BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 382/TB-DP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO

VỀTÌNH HÌNH TIÊU CHẢY CẤP DO PHẨY KHUẨN TẢ

Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng xinthông báo tình hình tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả trên toàn quốc đến 16h00,ngày 29/7/2010 như sau:

I. Tình hình dịch

Theo báo cáo từ các Viện Vệ sinhdịch tễ/Pasteur, trong vòng 9 ngày vừa qua trên địa bàn cả nước không có địaphương nào ghi nhận trường hợp mắc mới tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả.

Hiện nay cả nước còn 4tỉnh/thành phố có bệnh nhân tả chưa qua 14 ngày: Bắc Ninh, An Giang, Bến Tre,Cà Mau.

Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo cácViện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ địa phươngtrong công tác phòng chống bệnh tả; Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Ytế tỉnh Bắc Ninh, An Giang, Bến Tre, Cà Mau chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch theođúng Hướng dẫn xử lý ổ dịch tả ban hành kèm theo Quyết định số 1640/QĐ-BYT ngày 14/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Giám sát chặt chẽ các trườnghợp tiêu chảy cấp tại địa phương, điều tra thực phẩm và nguồn nước liên quan,không để lan rộng ra cộng đồng, tuyên truyền cho người dân các biện pháp chủđộng để phòng chống bệnh tiêu chảy cấp.

II. Khuyến cáo của Bộ Y tế

Bệnh tiêu chảy cấp do phẩy khuẩntả là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền nhanh, để chủ động phòng chốngdịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dânthực hiện một số nội dung sau:

1. Ăn chín, uống nước đã đunsôi, không uống nước lã. Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, rửa taybằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

2. Tuyệt đối không sử dụng nướcđá không rõ nguồn gốc; không sử dụng nước ao, sông, kênh/rạch... nghi ngờ nhiễmbẩn để phục vụ cho sinh hoạt (tắm, giặt, rửa chén bát...).

3. Vì sức khỏe cộng đồng, ngườidân cần có ý thức bảo vệ nguồn nước ăn, uống, sinh hoạt. Không đổ chất thải,nước giặt/rửa đồ dùng của người mắc bệnh tiêu chảy xuống ao, hồ, sông, giếng...và các nguồn nước công cộng khác.

4. Trong vùng có ổ dịch, các giađình không nên tổ chức ăn uống đông người.

5. Khi phát hiện trong gia đìnhcó người bị tiêu chảy cấp, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất đểđược khám, điều trị và cách ly kịp thời. Đồng thời thông báo cho Bộ Y tế (Cục Ytế dự phòng) theo số điện thoại đường dây nóng: 0989.671115, Fax: 04.37366241,Email: [email protected]

Nơi nhận:
- BT. Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
- TT. Trịnh Quân Huấn (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Trung tâm TT-GD-SK TƯ;
- Báo Sức khỏe – Đời sống;
- Website của Bộ Y tế ;
- Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Bình