Các hộ dân ven quốc lộ 37 cảntrở thi công đường dẫn cầu B46 gói thầu EX-5.

c) Thành phố Hải Phòng:

- Huyện Kiến Thụy: Người dân xã Hữu Bằng cản trởthi công gói thầu EX-8.

- Huyện An Lão:

+ Xã Quang Trung: Người dân thôn Câu Đông cản trởthi công gói thầu EX-7;

+ Xã Mỹ Đức: Người dân thôn Quán Rẽ cản trở thicông cầu B51 gói thầu EX-8.

- Quận Dương Kinh: Người dân phường Hòa Nghĩa cảntrở thi công hạng mục đường gom gói thầu EX-9.

2. Về một số vấn đề kỹ thuật:

- Về thời gian đắp gia tải xử lý nền đất yếu: BộGiao thông vận tải xem xét, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật liên quan đến các đoạnchưa đạt điều kiện dỡ tải theo quy định kỹ thuật nhưng phải dỡ tải để đảm bảotiến độ Dự án.

- Về thiết kế kếtcấu lớp mặt đường: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu xử hiện tượng hằn lún vệt bánh xe để hướng dẫn kịp thời, đảm bảochất lượng mặt đường.

3. Về công tác cung cấp vật liệu:

- Các địa phương liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chủ đầu tư về đường vận chuyển vật liệuphục vụ thi công Dự án.

- Đối với đường tỉnh 199 (Hưng Yên): VIDIFI và UBNDtỉnh Hưng Yên trao đổi thống nhất phương án tốt nhất và trên cơ sở cam kết củaVIDIFI trong việc duy tu, sửa chữa hoàn trả đúng hiện trạng ban đầu sau khi kếtthúc sử dụng, UBND tỉnh Hưng Yên xem xétquyết định việc đưa tuyến đường trên vào sử dụng cho vận tải chuyên dùng trongthời gian nhất định để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công Dự án.

4. Về nhà thầu thi công:

VIDIFI có biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽlực lượng lao động, máy móc, thiết bị của các nhà thầu theo đúng hợp đồng xâylắp; có giải pháp đánh giá, xử lý trách nhiệm của các nhà thầu chậm tiến độ.

Bộ Giao thông vận tải có biện pháp nhắc nhở, cảnhbáo các nhà thầu nước ngoài khi tham gia các dự án giao thông khác tại Việt Namnếu thi công không đảm bảo chất lượng và tiến độ.

5. Về điểm kết nối đường cao tốc phía thành phố HảiPhòng và thành phố Hà Nội: Bộ Giao thông vận tải phối hợp cùng UBND thành phốHà Nội, UBND thành phố Hải Phòng và VIDIFI sớm thống nhất phương án để đảm bảođồng bộ với tiến độ đường cao tốc.

6. Về thẩm định tổng mức đầu tư và tái cơ cấu dự án:

Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương có văn bản thamgia ý kiến gửi Bộ Giao thông vận tải để tổ chức thẩm định tổng mức đầu tư, đồngthời hoàn chỉnh phương án tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15tháng 9 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan,đơn vị liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính, XD;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- TCT PT hạ tầng và ĐT tài chính VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ