VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀO CAI

Ngày 25 tháng 9 năm 2013, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh đã thăm và làm việc với lãnh đạo tnhLào Cai. Cùng dự có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binhvà Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Văn phòng Chính ph.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tnh Lào Cai, sau khi nghe đồng chí Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 9 thángđầu năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X,phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2015 và một số kiến nghị của Tỉnh; ýkiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thtướng Vũ VănNinh đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểudương và đánh giá cao những cố gắng khắc phục khó khăn và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Trong điều kiện khó khăn chung vàthiên tai đối với địa phương, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Trung ươngĐảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo, đạt đượckết quả khá cao, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội năm 2013 đều đã vượt, trong đó có một chỉ tiêu đã đạt mục tiêuĐại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; một số chỉ tiêu đạt cao như: Thu ngânsách nhà nước, kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng sản lượng lương thực và tỷ lệgiảm nghèo... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏenhân dân, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, thực hành tiết kiệm chốnglãng phí và tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. An ninh biên giới ổn định; quốc phòng, an ninhvà trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Về xây dựng nôngthôn mới có nhiều mô hình tổ chức sản xuất mới, tạo cho người dân có thu nhậpcao và ổn định; huy động nguồn lực làm đưng giao thông đến các thôn, bản.

Tuy nhiên, Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo,còn nhiều khó khăn (có 6/9 huyện là huyện nghèo) và tỷ lệ hộ nghèo cao(24,49%); về xây dựng nông thôn mới, số xã đạt dưới 5 tiêu chí và 2 tiêu chícòn chiếm tỷ lệ cao (65,28%); số người chết do tai nạn giao thông tăng.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜIGIAN TỚI

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh cần quan tâmmột số điểm sau đây:

1. Để phát huy các điều kiện thuậnlợi về tài nguyên khoáng sản, du lịch, cửa khẩu, nhằm phát triển nhanh và bềnvững, Lào Cai cần tiếp tục có cách làm mới, khắc phục khó khăn, lựa chọn nhữngviệc cần thiết, cấp bách làm trước; phối hp với Bộ Giaothông vận tải tập trung hoàn thành Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đúng tiến độ; phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Khukinh tế cửa khẩu Lào Cai, trong đó chú ý phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu(Trung Quốc); tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng Khu côngnghiệp Tằng Loỏng.

2. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăncho sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển cho các nămsau, kết hợp giải quyết hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và khuyến khích doanh nghiệpliên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụsản phẩm.

3. Tăng cường công tác quản lý thịtrường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý giá cả, bảo đảm cung cầuhàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp cuối năm và lễ, tết.

4. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực,đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tập trung sắp xếp,tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

5. Về xây dựng nông thôn mới: Tiếptục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyn, vận động nhândân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; cn nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng hạ tng tốt phù hp với tng địaphương; không nóng vội, chạy theo thành tích, cần cụ thể hóa từng tiêu chí, lựa chọn tiêu chí căn bản, mang tính chất quyết định và có tác động trựctiếp đến đời sống người dân để triển khai thực hiện trước, đồng thời tập trunghơn nữa nguồn lực cho phát triển sản xuất, tạo nền tảng để thực hiện các tiêuchí khác và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vng.

III. VỀMỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ Vốn đu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tếcửa khẩu Lào Cai: Tỉnh lập Đán về xây dựng cơ sở hạ tầngkỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chínhxem xét, đề xuất thưởng vượt thu xuất nhập khẩu theo Nghị quyết số 14/2011/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội và Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về thực hiện Đề án "Nâng cấp đô thị Sa Pa và xây dựng thị xã Sa Pa trở thành điểmdu lịch tầm cỡ quốc gia và thành lập huyện mới Thanh Phú": Giao Văn phòng Chính phủ làm việc cụ thể với Bộ Nội vụ đề xuất phươngán tháo gỡ vướng mắc cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về đầu tư hệ thống hạ tầng kỹthuật Khu công nghiệp Tằng Loỏng (hệ thng xử lý nướcthải, đường giao thông trục chính, sắp xếp dân cư): Ngoài nguồn vốn hỗ trợ củaTrung ương theo quy định, Tỉnh chủ động huy động nguồn lựcđu tư của các doanh nghiệp hoạt động trong khu côngnghiệp đthực hiện.

4. Về chuyển đổi Cụm Công nghiệp BắcDuyên Hải (thành phLào Cai) thành Khu Công nghiệp Bắc DuyênHải và bổ sung Khu Công nghiệp Tân An - Tân Thượng (huyện Văn Bàn, quy mô 1.100 ha) vào Quy hoạch các khu công nghiệp cả nước đến năm 2015: Tỉnh gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầutư xem xét, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

5. Về hệ thống giao thông:

- Đường kết nối Đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai với cầu Kim Thành (dài 500m): Đồng ý hỗ trợ vốn choTỉnh thực hiện; giao Bộ Giao thông vận tải tính chung vào vốn đầu tư Dự ánđường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, báo cáo Thtướng Chính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải đề xuất, trình Thủ tướng Chínhphủ phương án ứng vốn cho Tỉnh thực hiện.

- Về triển khai đầu tư Dự án đường kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp vớiTỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

- Về đầu tư nâng cấp đường sắt Hà Nội- Lào Cai: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện Đề án, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

6. Về Quy hoạch Hành lang Côn Minh -Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưkhẩn trương hoàn thiện Đán phát triển hành lang, vànhđai kinh tế và các cực tăng trưởng đến năm 2020 (Trong đó có Hành lang Côn Minh- Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

7. Về việc đưa Lào Cai vào vùng quyhoạch phát triển cây cao su của cả nước: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn xem xét, đánh giá kết quả trng cao su tại tỉnh Lào Cai, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét việc bsung Lào Cai vào Quy hoạch trồng caosu các tỉnh miền núi phía Bắc.

8. Về giao kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng hàng năm tương ứng với kế hoạch giao kinh phí để tránh tìnhtrạng kinh phí cp không tương ứng với khối lượng đượcgiao: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát trinnông thôn xử lý theo thm quyn.

9. Về bố trí vốnthực hiện các dự án sắp xếp dân cư biên giới theo Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày24 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và các dự ánsắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm (Dự án sắp xếp dân cư thônLave, thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa; khắc phụclũ quét thôn Nậm Chàm, xã Nậm Lúc và dự án sắp xếp dân cư ven hồ thủy điện Cốc Ly, huyện Bc Hà): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ vốn cho Tỉnh, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

10. Về ban hành chính sách hỗ trợ nhàở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015: Giao Bộ Xây dựng chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuấtbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về hỗ trợ xi măng làm đường nôngthôn: Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản số 345/TB-VPCP ngày 11 tháng 9 năm 2013.

12. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng kỹ thuật Khu hành chính mới: Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phươngvà huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện; trong đó làm việc với BộTài chính để xem xét, tạm ứng vốn từ Kho bạc Nhà nước.

13. Về các kiến nghị về nông nghiệp,nông dân, nông thôn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, giải quyếttheo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn