BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 371/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT, CHỦ TỊCH UBATGTQG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆCVỚI LÃNH ĐẠO TỈNH GIA LAI

Ngày 07/09/2010, tại Văn phòngBộ GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia HồNghĩa Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Gia Lai về các vấn đề liên quanđến lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh GiaLai có các đồng chí: Phạm Thế Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh;Hoàng Công Lự - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giám đốc và Phó giám đốc các Sở: Tàichính, GTVT tỉnh Gia Lai. Về phía Bộ GTVT có đồng chí đại diện lãnh đạo: Vụ Kếhoạch Đầu tư, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giaothông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo về tìnhhình giao thông vận tải và việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng của BộGTVT trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cácthành viên dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã thống nhất với các đồng chí lãnhđạo tỉnh Gia Lai kết luận như sau:

1. Về điều chỉnh quy hoạchCảng hàng không Pleiku

Vụ Kế hoạch Đầu tư hoàn thànhcông tác thẩm định điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Pleiku, trình Bộ trưởngphê duyệt trong tháng 9/2010. Sau khi quy hoạch điều chỉnh được duyệt, cho phéptriển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng khôngPleiku và đưa vào danh mục sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn2011-2015.

2. Về các dự án xây dựng cơbản

2.1 Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốclộ 14

- Đoạn Pleiku - cầu 110:

Đây là dự án BOT Thủ tướng Chínhphủ đã giao cho UBND tỉnh Gia Lai làm đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Bộ GTVT ủng hộ đề xuất của UBND tỉnh Gia Lai về kinh phí giải phóng mặt bằng vàsẽ phối hợp với tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét bố trí nguồn vốn chohợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án.

Về việc lập trạm thu phí của dựán, đề nghị tỉnh nghiên cứu để đảm bảo khoảng cách giữa hai trạm thu phí tốithiểu đạt 60km. Tỉnh làm việc với nhà đầu tư BOT tính phần đường Nhà nước đãđầu tư để xác định thời gian thu phí phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Những đoạn còn lại từ Pleikuđi Buôn Mê Thuột:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam choduy tu, sửa chữa mặt đường bảo đảm giao thông êm thuận.

2.2. Đường ra xã biên giới IaMơ, huyện Chư Prông và cầu Phú Cần, huyện Krông Pa

Bộ GTVT nhất trí với đề xuất củatỉnh, đề nghị tỉnh cho lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ xin bố trí vốn vàodanh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015. Bộ GTVT sẽ phối hợp với tỉnhbáo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn cho địa phương thực hiện các công trìnhtrên.

2.3 Quốc lộ 14C

Bộ đã duyệt dự án xây dựng vàthảm mặt đường QL14C. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư bố trí vốn để triển khai thựchiện.

2.4 Quốc lộ 19

- Đoạn qua thị trấn bị hẹp(khoảng 5km):

Đồng ý cho lập dự án và giaotỉnh (Sở GTVT) làm chủ đầu tư dự án; tỉnh khẩn trương lập dự án đầu tư, báo cáoBộ xem xét bố trí vốn để thực hiện.

- Các đoạn còn lại:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếptục cho sửa chữa tăng cường mặt đường, bảo đảm giao thông thông suốt.

2.5 Dự án nâng cấp quốc lộ 25

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đônđốc ban QLDA và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

3. Về công tác vận tải và đảmbảo an toàn giao thông

- Tổng công ty Hàng không ViệtNam nghiên cứu tăng chuyến bay đi-đến cảng hàng không Pleiku.

- Tỉnh Gia Lai cần đẩy mạnh pháttriển vận tải hành khách công cộng, thực hiện xã hội hóa công tác vận tải, đặcbiệt là vận tải hành khách đường dài và vận tải hành khách bằng xe buýt, từngbước giảm bớt lượng xe máy lưu hành.

- Bộ GTVT hoan nghênh tỉnh GiaLai trong 3 năm liên tiếp đã giảm tai nạn giao thông. Tỉnh cần tiếp tục thựchiện quyết liệt các giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là trongtháng An toàn giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiệntốt pháp luật khi tham gia giao thông như: không uống rượu bia khi điều khiểnphương tiện cơ giới, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy... kiên quyết cưỡng chế, xửlý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông nhằm tăng cường ý thức cho ngườitham gia giao thông.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT và tỉnhGia Lai để phối hợp và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BT Hồ Nghĩa Dũng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH & UBND tỉnh Gia Lai;
- Sở GTVT tỉnh Gia Lai;
- TCT HKVN;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH (QA).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công