VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 394/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA TẠI BUỔI KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 23 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và các Thành viên là đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 10 tháng đầu năm 2015 và ý kiến của các Thành viên Đoàn công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngn thời gian thông quan; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại có sự chuyển biến rõ rệt, đi đầu trong việc phát hiện ma túy, chất gây nghiện, vũ khí, quân trang, quân dụng, rượu Beluga nhập lậu, vận chuyển trái phép qua cửa khẩu sân bay.

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chđạo 389 quốc gia biểu dương và ghi nhận kết quả công tác của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn Thành phố vẫn còn phức tạp, nhất là các mặt hàng điện tử, điện lạnh, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng; gian lận thương mại về giá, thuế suất thuế nhập khẩu và chủng loại hàng hóa còn xảy ra nhiều nhưng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả; stiền xử phạt, thuế truy thu qua kiểm tra sau thông quan còn thấp, số vụ khởi tố thuộc thẩm quyền, chuyển xử lý hình sự còn ít, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đối với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của cấp trên, nhất là trong công tác xây dựng lực lượng, cải cách thủ tục hành chính, phối hợp lực lượng, thông tin - báo cáo, phải thể hiện là đơn vị tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đảm bảo xác định đúng trị giá hàng nhập khẩu, phân loại áp mã hàng hóa chính xác; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan, đảm bảo thu đúng, thu đủ, hạn chế tối đa tình trạng chủ hàng gian lận trốn thuế; chủ động nghiên cứu, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác Hải quan trong các Hiệp định thương mại Việt Nam đã ký để áp dụng, thực hiện đúng cam kết.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đi, bổ sung các văn bản pháp luật, các quy trình nghiệp vụ còn bất cập, sơ hnhằm nâng cao hiệu quả quản lý, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là trong việc áp dụng phân luồng quản lý rủi ro.

- Chủ động, tích cực trong phối hợp rà soát, xử lý các container có dấu hiệu cha hàng cấm, hàng nhập lậu trên đa bàn Thành phố theo Kế hoạch 32/KH-VPTT ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; nhận diện các thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng độc hại từ nước ngoài vào Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn, không để tình trạng này tái diễn; mở đạt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để phát hiện và phòng ngừa vi phạm; kiên quyết đấu tranh với các hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm; nâng cao trách nhiệm trong việc khi tố các vụ án buôn lậu, gian lận thương mại thuộc thẩm quyền.

2. Đối với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan:

Để ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, yêu cầu:

a) Bộ Tài chính:

- Đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong việc đầu tư hệ thống máy soicontainer có công nghệ hiện đại tại các cảng biển quốc tế, nơi có lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lớn, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại hàng cấm, hàng độc hại từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan mở rộng phạm vi rà soát các container nghi chứa hàng cấm, hàng độc hại nhập lậu, vận chuyển trái phép vào Việt Nam qua các địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nng, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công Thương chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường phối hp với lực lượng Hải quan trong việc kiểm tra, giám sát hàng hóa từ khâu nhập khẩu đến khâu tiêu thụ, nhất là việc truy tìm nguồn gốc hàng hóa nhập lậu lưu thông trên thị trường để xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để thẩm lậu hàng hóa. Bộ Công Thương xem xét, nghiên cứu việc dừng cấp giấy phép đối với loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng đã qua sdụng.

c) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các S, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp phối hp chặt chẽ với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, tàng trữ, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm trên địa bàn thành phố.

d) Văn phòng Thường trực Ban Chđạo 389 quốc gia tổng hợp các kiến nghị của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để yêu cầu các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định; đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Thông báo này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tưng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Giao thông v
n tải;
- Thành ủy, UBND Thành phHồ Chí Minh;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát bi
n, Tổng cc Cảnh sát, Tng cục An ninh, Tng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý thị trường;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
-
n phòng Thường trực BCĐ 389 QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- L
ưu: VT, V.I (3). ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà