VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 417/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰÁN LỚN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH.

Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải đã đi kiểm tra và họp giao ban về tình hình thực hiện các dự án lớntrên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tảilớn vào sông Hậu, dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải và dự án Cảng trung chuyểncung cấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tham gia đoàn công tác của Phó Thủ tướng tại tỉnhTrà Vinh có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Giao thông vậntải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Cục Hàng hải Việt Nam; các Tậpđoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Sau khi nghe báo cáo của các Tập đoàn,Cục Hàng hải Việt Nam, ý kiến của các Bộ, Ủy bannhân dân tỉnh Trà Vinh và các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các dự án lớn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có ýnghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Trà Vinh nóiriêng, các tỉnh miền Tây Nam bộ, khu vực miền Nam và cả nước nói chung:

- Trung tâm Điện lực Duyên Hải có 4 dự án với tổngcông suất trên 4.200 MW, tổ máy đầu tiên của dự án Duyên Hải 1 sẽ đưa vào vậnhành thử từ cuối năm 2014, dự kiến đến năm 2020 sẽ đưa vào vận hành toàn bộ,khi đó sản lượng điện hàng năm cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 30 tỷkWh. Trung tâm có vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo đảm cung cấp điệncho khu vực miền Nam giai đoạn 2015 - 2020 và sau năm 2020, nhất là trong điều kiện kinh tế thế giới đã có dấu hiệu pháttriển trở lại, kinh tế của Việt Nam đã phục hồi và phát triển, dự báo nhu cầuđiện sẽ tăng nhanh trở lại.

- Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sôngHậu: Đến cuối năm 2015, giai đoạn 1 của Dự án hoàn thành sẽ thúc đẩy giao lưuhàng hóa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với các khu vực trong nước vàquốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực. Dự kiến đến năm 2020, lượnghàng hóa vận chuyển qua luồng tàu này có thể lên đến trên 30 triệu tấn/năm(hàng rời, hàng container và than cho các nhà máy điện trong Trung tâm Điện lựcLong Phú và Sông Hậu). Do tầm quan trọng của Dự án, Quốc hội đã đồng ý Chínhphủ bố trí vốn trái phiếu để thực hiện.

- Dự án cảng trung chuyển than đồng bằng sông CửuLong cũng rất quan trọng, bảo đảm cung cấp đủ than cho các Trung tâm Điện lực:Duyên Hải, Long Phú và Sông Hậu với tổng lượng than thông qua vào năm 2030khoảng 35 -40 triệu tấn/năm.

2. Qua báo cáo của chủ đầu tư các dự án và kiểm trahiện trường, các dự án đã được triển khai đồng loạt, với tinh thần rất khẩntrương. Với tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 10 tỷ USD, việc hình thành mộtTrung tâm Điện lực với quy mô lớn, một dòng kênh tấp nập tàu thuyền qua lại,trong một tương lai không xa sẽ góp phần làm thay đổi, chuyển động cả một rộnglớn. Để có được kết quả như ngày nay, có sự cố gắng, nỗ lực của các Bộ, ngành,địa phương:

- Các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước khẩn trương hỗtrợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trongkhâu thu xếp vốn để thực hiện các dự án.

- Chủ đầu tư các dự án cũng đã tích cực, có nhiềusáng tạo, chủ động đề xuất các cơ chế, giải pháp hợp lý để đẩy nhanh tiến độ thựchiện.

- Ủy ban nhândân tỉnh Trà Vinh, các cấp chính quyền của địa phương đã tích cực hỗ trợ chủđầu tư giải quyết các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương các Bộ:Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam,các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; các đơn vị tư vấn, nhà thầu về những đóng góptrong quá trình hình thành và phát triển các dự án. Đặc biệt, biểu dương Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, các cấp chính quyềnhuyện Duyên Hải, bà con các dân tộc vùng Dự án đã ủng hộ, thực hiện di dời, táiđịnh cư để nhường đất cho phát triển các dự án.

3. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn cònmột số tồn tại, các cơ quan, đơn vị liên quan cần khắc phục để các dự án đượctriển khai nhanh, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả:

- Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, banquản lý dự án, tư vấn và các nhà thầu trong một số dự án, một số gói thầu cònchưa chặt chẽ, chưa hợp lý, dẫn đến một số hạng mục công trình bị chậm tiến độ.

- Công trình cấp nước cho Trung tâm Điện lực DuyênHải, công trình đê Nam, gói thầu thi công nạo vét kênh Tắt và công trình bảo vệbờ,... bị chậm có thể ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả chung của các Dự án.

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Các dự án: Đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọngtải lớn vào sông Hậu, Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Cảng trung chuyển cungcấp than cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu Long đều hếtsức quan trọng; các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần tiếp tục quan tâmtháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; các Tập đoàn, doanh nghiệp, chủ đầu tư, đơn vịtư vấn và nhà thầu cần hết sức cố gắng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự ántrong thời gian tới, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Giao thôngvận tải

- Chỉ đạo các cơ quan Liên quan tập trung nguồn lựcđể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các gói thầu. Đối với công trình đêNam của Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải: Xây dựng phương án, đề xuất cácgiải pháp thi công, như tập kết vật liệu trong mùa gió chướng, phân chia thànhnhiều đoạn thi công đồng thời, tập trung hoàn thiện trước một bên, huy động tốiđa các phương tiện, tàu thuyền,... để chậm nhất đến tháng 7 năm 2015 có thểhoàn thành toàn bộ chiều dài đê.

- Phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, cơ quan liênquan để xem xét, giải quyết các chi phí phát sinh tại một số gói thầu theo quyđịnh.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chínhbố trí đủ nguồn vốn cho các gói thầu quan trọng để bảo đảm, hoàn thành, thôngluồng kỹ thuật của Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu vào cuốinăm 2015.

2. Bộ Tài nguyên vàMôi trường

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải vào làm việc vớiỦy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, ĐồngTháp và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long để chỉ đạo các đơn vị liênquan có các phương án tập trung khai thác đủ nguồn cát để đảm bảo tiến độ thicông các công trình trọng điểm của các dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 11 năm 2014.

3. Bộ Công Thương

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định,sớm ký tắt các hợp đồng để chủ đầu tư dựán Nhà máy nhiệt điện BOT Duyên Hải 2 hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhậnđầu tư.

- Sớm hoàn thành đề án điều chỉnh Quy hoạch điệnVII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2014. Trong đó cần phântích kỹ khả năng vận chuyển của các đoạn sông trên sông Hậu, xác định quy môcủa các Trung tâm Điện lực Long Phú và Sông Hậu, làm cơ sở để tính toán quy mô Cảngtrung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long.

- Cập nhật, tính toán cung - cầu than cho các nhàmáy nhiệt điện đến năm 2020, định hướng đến năm 2035 theo dự kiến trong đề ánđiều chỉnh Quy hoạch điện VII làm cơ sở tính toán lựa chọn phương án Cảng trungchuyển.

4. Bộ Tài chính

Xem xét, sớm giải quyết các đề nghị dưới đây củaTập đoàn Điện lực Việt Nam, trường hợp vượt thẩm quyền, khẩn trương báo cáo Thủtướng Chính phủ:

- Cho phép miễn thẩm định để đẩy nhanh công tác thuxếp vốn và thực hiện bảo lãnh hợp đồng vay vốn nước ngoài và trong nước đối vớicho dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

- Đối với dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực DuyênHải:

+ Khẩn trương phát hành thư bảo lãnh cho các hợpđồng vay vốn nước ngoài và trong nước để sớm giải ngân nguồn vốn, đảm bảo tiếnđộ thi công Dự án đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành của Nhà máy nhiệt điện DuyênHải 1.

+ Chỉ đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam thu xếpnguồn vốn vay theo lãi suất thỏa thuận theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực ViệtNam cho giai đoạn 2 của Dự án.

5.Ủy ban nhân dân tỉnhTrà Vinh

- Hỗ trợ chủ đầu tư các dự án trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cácdự án đường dây điện đồng bộ với các dự án nhà máy điện trong Trung tâm Điện lựcDuyên Hải và các gói thầu của dự án kênh Quan Chánh Bố.

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh và chínhquyền địa phương các cấp phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các nhà thầu thicông các dự án để bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài các công trường xâydựng; theo dõi để ngăn chặn kịp thời, tránh để xảy ra kích động, gây mất anninh trật tự, ảnh hưởng đến tiến độ cácdự án.

- Hỗ trợ các nhà thầu trong công tác tuyển dụng laođộng trong nước và sớm phê duyệt phương án sử dụng lao động nước ngoài.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp của tỉnh m việc các đơn vị của Tập đoàn Điện lực ViệtNam để thỏa thuận nguyên tắc và đầu tư xây dựng các công trình sử dụng tro, xỉlàm vật liệu xây dựng nhằm sử dụng tối đa lượng tro xỉ thải ra, khi các nhà máyđiện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải đưa vào vận hành.

- Chỉ đạo các Sở, ngành chức năng có liên quan củađịa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị về bảo đảm an toànlao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và đưa vào hoạt động củacác dự án.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét,cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được tổ chức thăm dò, khai thác nước ngầmđể cung cấp nước ngọt cho vận hành Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 trong thờigian đường ống chính cấp nước ngọt cho Trung tâm Điện lực Duyên Hải chưa hoànthành xây dựng.

- Về đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến hương lộ 81 nhằmđảm bảo giao thông cho các phương tiện trọng tải lớn và giao thông trên địa bàncủa Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phêduyệt dự án đầu tư, thiết kế của dự án nâng cấp tuyến hương lộ 81 theo quy định,về nguồn vốn thực hiện: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam,mỗi đơn vị hỗ trợ 30 tỷ đồng (kinh phí đóng góp để đầu tư xây dựng tuyến đườngnày được hạch toán vào tổng mức đầu tư xây dựng các dự án do Tập đoàn Điện lựcViệt Nam và Cục Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư), số tiền còn lại (khoảng 20tỷ đồng) do ngân sách địa phương thu xếp.

6. Cục Hàng hảiViệt Nam

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc Ban Quảnlý dự án, Tư vấn giám sát, Nhà thầu khẩn trương thực hiện công trình đê Nam nóiriêng, Dự án luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu nói chung, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, an toàn lao độngvà vệ sinh môi trường.

- Xem xét, cho phép công bố khai thác tạm thờiluồng tàu và bến than khi tuyến đê chắn sóng chưa hoàn thành để cung cấp thancho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1.

7. Tập đoàn Điện Iực Việt Nam

- Đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình (cảngthan, hệ thống nước làm mát, hệ thống cấp nước, cấp nước ngọt,...), đào tạonguồn nhân lực để đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành và khai thác có hiệu quả cácdự án nhà máy điện do Tập đoàn m chủđầu tư.

- Chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc giakhẩn trương thi công các công trình lưới điện đồng bộ với tiến độ đưa vào vậnhành của các nhà máy điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

- Khẩn trương hoàn thành việc ký hợp đồng cung cấp,vận chuyển than cho các Nhà máy điện.

- Kiểm tra, giám sát, yêu cầu các nhà thầu thựchiện tốt công tác bảo đảm môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi côngcác công trình.

- Khẩn trương hoàn thành việc đàm phán, ký hợp đồngvới nhà thầu thi công gói EPC để sớm khởi công xây dựng dự án Nhà máy nhiệtđiện Duyên Hải 3 mở rộng.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam trongquá trình đầu tư xây dựng các công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hảivà vận hành tạm Cảng trong thời gian chưa hoàn thành xây dựng đê Nam.

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Hợp đồng mua bánđiện (PPA) của dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Duyên Hải 2, gửi Bộ Công Thương đểrà soát, bảo đảm sự thống nhất của các hợp đồng trong bộ hợp đồng Dự án.

- Làm việc với Ủybannhân dân tỉnh Trà Vinh và các doanh nghiệp của tỉnh để hợp tác, tiêuthụ tro xỉ thải ra khi các Nhà máy điện đưa vào vận hành, nhằm bảo vệ môitrường, giảm diện tích bãi xỉ như quy định tại Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Khẩn trương hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thidự án Cảng trung chuyển than đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cần có các tínhtoán, so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án mặt bằng kho than và phương áncảng (cảng nhập và xuất than). Trong các phương án, ưu tiên sử dụng tối đa diệntích đất, các công trình hạ tầng trong phạm vi giới hạn của hai đê chắn sóngCảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

- Trên cơ sở các phương án đề xuất, Tập đoàn làmviệc với Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vềmặt bằng của kho than, bến cảng trên đất liền cũng như trên mặt biển; làm việcvới Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Namvề ảnh hưởng của phương án đề xuất đến các công trình (đê chắn sóng, cầucảng,...) và luồng tàu trong Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải,... Báo cáoThủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu trong tháng 11 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành,địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, GTVT, TN&MT, KH&ĐT, XD, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, CN Than - Khoáng sản VN;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TKBT, TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), V. (39).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục