VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 420/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÀOCAI

Ngày 02 tháng 11 năm 2013, Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải đã thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai. Cùng dự làm việc cóđại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môitrường, Công Thương, Văn hóa, Thểthao và Du lịch và Ủy ban Dân tộc. Tại buổi làm việc, saukhi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáotình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2013 và một số đề nghịcủa Tỉnh, ý kiến của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luậnnhư sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chínhphủ, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong những nămqua và 10 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộctỉnh Lào Cai. Trong điều kiện khó khăn do suy gim kinh tế,biến đổi bất thường của thiên tai, bão lũ, Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, năng độngđt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội; tốc độ tăng trưởng đạt 14%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng;thu ngân sách trên địa bàn đạt 130% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu quacác cửa khẩu trên địa bàn đạt 1,6 tỷ USD, phát triển sản xuất gắn với xóađói, giảm nghèo, tốc độ giảm nghèo nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn22,69%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và biên giới quốc gia đượcđm bảo.

Tuy nhiên, Lào Cai vẫn là tỉnh nghèo,còn nhiều khó khăn, thách thức. Kết cấu hạ tầng còn yếu; quản lý, khai tháckhoáng sản còn bất cập; nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêucầu phát triển. Đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc còn khó khăn.

II. NHIM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đề ra từ nay đến hết năm 2013 và các năm tiếptheo. Để hoàn thành tốt, Tỉnh cần quan tâm một số nội dung sau:

1. Đphát huycác điều kiện thuận lợi về tài nguyên khoáng sản, vị trí địa lý, du lịch,thương mại, với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Tỉnh cn tiếp tục phát huy cách làm mi, khc phục khó khăn, lựa chọn những việc cầnthiết, cấp bách làm trước, thu hút mọi nguồn lực trong và ngoàitỉnh đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nôngnghiệp một cách bền vững; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hoàn thành Đườngcao tốc Nội Bài - Lào Cai đúng tiến độ; phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa Khu kinh tế cửa khẩu, trong đó chú ý phát triển dịchvụ xuất nhập khẩu qua cửa khẩu; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dng hạ tầng Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất, kinh doanh, tạo đà phát triển cho các năm sau, kết hợp giải quyết hàng tồn kho, xử lý nợ xấu và khuyến khích doanh nghiệp liên kết với nông dân trong sản xuất, chế biến vàtiêu thụ sản phẩm.

3. Tăng cường công tác quản lý thịtrường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý giá cả, bảo đảm nguồn cunghàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

4. Đổi mới, nângcao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, gắn kết chặt chẽ các mục tiêuphát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội. Tiếp tục quan tâm chđạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giảm tỷ lệ hộnghèo nhanh và bn vững, chăm lo chođồng bào thiểu số, đồng bào nghèo, bị thiên tai; thực hiện tốt các chính sáchan sinh xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏenhân dân.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảođảm tt công tác quốc phòng, an ninh biên giới và trật tựan toàn xã hội.

III. V MỘT S ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ đầutư Khu Kinh tế cửa khẩu và Khu hành chính mới; bổ sung dựán đầu tư 500m đoạn kết nối đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai với cầu Kim Thành;hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tằng Loỏng:Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạiThông báo số 367/TB-VPCP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án ứng vốn cho Tỉnh để sớm triển khai đoạn 500m, kịp tiến độ hoàn thành dự án đường cao tốc.

2. Về đầu tư đường kết nối từ đườngcao tốc đến Sa Pa: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản số 7376/VPCP-K TN ngày 04 tháng 9 năm 2013 và Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 09 tháng 10năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

3. Về Đề án Nângcấp đô thị và xây dựng thị xã Sa Pa trở thành điểm du lịch tầm cỡ quốc gia và thành lập huyện mới Thanh Phú:Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22tháng 01 năm 2013, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2500/VPCP-NC ngày 29 tháng 3 năm 2013 và Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 09 tháng10 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

4. Về chuyển đổiCụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải thành Khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải; bổ sung KhuCông nghiệp Tân An - Tân Thượng huyện Văn Bàn vào quy hoạch các khu công nghiệpcả nước đến năm 2015: Thực hiện theo ý kiến chđạo của Thủtướng Chính phủ tại thông báo số 367/TB-VPCP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

5. Vcung cấpquặng sắt cho Nhà máy gang thép Lào Cai và xuất khẩu quặng st, đng...: Tỉnh thực hiện theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 và ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảns 10369/VPCP-KTN ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Văn phòngChính phủ. Bộ Công Thương rà soát nhu cầu các nhà máy, đề xuất, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

6. Về xây dựng nhà máy DAP số 3: GiaoBộ Công Thương chủ t, phối hợp với các Bộ liên quan vàtỉnh Lào Cai nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về cấp phép khai thác mỏ apatit:Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thăm dò, khai thác quặng apatitgiai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định; hoàn thiện và banhành quy chế hợp tác trong việc đu tư thăm dò, khai thác,chế biến quặng apatit nhằm bảo đảm quyn lợi của doanhnghiệp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và không ảnh hưởng môitrường.

8. Về điều chỉnh giá mua điện của các nhà máy thủy điện; xây dựng trạm biếnáp 220 KV Bảo Thắng và đường dây 220KV Bảo Thắng - Yên Bái: Giao Bộ Công Thươngxem xét xử lý và chỉ đạo Tập Đoàn điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ để hoànthành đưa vào sử dụng.

9. Về đẩy nhanh tiến độ nâng cấptuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai: Giao BộGiao thông vận tải chỉ đạo hoàn thành theo kế hoạch đ ra.

10. Về hỗ trợ đầu tư đường vận chuyểnquặng riêng từ Quý Sa về Khu công nghiệp Tng Loỏng theohình thức PPP: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 6742/VPCP-KTN ngày 14 tháng 8 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

11. Về hỗ trợ đầu tư Sân bay Lào Cai:Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thôngvận tải xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính ph.

12. Về hoàn thiện Quy hoạch Hành langCôn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bản 2500/VPCP-NC ngày 29 tháng 3 năm 2013 và của Văn phòng Chính phủ.

13. Về phê duyệt Lào Cai vào vùng quyhoạch sản xuất chè, rau, hoa, khoai tây giống ứng dụng công nghệ cao theo Quyếtđịnh 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham gia vùng sản xuất nấm đến năm2020 theo Đán phát triển nấm ăn và nấm dược liệu; thamgia thực hiện các dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp;phê duyệt Lào Cai vào vùng quy hoạch phát triển cây cao sucủa cả nước và hỗ trợ vốn ngân sách trồng cây cao su nhưđối với hỗ trợ trồng rừng sản xuất; đầu tư, hỗ trợ cơ sở vậtchất, kinh phí nghiên cứu sản xuất và chuyển giao khoa học... để phát triển thànhvùng sản xuất giống chất lượng cao cho khu vực miền núi phía Bắc; cho phép vàhỗ trợ xây dựng cơ sở quản lý congiống gốc cấp vùng; tham gia vào Chương trình Tăng cường năng lực kiểm soát,ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm đối với các tnh biên gii và Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; cấp kinh phíđể triển khai công tác tổng kiểm kê rừng vào năm 2014: Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Bộ Y tế xem xét, giải quyết cụ thể.Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Về bố trí vốn thực hiện các dự ánsắp xếp dân cư biên giới, di dân ra khỏi vùng thiên tai cấp bách: Tỉnh lựa chọnnhững dự án cấp bách theo thứ tự ưu tiên để làm trước, giao Bộ Kế hoạch và Đầutư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônrà soát, đề xuất nguồn, mức vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện dự án thuộc Chươngtrình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ -TTg ngày 21tháng 11 năm 2012, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

15. Về ban hành chính sách hỗ trợ nhàở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015: Giao Bộ Xây dựng chủ trì,phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

16. Về thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ:Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, xử lý cụthể.

17. Về thí điểm không tổ chức Hộiđồng nhân dân huyện, quận, phường: Thực hiện theo Nghị quyết của Bộ Chính trịvà Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tnh Lào Cai và cácBộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
-
Ủy ban Dân tộc;
-
Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
-
Tnh ủy, HĐND, UBND tnh Lào Cai;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg, Trợ lý PTTg Hoàng Trung Hải, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, TCCV, NC, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng