VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP

Ngày 4 tháng 11 năm 2013, tại Bộ Ytế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc vềTăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hành nghề y, dược ngoài công lập với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị KimTiến. Cùng dự có lãnh đạo, đại diện các Bộ: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông,Công an, Thanh tra Chính phủ; đại diện cơ quan trung ương: Ủy ban Trung ươngMặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương,Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòngChính phủ; đại diện Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phốtrực thuộc trung ương và Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế vềcông tác quản lý Nhà nước, thanh tra hành nghề y, dượcngoài công lập; các ý kiến tham luận của một số địa phương và cơ sở khám bệnh,chữa bệnh ngoài công lập, cơ sở kinh doanh dược và ý kiếncủa các đại biểu tham dự, Phó Thtướng Nguyễn Thiện Nhâncó ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian vừa qua, Ngành Y tếđã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, hiện đại hóa các cơ sở khám chữa bệnh, đẩy lùi dịch bệnh, cứu sốngnhiều người mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần quan trọng tăngtuổi thọ của người dân Việt Nam, đổi mới công tác quản lýNhà nước v y tế, cho dù điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân trên đầu người vàđầu tư cho y tế còn thấp. Tuy nhiên, bên cnh những thànhquả đạt được vẫn còn xảy ra một số sự việc đáng tiếc tronghoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập cần phải được chấn chỉnh và tăngcường quản lý.

Trong thời gian tới để tăng cường hơnnữa hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, BộY tế, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương cn tiếp tục tập trung thực hiệntt một snội dung sau:

1. BộY tế

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, ngànhliên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hành nghề y,dược ngoài công lập, trong đó có các quy định quản lý nhà nướcđối với hai loại dịch vụ đặc thù có ảnh hưởng đến sức khỏe là giải phẫu thẩm mỹ và spa, mát xa, đề xuất sửa đổi bsungcần thiết. Gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực y tế trình Chính phủ ban hành.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông và cácBộ, ngành liên quan rà soát lại các quy định quảng cáo trong lĩnh vực y tế,dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Chuẩn bị kịp thời văn bản hướng dẫn và Nghị địnhhướng dẫn thi hành Luật quảng cáo (sau khi được Chính phủ ban hành) trong Quý Inăm 2014.

c) Làm việc với Bộ Tư pháp để đẩynhanh tiến độ cấp lý lịch tư pháp đối với người hành nghề bảo đảm thời gian cấpchứng chỉ hành nghề đúng tiến độ. Tổ chức bồi dưỡng nghiệpvụ cho người hành nghề y, dược ngoài công lập về kiến thức pháp luật, quản lýhành nghề y, dược.

d) Chủ trì, phốihợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất quản lýngười nước ngoài đến hành nghề y, dược ngoài công lập tại ViệtNam. Xây dựng Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội về quản lý hành nghề y, dược ngoài công lập có yếu tố nướcngoài; hoàn thành và ban hành trong Quý I năm 2014.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụkhẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn xếp hạng bệnh viện ngoài công lập, bảođảm đánh giá đúng chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở dựa trên các chỉ số vềtrình độ chuyên môn kỹ thuật của đội ngũ thầy thuốc; công nghệ, hãng sản xuấtcác trang thiết bị y tế; cơ sở hạ tầng và trình độ quảnlý, ban hành vào Quý I năm 2014.

e) Ban hành văn bản hướng dẫn các cơsở y tế công lập quản lý cán bộ của mình có hành nghy,dược ngoài công lập. Yêu cu cán bộ, viên chức hành nghềy, dược ngoài công lập của đơn vị có báo cáo và cam kết về việc thực hiệnnghiêm các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập, ban hànhvào Quý I năm 2014. Tiến hành kiểm tra các cơ sở này nếucần thiết.

g) Tiếp tục thực hiện các giải phápgiáo dục nhằm nâng cao y đức cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành ytế. Ngành y tế phối hp với Tổng hội Y học, Dược học, Trungương Hội Đông y nghiên cứu phát huy vai trò giám sát của cáchội nghề nghiệp trong quản lý hành nghề y, dược ngoài cônglập và ban hành Thông tư về Y đức và Quy tắc ứng xử, bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ,dễ thực hiện và người bệnh dễ kiểm soát.

h) Chủ trì, phối hợp các địa phươnghướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thực hiện 4 công khai, gồm1) Giấy phép hoạt động bao gồm phạm vi chuyên môn được phép hoạt động, thờigian hoạt động; 2) Nhân lực hành nghề ghi rõ tên, bằng cấp người phụ tráchchuyên môn và những người hành nghề; 3) Giá dịch vụ khám chữa bệnh; 4) Tên vàđịa chỉ cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp để người dân biết và phản ánh khi cósai phạm. Các thông tin này công khai tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài cônglập và trên trang thông tin điện tử của cơ sở này.

i) Tăng cường bộ máy và năng lựcthanh tra y tế, trước mắt thực hiện thanh tra toàn diệncác cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, HảiPhòng, Đà Nng, H Chí Minh và Cn Thơ, sau đó xem xét mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác. Xây dựng đềán tăng cường năng lực thanh tra y tế trình Chính phủ ban hành vào Quý I năm2014.

k) Phối hp vớiỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, sửa đổi quyđịnh về phân cấp quản lý các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập, bảo đảmngăn chặn được việc hành nghề khi không đủ các điều kiện hoạt động, hoàn thànhtrong Quý I, 2014.

l) Tổ chức hội nghị chuyên đề về quảnlý hành nghề y, dược ngoài công lập vào Quí I năm 2014.

2. Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phối hợp với Bộ Y tế rà soát các quyđịnh về phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược ngoàicông lập, đề xuất bổ sung các quy đnh phù hợp với thực tếcủa từng địa phương, đặc biệt tại 5 thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nng, Hồ Chí Minh và Cn Thơ. Trong đó chú ý kiểmtra để bảo đảm các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập chỉ được hoạt độngkhi được cấp đầy đủ chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phéphoạt động và phải hoạt động đúng giấy phép.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Ytế, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ươngcùng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định