VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 402/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BANQUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Ngày 04 tháng 11 năm 2013, tại BanQuản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đãlàm việc vi lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Quản lýLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về kiểm tra chất lượng công tác tu bổ đnh kỳ công trình Lăng Chủtịch Hồ Chí Minh năm 2013. Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Trương QuangKhánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an.

Sau khi nghe Trưởng ban Ban quản lýLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chínhtrị của Ban và kết quả sau 2 tháng thực hiện công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳnăm 2013, phương hướng nhiệm vụ, kiến nghị những giải pháp thời gian tới; ýkiến của đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kếtluận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao tập thểcán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minhthời gian qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết,thống nhất, phát huy nội lực, chủ động sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụchính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao. Việc thực hiện côngtác tu bổ định kỳ năm 2013, hoàn thành kế hoạch tu bổ, sửa chữa hệ thống thiếtbị, kiến trúc công trình Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đúng tiến độđã đề ra; đã ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện việc hợp tác quốc tế phụcvụ công tác y tế để tiếp tục bảo vệ, gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ởtrạng thái tốt nhất; hệ thống máy móc, thiết bị công trình Lăng hoạt động an toàn, tin cậy; các công trình kiến trúc được duy tu,bảo dưỡng, bảo quản bảo đảm chất lượng, phù hp với kiếntrúc của khu vực; an ninh, an toàn được bảo đảm; cảnh quan môi trường ngày càngkhang trang, sạch đẹp; cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức đón tiếp, phục vụnhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minhđược chuẩn bị chu đáo; bảo đảm an ninh, nghi lễ và đón tiếp. Đặc biệt, đã tíchcực triển khai các dự án được xác định tại Đ án "Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối antoàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa củaCông trình Lăng trong giai đoạn mới".

2. Trong thời gian tới, Ban Quản lýLăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cn thực hiện tốt các nhiệm vụsau:

a) Tiếp tục phát huy những kết quả đãđạt được, tích cực tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, đẩy mạnhhợp tác nghiên cứu và ứng dụng về khoa học kỹ thuật trong công tác y tế, tăngcường công tác bảo đảm an ninh; đồng thời không ngừng nâng cao năng lực, tínhchủ động, tinh thần, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân để thực hiệntốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch HồChí Minh;

b) Giữ vững mối quan hệ truyền thốngvới các nhà khoa học y tế của Trung tâm Nghiên cứu y sinh Mátxcơva nhằm tiếpthu kiến thức và học tập kinh nghiệm của Bạn trong giữ gìn, lâu dài thi hàiBác. Tích cực hơn nữa trong hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ đào tạo, huấn luyệncủa các chuyên gia Cộng hòa Liên bang Nga; đặc biệt hoàn thành tốt các nội dunghợp tác nghiên cứu khoa học. Phối hợp chặt chẽ với Tổ Công tác của Chính phủ vàcác Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện Dự án VN01;

c) Không ngừng đổi mới về nội dung,hình thức công tác đón, tiếp, tuyên truyền gắn với việc bổ sung, hoàn thiện cáchình thức nghi lễ để thu hút ngày càng đông đảo nhân dân, khách quốc tế đếnviếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực nhằm phát huy tốt ý nghĩa chínhtrị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới. Tiếptục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tổ chức các đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đinh chính sách, người cócông về Thủ đô Hà Nội vào Lăng viếng Bác;

d) Báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,Bộ Công an xây dựng phương án chủ động bảo đảm an ninh, an toàn khu vực nhằm bảođảm tuyệt đối an toàn Lăng và khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi tìnhhuống;

đ) Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướngChính phủ xem xét phê duyệt tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư thực hiện dự áncải tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

3. Các Bộ, ngành, Tổ Công tác củaChính phủ tiếp tc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Lăng triển khai Dự án VN01.

4. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối vốn, tổng hợp, báo cáo Thtướng Chính phủ bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Đàitưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trong năm 2014 và 2015.

5. Đề nghị yban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng sớm trình Thủ tướng Chính phủ phương án đthực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về quy hoạch chi tiết khuTrung tâm Chính trị Ba Đình, trọng tâm là việc mở rộng sâncỏ Quảng trường Ba Đình về phía Nam, xây dựng Bãi đỗ xengầm và Khu vệ sinh ngầm để phục vụ khách đến viếng Bác và tham quan khu vực.

b) Phối hợp và bảo đảm kinh phí trongnăm 2014 cho Ban Quản lý Lăng để thực hiện việc cải tạo, nâng cấp các đường,phố xung quanh Lăng: Lát hè đường bằng đá hoa cương, lắp dựng các hàng rào anninh (bao gồm đường Ông ích Khiêm, Chùa Một Cột, Hùng Vương, Độc Lập và HoàngVăn Thụ). Tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi tuyến phđibộ trong năm 2014 bao gồm đường Độc Lập, Quảng trường Bắc Sơn và khu vực Đàitưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ sau khi Nhà Quốc hội khánh thành và đưa vào sửdụng.

6. Đồng ý Ban quản lý Lăng Chủ tịchHồ Chí Minh mở cửa để nhân dân, khách quốc tế vào viếng Bác và tham quan trởlại từ ngày 06 tháng 11 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BanQuản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT, TC, NG, TP, NV, KHCN, XD;
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo Nhân dân;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Ban Quản lý Quảng trường Ba Đình;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, V.III, KTTH, NC; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng