VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 381/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚILÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA

Ngày 15 tháng 9năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc tại tỉnhKhánh Hòa; dự Hội nghị tổng kết công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vàđảm bảo an toàn giao thông phục vụ triển khai các Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Cùng dự làm việc với Phó Thủ tướngcó lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh traChính phủ, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Công an, Tài chính, Tư pháp.Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi nghe lãnh đạo Ủy bannhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2014, công tácphòng chống tội phạm, cải cách hành chính, công tác giải quyết khiếu nại tố cáovà phòng chống tham nhũng; ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan, PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁCHUNG

1. Thay mặt Thủtướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khókhăn và những thành tích đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyềnvà nhân dân các dân tộc tỉnh Khánh Hòa. Trong điều kiện khó khăn chung của nềnkinh tế, kinh tế của Tỉnh 8 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, phát triển. Chỉsố sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,25%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sảntăng 2,9%; doanh thu dịch vụ tăng 14,84%; thu ngân sách đạt 84,71% dự toán; cơcấu kinh tế chuyển biến mạnh mẽ theo hướng dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp;công tác xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tốt; tỷ lệ hộ nghèo giảmcòn 4,26%... các hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòngan ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; đời sống nhândân trong tỉnh cơ bản ổn định.

2. Công tác đấutranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả; Tỉnh đã chủ động triển khai thựchiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tộiphạm. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tộiphạm, mở nhiều đợt cao điểm tấn công truy quét làm giảm tội phạm hình sự, điềutra làm rõ 308/408 vụ phạm pháp hình sự, trong đó triệt phá được 27 nhóm đốitượng có dấu hiệu hình thành băng nhóm tội phạm, góp phần xây dựng xã hội antoàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Về công tác cảicách hành chính: Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện 6 lĩnh vực cảicách hành chính, tập trung nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức vềtầm quan trọng và tính bức thiết của cải cách hành chính để xây dựng đội ngũ cánbộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại … Tỉnh đã ban hành mới 11 thủtục; sửa đổi, bổ sung 70 thủ tục; bãi bỏ 28 thủ tục hành chính. Tính đến tháng7 năm 2014, ở cấp tỉnh đã có 18/18 Sở, ngành được phê duyệt Đề án thực hiện môhình một cửa liên thông theo hướng hiện đại, trong đó 12/18 đơn vị đã vận hànhchính thức, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

4. Về công tácthanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tỉnh đã tăng cường côngtác thanh tra, nhất là thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kết quả, đã phát hiện22/173 đơn vị có vi phạm, kiến nghị xử lý và thu hồi trên 2 tỷ đồng, đề nghịchấn chỉnh và xử lý khác trên 4 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 145 giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đượcquan tâm, tỷ lệ các vụ việc giải quyết theo thẩm quyền đạt khá, tập trung giảiquyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.Toàn tỉnh đã tiếp 1.499 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị(giảm 29,72% so với cùng kỳ năm 2013).

Ngoài ra, một sốchỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh chưa đạt kế hoạch đề ra; hoạt động của cácdoanh nghiệp vẫn còn khó khăn; tai nạn giao thông tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưngvẫn còn cao; tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; công táccải cách hành chính tuy đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn còn khiêm tốn, chỉsố cải cách hành chính xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉsố năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh còn ở mức thấp (34/63); khiếu kiện đôngngười vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

II. NHIỆM VỤTRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện thắnglợi nhiệm vụ năm 2014, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2011 – 2015mà tỉnh đã đặt ra, đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2016– 2021, Tỉnh cần quan tâm làm tốt một số việc sau đây:

1. Tiếp tục đẩymạnh triển khai thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thựchiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm2014 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

2. Triển khai thựchiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị;triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng6 năm 2014 của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếpdân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Coi công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo lànhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụviệc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; trong quá trình xem xét,giải quyết cần kiểm tra, làm rõ nội dung vụ việc, xem xét, cân nhắc đầy đủ cáckhía cạnh pháp lý và thực tế để có biện pháp giải quyết có lý, có tình, chấmdứt khiếu nại, nhất là những vụ việc kéo dài.

3. Tiếp tục chỉđạo các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trìnhtổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; đảm bảo chất lượngcủa từng nội dung; xác định kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phảithực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân, cơ quan, đơnvị chủ trì thực hiện.

4. Nâng cao hiệu quảBan chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh. Kiênquyết xử lý các hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả; xử lý nghiêm các hành vigian lận thương mại. Thực hành tiết kiệm chi thường xuyên, chống lãng phí trongsử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác.Thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị.

5. Tổ chức rà soátphát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nướcvề an ninh, trật tự, nhất là các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tộiphạm. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; có phương án tổchức, bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết, hợp lý để chủ động bảo đảm anninh, trật tự, phòng chống tội phạm trong mọi tình huống. Nâng cao chất lượngcông tác điều tra, truy tố, xét xử, nhất là công tác tiếp nhận, xử lý tin báo,tố giác tội phạm. Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặt chẽcác đối tượng có tiền án, tiền sự; đồng thời, tiếp tục mở các đợt cao điểm trấnáp tội phạm; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng chống tộiphạm.

6. Thực hiện tốtcông tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công; giữ gìn trậttự an toàn xã hội, nhất là trong những tháng cuối năm; bảo đảm an toàn giaothông, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi xe ô tô chở quá tải; tăngcường công tác quốc phòng an ninh.

III. VỀ MỘT SỐKIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về kinh phíthực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (phòng, chống tội phạm, ma túy):Tỉnh chủ động sử dụng kinh phí đã được bố trí, huy động ngân sách địa phương vàcác nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

2. Về để lại ngânsách địa phương 70% số thu từ tiền phạt về trật tự giao thông: Tỉnh thực hiệntheo quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn cóliên quan. Giao Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp nhu cầu bố trí vốn cho tỉnh, cómức điều tiết hợp lý và đẩy nhanh tiến độ cấp lại đối với các địa phương, nhằmđảm bảo điều kiện và phương tiện làm việc của các lực lượng thi hành nhiệm vụbảo đảm an toàn giao thông.

3. Giao Bộ Tư phápchủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát lại cácvăn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan đến công tác khởi tố, điều tra, xétxử các vụ án về xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng …để sớm có những sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, phục vụ công tác điều tra,xét xử tội phạm.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các Bộ, cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra Chính phủ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.I, NC, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp