VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 371/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH ĐẮK LẮK

Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệnạn ma túy, mại dâm, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP đã thăm và làm việc tại tỉnh ĐắkLắk. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đạidiện Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quảkinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời giantới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tội phạm,công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghị của Tỉnh; ýkiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơquan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánhgiá cao những cố gắng, nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu và những kết quả đạt đượctrong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ĐắkLắk. Trong điều kiện khó khăn chung, 9 tháng đầu năm 2013 kinh tế - xã hội củaTỉnh có bước phát triển: Tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,76%, trong đó nôngnghiệp tăng 3,54%, công nghiệp tăng 2,98%, dịch vụ tăng 9,8%; tổng mức bán lẻhàng hóa và dịch vụ tăng 18,49%. Tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện Chươngtrình xây dựng nông thôn mới (130/152 xã đã lập đề án). Các lĩnh vực văn hóa, ytế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm có nhiều tiến bộ, môi trường đầu tưđược cải thiện (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 22 bậc); tỷ lệ hộnghèo giảm 3%, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữvững.

Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để thực hiện Chỉ thịsố 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngthực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêmtrọng; thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường côngtác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tệ nạn ma túy, mại dâm, dịchHIV/AIDS được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Đắk Lắk vẫn còn khó khăn, thách thức cầnkhắc phục như: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuy có tăng nhưng vẫn đạt thấpso với kế hoạch, thu ngân sách đạt thấp, thất thu còn lớn; dân di cư tự do vẫntiếp diễn; vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng còn diễn ra ở nhiều nơi.Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; tranh chấp, khiếu kiện đất đai ở mộtsố nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hộitrên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

1. Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trungương Đảng, Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạođiều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

- Rà soát, đánh giá kết quả đạt được để tiếp tụcphát huy, nguyên nhân tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời, phấn đấu đạtmức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; tiếp tục tháo gỡ khó khăn chongười dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếtkiệm các khoản chi, đồng thời tích cực chỉ đạo thực hiện các giải pháp chốngthất thu thuế, phí trên địa bàn;

- Tiếp tục khai thác lợi thế về đất đai (700 ngànha đất bazan) và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để phát triểnnông nghiệp hàng hóa; quan tâm hỗ trợ thiết thực cho người dân, nhất là đồngbào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa về đất ở, đất sản xuất và vốn đầu tưthâm canh các loại cây trồng như cà phê, ca cao, cao su, ngô lai,... gắn vớixây dựng vùng chuyên canh và công nghiệp chế biến; tiếp tục thực hiện tốtChương trình xây dựng nông thôn mới;

- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc vàcác Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Tỉnh nghiên cứu xây dựng giải pháp tiếptục sắp xếp, ổn định dân di cư tự do trên địa bàn; thực hiện tốt chủ trương củaBộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường trong tình hình mới;

- Cùng với phát triển kinh tế, quan tâm phát triểncác lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết việc làm,xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách dântộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững ổn định an ninhchính trị trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền biên giới.

2. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóngmặt bằng đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 qua địa bàn Tỉnh), nhất là đoạn qua thịxã Buôn Hồ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công, bảo đảmtheo tiến độ thực hiện dự án.

3. Về lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông: Tiếp tụcthực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm antoàn giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn chocác phương tiện vận chuyển hành khách, nhất là trong mùa mưa lũ.

4. Về công tác phòng chống tội phạm: Thực hiện tốtChỉ thị số 48-CT/TW, số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chínhphủ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng,chính quyền, đoàn thể các cấp. Kiên quyết tấn công, truy quét tội phạm, nhất làtội phạm có tổ chức, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

5. Về công tác phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, matúy: Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tại Thông báo kếtluận số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013; khẩn trương phê duyệt kế hoạchtriển khai đề án Methadone theo Nghị định 96/2012/NĐ-CP ; hoàn thành việc sơ kết5 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cainghiện trên địa bàn.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về chủ trương xây dựng Đề án phát triển cà phêbền vững và Đề án xây dựng, phát triển thành phố Buôn Ma Thuột: Tỉnh chủ độngxây dựng đề án cụ thể và làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Nội vụ và các cơ quan liên quan,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư các tuyến quốc lộ 26, 27, 29 và cầuGiang Sơn: Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với các dự án đường từ cửa khẩu Đăk Ruê đến thịxã Buôn Hồ, đường từ cầu Hòa Thắng đến trung tâm huyện Cư Kuin và đường đến cáctrung tâm xã, thị trấn: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí vốntrong kế hoạch (2014 - 2015) để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn, bảo đảm phù hợp với khảnăng của ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ các dự án:Đường đến trung tâm xã Ea Sô; đường vào xã Cư Klông; đường Nam Ka - Ea Rbin; hệthống kênh tưới Buôn Triết; các hồ chứa nước Ea Súp thượng và Ea Hleo 1; bệnhviện tuyến huyện: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7459/VPCP-VIII ngày 6 tháng 9 năm 2013; Tỉnh rà soát, lựa chọn các công trình,dự án cấp bách và có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính tổng hợp chung nhu cầu bố trí vốn bổ sung trái phiếu Chính phủ,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về bố trí vốn các dự án đã hoàn thành hoặc đangtriển khai của Tỉnh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính vàcác cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp chung nhu cầu vốn cho các dự án, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về vay vốn ODA có bảo lãnh: Tỉnh lập danh mụccác dự án đầu tư theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về hỗ trợ vốn đối ứng các dự án ODA: Tỉnh lậpdanh mục, tính toán nhu cầu vốn đối ứng theo tiến độ thực hiện từng dự án ODAnăm 2014 và 2015 gửi Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ. Đối với các dự án ODA của các Bộ, ngành Trung ương trên địabàn của Tỉnh: các Bộ, ngành xem xét, xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáoThủ tướng Chính phủ.

7. Về đầu tư đường Đông Tây và Trung tâm Thể thaovùng Tây Nguyên: Tỉnh lập dự án cụ thể và gửi các Bộ có liên quan thẩm địnhtheo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủtướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ vốn đầu tư công trình nhà làm việc củaHĐND và UBND tỉnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính xem xét, đề xuất phương án hỗ trợ vốn (ngoài kế hoạch 2014 - 2015) choTỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ đầu tư các huyện Lắk, Krông Bông, EaSúp, Buôn Đôn, M’Drắk theo cơ chế Nghị quyết số 30a của Chính phủ: Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Lao động - Thương binhvà Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng ngân sáchtrung ương để xem xét, đề xuất phương án xử lý chung cho các huyện có điều kiệnkhó khăn như các huyện trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về hỗ trợ và tăng mức vốn đầu tư xây dựng nôngthôn mới: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 267/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2013.

11. Về đầu tư các thôn, buôn chưa có điện khu vựcTây Nguyên: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổng hợpchung và bố trí vào Chương trình điện Tây Nguyên giai đoạn 2 để sớm thực hiện.

12. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủyban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút,huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào địa bànTỉnh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Đắk Lắk và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, CT, XD, Y tế, LĐTB&XH, VHTT&DL, Nội vụ, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Các BCĐ Tây Nguyên, Tây Bắc;
- UBQGPC AIDS và PCMT, MD;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTgCP
Nguyễn Xuân Phúc, Cổng TTĐT, các Vụ: TH,
KTTH, KTN, KGVX, ĐMDN, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng