VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 401/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 27 tháng 9 năm2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh QuảngNgãi. Cùng dự làm việc có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Ksor Phước, Bộtrưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủNguyễn Văn Nên và lãnh đạo Bộ Công Thương. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáotình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014 vàmột số kiến nghị của Tỉnh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánhgiá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạtđược trong thời gian qua. 9 tháng đầu năm2014, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn bấtổn, kinh tế - xã hội Quảng Ngãi có nhiều khởi sắc, phát triển khá toàn diện:Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 17.000 tỷ đồng; sản lượng thủy sản tăng7,3%; kim ngạch xuất khẩu vượt 4% so với kế hoạch năm; chương trình xây dựng nông thôn mới có bước tiếntriển tốt; chất lượng y tế, giáo dục từng bước được chấn chỉnh và nâng lên;quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; triển khai kịp thờicông tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Tuy nhiên, Quảng Ngãi vẫn còn 6 huyện nghèo 30a; tỷlệ hộ nghèo còn cao (đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo ở 6 huyện nghèo lên tới gần 50%),tỷ trọng khu vực nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế là 15,6%, trong khi đó laođộng trong nông nghiệp chiếm tới 60%.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

Về cơ bản thống nhất với các mụctiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ chủyếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt,thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ mọi khó khăn để phấn đấu đạt và vượtmục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 đã đề ra, đóng góp tích cực vàokết quả chung của cả nước.

2. Khẩn trương chuẩn bị kế hoạchnăm 2015 với tinh thần phấn đấu cao hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn năm 2014gắn với chuẩn bị tốt Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lầnthứ XII của Đảng. Ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinhtế, Tỉnh hết sức quan tâm, chú ý đến các giải pháp giảm nghèo nhanh và bềnvững, cải thiện đời sống nhân dân.

3. Phát triển nông nghiệp gắn vớiứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất,chế biến, đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao hiệu suất lao động để chuyển dịchlao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ; có chínhsách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc, bảo vệ và phát triển rừng để đồngbào nâng cao đời sống và gắn bó với rừng.

4. Tập trung chỉ đạo triển khaithực hiện tốt Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chínhphủ; quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trên để phát triển thủy sản, gắnnhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo vệ biển đảo và quốc phòng, an ninh trênbiển.

5. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốtviệc chuẩn bị mặt bằng sạch cho việc mở rộng, nâng công suất Nhà máy lọc dầuDung Quất lên 10 triệu tấn/ năm và các điều kiện cần thiết để Tập đoàn Sembcorp(Singapore) triển khai xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất theo đúng kế hoạch.

6. Chú trọng phát triển hai ngànhmũi nhọn trên đảo Lý Sơn là nghề cá và dịch vụ du lịch.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦATỈNH

1. Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quantiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báosố 377/TB-VPCP ngày 14 tháng 10 năm 2013.

2. Về Dự án chính trị, nạo vét,xây dựng kè chống sạt lở sông Trà Khúc theo hình thức BT và khai thác cát xâydựng, cát nhiễm mặn để xuất khẩu: Đồng ý cho phép Tỉnh áp dụng hình thức chỉ địnhnhà đầu tư BT thực hiện dự án; kinh phí hoàn trả cho nhà đầu tư lấy từ nguồn tậnthu khai thác cát nhiễm mặn và cát xây dựng trong vùng dự án để xuất khẩu. Tỉnhtổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định đểtriển khai thực hiện.

3. Về việc hỗ trợ ngân sách trungương cho ngân sách địa phương như Tỉnh chưa có điều tiết về ngân sách trungương: Đồng ý tỉnh Quảng Ngãi được áp dụng trong năm kế hoạch 2015 mức bổ sung cómục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương quy định tại Quyết địnhsố 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ theo mức hỗtrợ các Tỉnh có số bổ sung cân đối ngân sách địa phương dưới 50%. Giao các BộKế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử cụ thể.

4. Về việc hỗ trợ mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương chongân sách Tỉnh để đầu tư xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện SơnTịnh (nguồn hỗ trợ tỉnh, huyện chia tách): Đồng ý, Tỉnh phê duyệt quy hoạch,triển khai các thủ tục thẩm định vốn đầutư theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốntrong kế hoạch ngân sách hằng năm (kể từ năm 2015), trình Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

5. Về việc hỗ trợ vốn thực hiệncông tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án lớn trên địabàn Khu kinh tế Dung Quất: Trước mắt cầnưu tiên thực hiện cho Dự án nhà máy nhiệt điện, Tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Trên cơ sởđó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

6. Về việc cấp điện cho đảo bé củahuyện đảo Lý Sơn: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổchức khảo sát, xây dựng phương án hiệu quả và kế hoạch thực hiện cụ thể, báocáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

7. Về việc mở rộng Quốc lộ 1A đoạnDốc Sỏi - Khu Công nghiệp VSIP với quy mô 04 làn xe cơ giới, 02 làn xe thô sơ:Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý đề xuất của Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

8. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư Dự ánđường Tịnh Phong - Cảng Dung Quất 2 và Dự án cảng Bến Định, huyện đảo Lý Sơn: Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phương án vốn cho các dự án trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạiThông báo số377/TB-VPCP ngày 14 tháng 10năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và cácBộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KTN, KTTH KGVX, NC.
- Lưu: VT, V.III (3b), C

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp