VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚILÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ YÊN

Ngày 16 tháng 9năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnhPhú Yên, kiểm tra một số dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh.Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo Văn phòngChính phủ và đại diện các Bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư.Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhândân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2014, công tác phòng chốngtội phạm, cải cách hành chính, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và phòngchống tham nhũng; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan và ý kiến củađồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁCHUNG

1. Thay mặt Thủtướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khókhăn và những thành tích đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyềnvà nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Yên. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinhtế, kinh tế của Tỉnh 8 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, phát triển. Giá trịsản xuất công nghiệp tăng 7,8 %; kim ngạch xuất khẩu đạt 66,2 triệu đô la Mỹ;thu ngân sách đạt trên 75 % dự toán. Tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuậnlợi cho các thành phần kinh tế phát triển, có 23 doanh nghiệp đăng ký thành lậpmới… các lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninhđược giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; đời sống của nhân dântrong tỉnh cơ bản ổn định.

2. Công tác đấutranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả khá; Tỉnh đã chủ động triển khai thựchiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trịvề "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạmtrong tình hình mới"; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và Chươngtrình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014. Triển khai thực hiệncác biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, giải tán 740 nhóm thanh,thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng; gọi răn đe giáo dục 2.159 đốitượng hình sự và người có biểu hiện vi phạm pháp luật; điều tra làm rõ 192/282 vụtội phạm về trật tự xã hội. Đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với hoạtđộng vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng giả (khởi tố điều tra 10 vụ với 25 bịcan); triệt xóa 02 điểm khai thác vàng trái phép, khởi tố điều tra 06 vụ với 09bị can về tội phạm môi trường, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự trênđịa bàn Tỉnh.

3. Công tác cảicách hành chính của Tỉnh đã đạt những kết quả nhất định và cơ bản khắc phục đượcnhững hạn chế, yếu kém về cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010;các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2015 đã được chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ theo kế hoạch đề ra. Côngtác kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nền nếp. Trong 6 tháng đầu năm 2014,Ủy ban nhân dân Tỉnh đã sửa đổi, bổ sung 06 thủ tục hành chính; ban hành mới 10thủ tục hành chính và hủy bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa các sở, ban, ngành trong tỉnh; đã có 17/17 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 9/9huyện, thị xã, thành phố và 112/112 Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnhthực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; trong đó có 16sở, ngành và 09 huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện giải quyết thủ tục hànhchính theo cơ chế một cửa liên thông trên 12 lĩnh vực… Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn mộtsố tồn tại, hạn chế: một số đơn vị chưa thực hiện tốt quy định về giải quyếtthủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thủ tục hành chính trongmột số lĩnh vực nhất là các quy định hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư…còn chồng chéo, phức tạp, gây khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

4. Về công tác thanhtra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo: Công tác thanh tra được tăngcường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực: quản lý, sửdụng đất đai, tài nguyên, tài chính công, đầu tư, xây dựng cơ bản. Công tác tiếpdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, nhiều vụ việc thuộcthẩm quyền đã được giải quyết cơ bản dứt điểm. Lãnh đạo đã thực hiện nghiêm túcviệc tiếp dân định kỳ. Toàn tỉnh đã tiếp 1.499 lượt công dân khiếu nại, tố cáo,phản ánh, kiến nghị (giảm 29,72 % so với cùng kỳ năm 2013).

Tuy nhiên, một số chỉtiêu kinh tế - xã hội của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác đền bù giảiphóng mặt bằng các dự án quốc lộ 1A và hầm đường bộ qua Đèo Cả còn chậm, làmảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình, hoạt động của các doanh nghiệp vẫncòn khó khăn; tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn cao; tìnhhình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; công tác cải cách hànhchính tuy đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn khiêm tốn, chỉ số cải cách hànhchính tuy đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức trung bình (25/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương); chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh còn ở mứcthấp (51/63); khiếu kiện đông người vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

II. NHIỆM VỤTRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện thắnglợi nhiệm vụ năm 2014, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2011 - 2015mà tỉnh đã đặt ra, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, Tỉnh cần quan tâm làm tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục đẩymạnh triển khai thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2014 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

2. Triển khai thựchiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị,Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 củaChính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp dân, giải quyếtkhiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếunại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Thành lập tổ công tác đặc biệt để thammưu giúp lãnh đạo tỉnh giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, các khiếunại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến dự án quốc lộ 1A mở rộng theo đúng quyđịnh của pháp luật.

3. Yêu cầu tỉnh tậptrung giải quyết dứt điểm công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mởrộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên và dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả trongtháng 9 năm 2014.

4. Quyết liệt hơnnữa trong thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, đơn giản hóa tối đa quytrình, thời gian, thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Công khai, minhbạch thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp, đặc biệt là các thủ tụchành chính thuộc lĩnh vực đất đai, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, cấpgiấy phép xây dựng…; công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo các hướng dẫnmới của Trung ương; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực trongcải cách thủ tục hành chính gắn với kiểm tra chặt chẽ việc tổ chức thực hiệnthủ tục.

5. Nâng cao hiệuquả Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý các hànhvi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả để bảo vệ lợi ích của doanhnghiệp sản xuất, người tiêu dùng và làm lành mạnh hóa nền kinh tế. Thực hành tiếtkiệm chi thường xuyên, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơbản, chi hành chính và các lĩnh vực khác.

6. Quan tâm xâydựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; có phương án tổ chức, bố trí lựclượng, phương tiện cần thiết, hợp lý để chủ động bảo đảm an ninh, trật tự,phòng chống tội phạm trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượng công tác điềutra, truy tố, xét xử. Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặtchẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự; đồng thời, tiếp tục mở các đợt cao điểmtrấn áp tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xác địnhtrách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong phòng chống tội phạm.

7. Chỉ đạo làm tốtcông tác phòng chống hạn; tranh thủ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, chủ độngbố trí ngân sách địa phương, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác đểthực hiện; tập trung chuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, lụt,bão và tìm kiến cứu nạn năm 2014.

8. Bảo đảm an toàngiao thông, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi xe ô tô chở quá tải, quákhổ gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

III. VỀ MỘT SỐKIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ kinhphí (54 tỷ đồng) chống hạn cho lúa vụ Hè Thu năm 2014: Đồng ý chủ trương, giaoBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và BộKế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung (trong đó có tỉnh Phú Yên), báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

2. Về bố trí vốnđể sửa chữa 21 hồ chứa nước của huyện Tây Hòa, Mỹ Lâm: Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn sớm xem xét, xử lý kiến nghị của Tỉnh theo thẩm quyền quy định;trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về bổ sung vốnđối với dự án mở rộng quốc lộ 1A (43,33 tỷ đồng); ứng vốn đợt 2 (255 tỷ đồng) đầutư xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ hệ thống điện chiếu sáng đô thị, hệ thống cungcấp nước sinh hoạt phục vụ công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A đoạn quatỉnh Phú Yên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính vàBộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về đầu tư, sửachữa, nâng cấp, các đoạn tuyến quốc lộ 29 đi qua địa bàn tỉnh Phú Yên, dự án đầutư nâng cấp mở rộng đoạn tuyến quốc lộ 25 và tiếp tục triển khai các gói thầuchưa thi công trong đoạn từ km21+600 - km70+00: Giao Bộ Giao thông vận tải xemxét, bố trí vốn thực hiện theo thẩm quyền.

5. Về điều chuyển vốndư của công tác giải phóng mặt bằng sang đầu tư khu tái định cư phục vụ côngtác giải phóng mặt bằng của dự án khu tái định cư hầm đường bộ qua Đèo Cả: GiaoBộ Giao thông vận tải rà soát hợp đồng đã ký với doanh nghiệp để xác định tráchnhiệm bố trí vốn xây dựng khu tái định cư. Trường hợp thuộc trách nhiệm bố trívốn của nhà nước, Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo ý kiến của Bộ Tài chính tạivăn bản số 8995/BTC-ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2014; báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhữngvấn đề vượt thẩm quyền.

6. Về vay vốn tíndụng ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với dự án đầu tư tuyến đườngtránh lũ, cứu hộ, cứu nạn qua các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An và thành phốTuy Hòa: Tỉnh làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam để xem xét, giảiquyết. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ có liên quan tiếp tục thựchiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 320/TB-VPCP ngày11 tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

7. Về vay vốn tíndụng ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với dự án bệnh viện đa khoaquốc tế Phú Yên: Đồng ý chủ trương; Tỉnh làm việc với Ngân hàng Phát triển ViệtNam để được xem xét, giải quyết.

8. Về hỗ trợ đầutư các dự án phát triển hạ tầng du lịch bền vững từ nguồn vốn ODA của Ngân hàngPhát triển Châu Á (ADB): Đồng ý chủ trương, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, đưa cácdự án này vào Dự án phát triển du lịch bền vững để vay vốn của ADB giai đoạn tiếptheo.

9. Về cơ chế cungcấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốclộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên: Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại văn bản số 1194/TTg-KTN ngày 15 tháng 7 năm 2014 về việc tháo gỡ khókhăn trong khai thác đá phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh và dự án cải tạo, mởrộng Quốc lộ 1.

10. Về phương án đềnbù giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1: Giao Bộ Giao thông vậntải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ có liên quan xác định rõhiện trạng bồi thường dự án ADB3 để có cơ sở tính toán bồi thường phù hợp. Ủyban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý chặt chẽ kinh phí bồi thường, đền bù, có biệnpháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp gian lận, gây thất thoát vốn của ngânsách nhà nước. Trong tháng 9 năm 2014, tỉnh Phú Yên dồn sức chỉ đạo cụ thể giảiphóng mặt bằng nhằm bàn giao kịp thời cho Bộ Giao thông vận tải.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các Bộ, cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.I, NC, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT. V.III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp