VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNHPHỐ HÀ NỘI VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TỪ ĐẦU NĂM 2013ĐẾN NAY VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Ngày 21 tháng 10 năm 2013, tại trụ sởVăn phòng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủtướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã làm việc với lãnh đạo thành phốHà Nội về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2013 đếnnay và nhiệm vụ trọng tâm thi gian tới. Tham dự bui làm việc có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Tng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm và Công an thành phố Hà Nội. Saukhi nghe lãnh đạo Công an thành phố báo cáo kết quả công tác phòng, chống tộiphạm 10 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm thi giantới; ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và ý kiến của lãnh đạo cácBộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Từ đầu năm 2013 đến nay, dưới sự lãnhđạo sát sao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự tham gia tích cực củacác Ban, ngành, đoàn thể quần chúng, đặc biệt lực lượng Công an phát huy vaitrò nòng cốt đã bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng của Thủ đô, anninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực,góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát trin kinh tế -xã hội của Thủ đô. Cụ thể là:

- Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phốđã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, Kế hoạch số 66/KH-UBND , huyđộng sức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và ng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo anninh, trật tự; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quảcác chương trình, kế hoạch công tác lớn về phòng, chống tội phạm của Trung ương,nhất là chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo 138/CP .

- Hiệu lực quản lý nhà nước về anninh, trật tự được tăng cường, nhấtlà công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quảnlý vũ khí, vật liệu nổ, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu... Công an thành phố Hà Nộiđã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xửlý kịp thời, hiệu quả tin báo, tố giác tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá các vụtrọng án cao (đạt 94,27 %); kết hp chặt chẽ phòng ngừanghiệp vụ vi phòng ngừa xã hội; nắm chắc tình hình, liêntục mở các đợt cao đim tấn công trn áp tội phạm; phi hợp chặt chẽ với 8 tỉnh giápranh trong đu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục duytrì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tcông tác 141, 142trong tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, phát hiện xử lý tộiphạm. Triển khai đưa lực lượng Công an quận, huyện xuống phường, xã; quan tâmcủng cố hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở như: bảo vệ dân phố, dânphòng, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển trên 300 loạihình, mô hình hiệu quả về tự quản, tự phòng của nhân dân trong phòng, chống tộiphạm, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn;xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

2. Mộtsố tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

Trên địa bàn thành ph, tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm xâm phạm trật tự xã hộinguy hiểm, gây án nghiêm trọng và các băng nhóm tội phạm hoạt động còn tiềm ẩnnhân tố phức tạp như: giết người cướp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, cố ýgây thương tích, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, tội phạm sửdụng vũ khí nóng, hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, tệ nạn mại dâm. Tội phạm tronglĩnh vực ngân hàng, tài chính, quản lý đất đai, bất động sản, chứng khoán, đầutư cơ bản; tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn lậu, tội phạm ma túy và tìnhtrạng sử dụng trái phép ma túy tổng hợp trong thanh thiếuniên chưa giảm (số vụ phạm pháp hình sự tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2012).

b) Nguyên nhân

Nhận thức của một số cấp ủy Đảng,chính quyền, đoàn thể, nhất là ở cơ sở về công tác phòng, chống tội phạm chưathực sự toàn diện, sâu sắc; chưa thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, còn có biểuhiện coi công tác phòng, chống tội phạm là trách nhiệm riêng của lực lượng Côngan; việc phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa kịpthi, triệt để. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trậttự của các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập; tình trạng thất nghiệp giatăng, sự đổ vỡ của một số tổ chức tín dụng và tình trạng tín dụng đen làm giatăng một số loại tội phạm; tội phạm băng nhóm xuất hiện...

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Công tác phòng, chống tội phạm phảilà nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, gắn liền với nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội của thành phố. Đtiếp tục giữ vững anninh, trật tự trên địa bàn thành phố, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân,trong thời gian tới Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liênquan cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốtChỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghquyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, Nghị quyết số 09/CP và Chương trìnhmục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Đcaotrách nhiệm người đứng đầu, nơi nào để tình hình tội phạm phức tạp kéo dài thìngười đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan Công an phải chịutrách nhiệm; kiên quyết không để diễn ra tình trạng buônglỏng, thiếu trách nhiệm, bảo kê, dung túng, tiếp tay cho tội phạm; nghiêm cấmhành vi can thiệp, bao che, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm Quy đnh số 181-QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷluật đảng viên vi phạm.

2. Huy động sự tham gia rộng rãi,tích cực của các tầng lp nhân dân vào công tác phòng,chống tội phạm; quan tâm giúp đỡ người đã chấp hành xong án phạt tù tái hòanhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; tiếp tục đổi mới và nhân rộng các mô hình,điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặtchẽ giữa các cơ quan chuyên trách với các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy độngsức mạnh tổng hp của cả hệ thống chính trị và toàn dântham gia phòng, chống tội phạm. Chú trọng công tác phòng ngừa xã hội, quan tâmgiải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ cơ sở.

3. Xây dựng lực lượng Công an thànhphố trong sạch, vững mạnh, có trình độ nghiệp vụ, chuyênmôn cao để tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt, thammưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo vàtriển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Quan tâm đời sống vậtchất, tinh thần và có hình thức khen thưởng, động viên kịpthi cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời, xử lý nghiêm những cánbộ có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm.

4. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấncông, trấn áp tội phạm, đặc biệt là trong thời gian diễnra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII và dịp Tết Nguyên đán 2014; bảo đảm giữ vững an ninh chínhtrị, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Tập trung điềutra khám phá, triệt xóa tận gốc các băng, nhóm tội phạm,nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen"; lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã phải quản lý sátsao, nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện nơi ẩn náu củatội phạm.

5. Chấn chỉnh, khắc phục ngay nhng sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhấtlà các ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội; phátđộng đợt thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnhvực quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất, nhập cảnh; ứng dụngcác thành tựu khoa học - kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống tội phạm vàtrật tự, an toàn giao thông.

6. Tổ chức tổng kết việc thực hiệnthí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm để triển khai nhân rộng trên phạm viđịa bàn thành phố; mở rộng các điểm điều trị nghiện ma túy bằng Methadone; nắmchắc tình hình địa bàn, kiểm soát chặt chẽ số đối tượng tiềm ẩn khả năng phạmtội (những người có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy...).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quanbiết, phối hp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để b/c);
-
Các Bộ, ngành là Thành viên BCĐ 138/CP ;
- Thường trực Thành ủy và UBND TP. Hà Nội;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP&AN của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng cục VI (Bộ Công an);
- Công an TP. Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.I, V.III, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng