VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCHTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về triển khai kếhoạch tăng cường qun lý nhà nước đối với các cơ sở y tếtư nhân. Tham dự có Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Lãnh đạo Văn phòngChính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận HaiBà Trưng và Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt về côngtác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xửlý vi phạm đối với hoạt động hành nghề y dược tư nhân nói chung và quá trình xửlý vụ việc xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường nói riêng của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luậnnhư sau:

1. Trong thời gian qua, Bộ Y tế đãtham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành và ban hành các chính sách, vănbản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động hành nghề ydược tư nhân (như Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thông tư s 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấpchứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phéphoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh). Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội đã ban hành văn bản thuộc thẩm quyền để tăng cường quản lý hoạt độnghành nghề y, dược ngoài công lậptrên địa bàn (Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013).

2. Về tổ chức, triển khai thực hiệncông tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân:

a) Bộ Y tế đã chỉ đạo và tổ chứctriển khai thực hiện các quy định của Luật, Nghị định; ban hành văn bản hướngdẫn, tập huấn, phổ biến cho các địa phương để tăng cường công tác quản lý nhànước đối với các cơ sở hành nghy dược tư nhân.

b) Bộ Y tế đã thực hiện việc cấpChứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theo thẩm quyền và ủy quyền, hướng dẫncác Sở Y tế thẩm định hồ sơ, cấp Chứng chỉ hành nghề, Giấy phép hoạt động theoquy định.

3. Về công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y, dược tư nhân:

a) Bộ Y tế đã thành lập các Đoànthanh tra đối với các cơ sở hành nghề y tư nhân tại một số địa phương, trong 9tháng đầu năm 2013 đã tiến hành thanh tra hơn 30 cơ sở tạithành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Phước; trong đó tiến hành thanhtra 02 Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh.

b) Ngoài ra, Bộ Y tế đã có chỉ đạo,yêu cầu các Sở Y tế thực hiện thanh tra đối với các cơ sởhành nghề y, dược tư nhân đóng tại địa bàn.

c) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:đã tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn thành phố, trong 9 tháng đầu năm2013 đã thanh tra 977 lượt trong đó có 27 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ (trêntổng số 34 cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ đóng trên địa bàn được cấpGiấy phép hoạt động phẫu thuật thm mỹ).

4. Ngay sau khi xảy ra vụ việc ở Thẩmmỹ viện Cát Tường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Y tế, Bệnh viện BạchMai và Sở Y tế đã có những hành động khn trương, tích cực như kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình nạnnhân, giúp gia đình và các cơ quan chức năng tìm kiếm thi thểnạn nhân; khẩn trương rà soát lại các quy định hiện hành, kịp thi đề xuất biện pháp, giải pháp để khắc phục và tăng cường hiệu quả,hiệu lực quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân.

5. Đquản lýtốt hoạt động hành nghề y dược tư nhân trong thời gian tới, yêu cầu Bộ Y tế, Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thựchiện và hoàn thành các nhiệm vụ sau:

a) BY tế:

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống cácquy định hiện hành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáocấp có thẩm quyền ban hành để quản lý chặt hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân.

- Rà soát lại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫncấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp Giấy phép hoạt động đốivới cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo các cơ sở y tế tư nhân khi được cấp Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theoquy định của Luật Doanh nghiệp, chỉ được hoạt động sau khi có Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chhành nghề do cơquan y tế cấp.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát lại khâu quảng cáo,kịp thời có hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Qung cáo (sau khi được Chính phủ ban hành) đối với các sản phẩm, dịch vụđặc biệt liên quan trực tiếp, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cần tăng cường công tác quản lýcông chức, viên chức thuộc hệ thống y tế công lập tham gia hành nghề ở khu vựctư nhân: chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể côngchức, viên chức; đồng thời có quy định cụ thể: các nhân viên y tế hiện đang làmviệc trong hệ thống công lập cam kết khi hành nghề khám, chữa bệnh ở khu vực tưnhân phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiếnThành viên Chính phủ, hoàn chỉnh, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy địnhxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế vềviệc tổ chức Hội nghị trực tuyến về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạtđộng hành nghề y, dược tư nhân, thời gian dự kiến vào đầu tháng 11 năm 2013.

b) Ủy ban nhân dân thành phHà Nội:

- Ủy ban nhân dân thành phố đã có chỉđạo tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đối với hoạtđộng hành nghề y dược tư nhân từ trước đó, tuy nhiên, nay cần tiếp tục chỉ đạoỦy ban nhân dân cấp dưới rà soát lại quy trình và phương pháp quản lý, trêntinh thần huy động sự tham gia tích cực của cấp xã, phường, không tạo sơ hở đểcác cơ sở hành nghề y dược tư nhân làm trái pháp luật.

- Yêu cầu xử lý nghiêm, buộc ngừnghoạt động đối với những trường hợp không đủ điều kiện hành nghề.

- Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêmnhững vi phạm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong vụ việc ởThẩm mỹ viện Cát Tường trước ngày 10 tháng 11 năm 2013.

c) Bệnh viện Bạch Mai:

- Tchức sinhhoạt rộng rãi trong toàn bệnh viện để lên án hành động của cá nhân bác sỹ ởThẩm mỹ viện Cát Tường.

- Yêu cầu toàn bộ bác sĩ, y tá, nhânviên y tế trong bệnh viện khi tham gia hành nghề ở các cơsở y tế tư nhân phải có văn bản cam kết hành nghề theo đúng quy định của phápluật và đúng đạo đức nghề nghiệp gửi Giám đốc Bệnh viện.

- Rà soát, chấn chỉnh, tăng cườngcông tác quản lý công chức, viên chức, nhân viên của Bệnh viện để đảm bảo cácnhân viên y tế phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân.

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra và hỗ trợ, giúp đỡ gia đình nạnnhân.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ytế, Ủy ban nhân dân thành phHà Nội và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân thành ph Hà Nội;
- Bệnh viện Bạch Mai - Bộ Y tế;
- S Y tế Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ CTTĐT, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn