VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 411/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KON TUM

Ngày 30 tháng 10 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh KonTum. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội 3 năm (2011 - 2013), nhiệm vụ trong thời giantới và một số kiến nghị, đề xuất của Tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ báo cáotổng hợp ý kiến của các Bộ về xử lý một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sungcủa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánhgiá cao cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn và những kết quả đã đạt được khátoàn diện trên nhiều lĩnh vực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộctỉnh Kon Tum. Trong 3 năm qua (2011 - 2013), trong điều kiện khó khăn chung,tăng trưởng kinh tế vẫn đạt mức khá cao; thu nhập bình quân đầu người tăng từ13,6 triệu đồng năm 2010 lên 22,2 triệu đồng vào năm 2013; cơ cấu kinh tế tiếptục chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách tăng bình quân 13,6%. Tỉnhđã triển khai tích cực, có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ: sốxã phổ cập giáo dục phổ thông đúng độ tuổi đạt 100%; mạng lưới y tế cơ sở tiếptục được củng cố (87/97 xã có bác sỹ), tăng 3,1 giường và 2 bác sỹ/vạn dân sovới đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng 12%/năm; tỷ lệ hộ nghèo bìnhquân mỗi năm giảm trên 4%; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốcphòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, Kon Tum vẫn là tỉnh nghèo, còn khó khăn:Tỷ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộcthiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn cao; sản xuất và đời sống của đồng bào cònkhó khăn do thiếu đất sản xuất; thu hút đầu tư chưa nhiều; cơ sở hạ tầng, nhấtlà hạ tầng xã hội chưa phát triển.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Tỉnh rà soát, đánh giá, nêu bật những thành tích đãđạt được để tiếp tục phát huy, đối với những chỉ tiêu chưa đạt thì cần tìm hiểunguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời. Nhiệm vụ đặt ra cho những nămcòn lại của nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm và những tháng còn lại của năm 2013 là rấtnặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao, tập trung vào một số việc sau:

1. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọngtâm, trọng điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ Tỉnh lần thứ XIV; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng,Quốc hội và Chính phủ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế -xã hội 5 năm (2011 - 2015) đã đề ra.

2. Tiếp tục khai thác, phát huy tiềm năng về đấtđai, rừng, khí hậu để phát triển nhanh và bền vững; rà soát, điều chỉnh, bổsung, nâng cao chất lượng các quy hoạch; tập trung nguồn lực đầu tư, phát triểnkinh tế, trước hết là phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến cácsản phẩm mà Tỉnh có lợi thế như: cao su, cà phê, sâm Ngọc Linh, rau và hoa xứlạnh,...

3. Chủ động, linh hoạt vận dụng tốt các cơ chếchính sách hiện hành và cách làm cụ thể, thiết thực trong thời gian qua để giảmnhanh tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chínhsách dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống vật chất và tinhthần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăngcường quan hệ hữu nghị với các tỉnh biên giới nước bạn Lào và Campuchia.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về chia tách huyện Sa Thầy: Việc chia tách huyệnSa Thầy để thành lập huyện mới là cần thiết, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumphối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng11 năm 2013.

2. Về đầu tư, nâng cấp các quốc lộ 24, 14C (kể cảphần còn lại) và đường Hồ Chí Minh (qua địa bàn tỉnh Kon Tum): Bộ Giao thôngvận tải bố trí vốn được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

3. Về đầu tư, nâng cấp đường Hồ Chí Minh (quốc lộ14):

a) Về nâng cấp, mở rộng quy mô đường đô thị (đoạnqua huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum): Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Công văn số 8284/VPCP-KTN ngày 04 tháng 10 năm 2013.

b) Về đầu tư tuyến tránh qua thành phố Kon Tum:Đồng ý về chủ trương, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân Tỉnh triển khai,thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

4. Về công trình thủy điện Thượng Kon Tum (chuyểnmục đích sử dụng đất lúa nước và điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ; đánhgiá tác động khi chuyển dòng chảy đến sản xuất và đời sống lưu vực sông ĐăkSnghé và sông Đăk Bla): các Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Công văn số 6512/VPCP-KTN ngày 6 tháng 8 năm 2013.

Bộ Công Thương chỉ đạo chủ đầu tư công trình thủyđiện Thượng Kon Tum nghiên cứu đầu tư, xây dựng hồ điều tiết bảo đảm đủ nướcsản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố Kon Tum.

5. Về dự án Nhà máy chế biến bột giấy và giấy TânMai: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8747/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 10 năm 2013.

6. Về Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y:

a) Về việc phát hành trái phiếu công trình có bảolãnh của Chính phủ để đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường trục chính khu II: Đồng ývề chủ trương, Tỉnh chỉ đạo lập hồ sơ gửi Bộ Tài chính để thẩm định theo quyđịnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về tăng hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trungương đầu tư hạ tầng; nâng mức ngân sách trung ương hỗ trợ lên 90% tổng mức đầutư/dự án: Trước mắt, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngvăn số 2074/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 12 năm 2012. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Công Thương nghiên cứu, xem xét đề nghị củaTỉnh trong quá trình sửa đổi Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Đối với việc áp dụng các chính sách như Khu Kinhtế Cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị): Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớicác Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương nghiên cứu, xem xét đề nghị của Tỉnhtrong quá trình sửa đổi các Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm2009, số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Về sử dụng vốn ODA để đầu tư kết cấu hạ tầng KhuKinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các công trình thiết yếu của Tỉnh: Đồng ý vềchủ trương, Tỉnh lập danh mục các dự án cụ thể và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tưtổng hợp chung vào danh mục các dự án vận động nguồn vốn ODA, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

8. Về cơ chế phát triển lâm nghiệp:

a) Về thí điểm quản lý, khai thác rừng theo hướngbền vững đối với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn: Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

b) Về điều chỉnh đơn giá chi trả dịch vụ môi trườngrừng: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư đề xuất trong quá trình sửađổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010. Trước mắt, Tỉnh thực hiệntheo đúng quy định hiện hành.

c) Về sắp xếp các công ty lâm nghiệp trên địa bànTỉnh: Tỉnh chủ động nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch và đề án để khicó chủ trương mới của Bộ Chính trị thì triển khai, thực hiện.

9. Về chính sách hỗ trợ tín dụng xuất khẩu đối vớimặt hàng cao su: Đồng ý, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Kếhoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương bổ sung vàodanh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu trong quá trình sửa đổi Nghị địnhsố 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011.

10. Về việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ50% vượt thu ngân sách năm 2012 để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách của địaphương: các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ khẩn trương có ý kiến tham gia vềphương án do Bộ Tài chính đề nghị để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Đồng ý tăng thêm mức hỗ trợ kinh phí cho Tỉnhthực hiện công tác đối ngoại với các tỉnh biên giới Lào và Campuchia. Giao BộTài chính xử lý cụ thể theo quy định.

12. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ Tỉnhnghiên cứu, xem xét việc bổ sung quy hoạch và giới thiệu nhà đầu tư xây dựngnhà máy chế biến các sản phẩm từ cao su, cà phê hòa tan, thức ăn gia súc, chếbiến dược liệu và sâm Ngọc Linh,...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Kon Tum và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng