VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninhđã làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện kế hoạch pháttriển kinh tế - xã năm 2014. Côngtác xây dựng nông thôn mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Tỉnh. Cùng dựbuổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giao thông vận tải, Lao động -Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn. Sau khi nghe lãnh đạo Ủy bannhân dân tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 7tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2014; công tác xây dựng nông thônmới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Tỉnh; ý kiến phát biểu của đồng chíPhó Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao và biểudương sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa vànhững kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hộivà quốc phòng, an ninh; Tỉnh đã tự cân đối được thu, chi ngân sách, không phảinhận trợ cấp của Trung ương. Trong 7 tháng đầu năm 2014, kinh tế - xã hội tiếptục phát triển, một số chỉ tiêu đạt cao như: GDP tăng trên 9,4%; doanh thu dulịch tăng 28,04% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 73,83%, thu nộiđịa đạt 64,28%, dự toán năm.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế cótiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh (còn 4,26%); quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hộiđược bảo đảm ổn định và giữ vững; trật tự, an toàn giao thông giảm trên cả 3tiêu chí: về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương so với nămtrước. Công tác xây dựng nông thôn mới đã được chăm lo phát triển kinh tế - xãhội vùng nông thôn trong nhiều năm qua, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã củaTỉnh cao hơn bình quân chung của cả nước (đạt 9,3 tiêu chí) và tiêu chí thu nhậpcó tốc độ tăng khá nhanh.

Tuy nhiên, số xã khó khăn và số tiêu chí đạt chuẩnở mức thấp trong toàn tỉnh còn khá lớn (22/94 xã).

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, nhất trí với mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đề ra. Trong thời gian tới,Tỉnh cần quan tâm làm tốt một số việc sau đây:

1. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội năm 2014 đã đề ra; đẩy mạnh và tiếp tục thực hiện tốtmột số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhànước năm 2014 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 và các Nghịquyết khác của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tăngcường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chấtlượng và bảo đảm an toàn thựcphẩm.

2. Trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phải chú trọng khai thác pháthuy được tiềm năng của địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnhtranh kết hợp với bảo vệ môi trường để phát triển nhanh, bền vững; quan tâmphát triển công nghiệp nhằm tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, đáp ứng kịp thờinhu cầu chi đầu tư phát triển của địa phương.

3. Khẩn trương xây dựng phương án đổi mới cơ chế hoạt động, cơchế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệpcông lập của Tỉnh.

4. Tiếp tục rà soát, phân loại, bổsung phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước của Tỉnh theo Tiêu chí, danh mụcphân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủchấp thuận để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, cần điều chỉnh cho phù hợpvới thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về giảm nghèo nhanh, bền vững,Tỉnh cần huy động các nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hộivùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao; đồngthời có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ, tạođiều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập vàkhuyến khích người nghèo tự vươn lên, thoátnghèo.

6. Về xây dựng nông thôn mới: Tậptrung động viên người dân tích cực thực hiện; quan tâm đầu tư phát triển sảnxuất nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân cũng như để xây dựng cơ sở hạ tầng; trong phân bổ nguồn lực cần tập trung ưu tiên cho các xãnghèo.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦATỈNH

1. Đồng ý cho Tỉnh ứng vốn trongtổng số nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đã được Quốc hộiphê duyệt cho Chương trình mục tiêu quốcgia xây dựng nông thôn mới; giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp chung trong danh mục ứngvốn kế hoạch 2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đồng ý việc bồi dưỡng chuyênmôn, nghiệp vụ cho cán bộ trong triển khaithực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẩntrương hướng dẫn các địa phương thực hiện, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

3. Về vốn đầu tư Dự án đường CaoBá Quát - cầu Lùng (Dự án giai đoạn 3 của tuyến đường nối thành phố Nha Trangvới Đà Lạt): Tỉnh tính toán lại quy mô và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả nănghuy động vốn và kêu gọi đầu tư theo hìnhthức PPP. Trường hợp không có nhà đầu tư PPP thì đầutư theo các hình thức khác, ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ một phần vốnđầu tư Dự án; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đềxuất mức và nguồn vốn hỗ trợ cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh. Trên cơ sở đó xem xét cho ứng một phần để thanh toán số đã thực hiện.

4. Về việc bố trí vốn thực hiện Dựán chính trị hạ lưu sông Tắc và sông Quán Trường: Đồng ý bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2015 vàcác năm sau để thực hiện; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chínhthực hiện theo quy định.

5. Đồng ý chủ trương vận động cácnhà tài trợ WB và ADB để tài trợ hoặc cho vay vốn đầu tư các dự án (Nâng cấp vàmở rộng hệ thống cấp nước thành phố Nha Trang - Giai đoạn 1; cải tạo, mở rộnghệ thống cấp nước và chống thất thoát nướcthị xã Ninh Hòa; cải tạo, nâng cấp kênh chính Nam hồ chứa nước Cam Ranh); giaoBộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào danh mục vận động chính thức, làmviệc với nhà tài trợ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

6. Về vốn đầu tư Dự án chỉnh trangđô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái, thành phố Nha Trang: Đồng ý thựchiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ Tài chính xem xét cho Tỉnh tạmứng vốn tồn ngân sách Kho bạc Nhà nước để thực hiện; Tỉnh có trách nhiệm hoàntrả từ nguồn huy động của địa phương, trong đó có nguồn thu từ sử dụng đất sânbay Nha Trang cũ.

7. Đồng ý bố trí vốn từ Chươngtrình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP- RCC) cho dự án Kè bờ phường VĩnhNguyên, thành phố Nha Trang từ năm 2015 và các năm sau; giao Bộ Tài nguyên vàMôi trường chủ trì, phối hợp với các BộKế hoạch và Đầu tư, Tài chính thực hiện cụ thể theo quy định.

8. Về việc đầu tư các công trình hạtầng các điểm du lịch quốc gia (Đô thị du lịch Nha Trang, Điểm du lịch TrườngSa, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh): Đồng ý đưa vào danh mục để bố trí vốnđầu tư các công trình hạ tầng du lịch của Tỉnh theo tiêu chí quy định. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bố trí vốn trong kếhoạch ngân sách hằng năm cho Tỉnh thựchiện.

9. Về hỗ trợ vốn đầu tư các côngtrình hạ tầng huyện đảo Trường Sa theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 24 tháng 12năm 2012 của Bộ Chính trị: Đồng ý về chủ trương. Yêu cầu: Bộ Nội vụ khẩn trươngthẩm định, trình Chính phủ Đề án điềuchỉnh địa giới hành chính huyện đảo Trường Sa. Sau khi việc điều chỉnh địa giớihành chính của huyện được phê duyệt, UBND tỉnh Khánh Hòa lập Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Trường Sa, trình cấpcó thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở bố trí vốn thực hiện.

10. Về xây dựng phương án chuyển Cảng Nha Trang: Đồng ý chủ trương chuyểngiao cho UBND tỉnh Khánh Hòa phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tiếp tục thoái vốn tại doanh nghiệp theo hướng Nhà nướckhông giữ cổ phần chi phối. Giao Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn tất phương án chuyểngiao trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

11. Về đầu tư các hồ chứa nướctrên địa bàn tỉnh (Hồ Đồng Điền, hồ Sông Chò 1, hồ Đá Mài): Giao các Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại các vănbản số 169/TB-VPCP ngày 17tháng 4 năm 2013 và số 824/VPCP-VIII ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Văn phòngChính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn cân đối hoàn trả Ngân sách tỉnh phần kinh phí đã chi trảchuẩn bị đầu tư các dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN;
- Lưu: VT, V.III (3), C 41

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục