VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 427/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

Ngày 09 và 10 tháng 10 năm 2014, Phó Thủ tướngChính phủ Vũ Văn Ninh thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; khảo sátcảng Cái Mép - Thị Vải và một số mô hình nông thôn mới; dâng hương tại Nghĩatrang Liệt sỹ Hàng Dương. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vậntải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9tháng đầu năm 2014, công tác triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới,đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn, nhiệm vụ, giải pháp trong thời giantới và một số kiến nghị; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánhgiá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được khá toàn diện trên nhiềulĩnh vực trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, đặc biệt trong thời điểm Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 thuộcvùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Tỉnh đã có giải pháp ổn định tình hình anninh trật tự để tiếp tục phát triển. Trong 9 tháng đầu năm 2014, hầu hết cácchỉ tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: giá trị sảnxuất công nghiệp tăng 7,96%, nông nghiệp tăng 4,45%; kim ngạch xuất khẩu đạt1.894 triệu USD, tăng 26,09%; tổng vốn đầu tư phát triển đạt 23.700 tỷ đồng,tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình xây dựng nông thôn mới đượctriển khai toàn diện và hiệu quả, huy động được nhiều nguồn vốn thực hiện và đãhoàn thành việc xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm, tiếp tục triển khai, xâydựng 21 xã giai đoạn 2013 - 2015. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, tỷ lệhộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm xuống còn dưới 1%. Công tác sắp xếp, đổi mới,cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tích cực triển khai, hoàn thành tốt phương ánsắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thựchiện tốt việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, không đầu tư dàn trải rangoài ngành nghề kinh doanh chính. Đời sống vật chất và tinh thần của người dântừng bước được nâng cao; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh đượcgiữ vững.

Tuy nhiên, Tỉnh cần cố gắng hơn nữa để đẩy mạnh tốcđộ tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách trên địa bàn, tạo nguồn lực đầu tưphát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng kinh tế -xã hội huyện Côn Đảo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thờigian tới.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản đồng ý với mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp mà Tỉnh đã đề ra; nhấn mạnh thêm một số điểm:

1. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗtrợ thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triểnsản xuất, kinh doanh, phấn đấu cùng cả nước hoàn thành và hoàn thành mức caonhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 đã đềra. Quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường và tăng cường chống gian lận thương mại,buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Cùng với hỗ trợ của Trung ương,Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động tốt mọi nguồn lực để tậptrung đầu tư hạ tầng, trước hết là hệ thống giao thông kết nối liên cảng CáiMép - Thị Vải, hạ tầng giao thông, thủy lợi, nước ngọt phục vụ sản xuất và đờisống cho người dân huyện Côn Đảo.

3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trìnhmục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp;trong đó chú trọng nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao, đẩymạnh liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và thịtrường tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập chongười lao động, từng bước hình thành nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

4. Thực hiện sắp xếp, đổi mớidoanh nghiệp nhà nước trên địa bàn theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt. Khẩn trương rà soát, phân loại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyếtđịnh số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về banhành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước, trình Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt trong năm 2014. Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, sửa đổi,bổ sung cơ chế, chính sách đã ban hành cho phù hợp nhằm tiếp tục cải thiện môitrường đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranhcấp tỉnh.

5. Quan tâm, làm tốt hơn nữa cáclĩnh vực giáo dục, y tế; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; bảo đảm quốc phòng,an ninh và trật tự an toàn xã hội, an ninh trên biển.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦATỈNH

1. Cảng biển Cái Mép - Thị Vải làcảng nước sâu có tiềm năng, vị trí thuận lợi, tiếp nhận được các tàu có tảitrọng lớn. Khẳng định chủ trương đúng đắn trong đầu tư để cảng trở thành cảngtrung chuyển quốc tế, kết nối, thúc đẩy phát triển của các địa phương trongvùng Kinh tế trọng điểm và cả nước, cảng đã được Nhà nước, các nhà đầu tư trongvà ngoài nước đầu tư lớn. Tuy nhiên, do kết nối giao thông giữa cảng và các địaphương trong vùng, thành phố Hồ Chí Minh chưa đồng bộ, một số khó khăn, vướngmắc chưa được tháo gỡ nên hiệu quả khai thác cảng còn thấp. Để phát huy caonhất hiệu quả đầu tư của cảng cần tiếp tục có các giải pháp, biện pháp triểnkhai đồng bộ và quyết liệt hơn nữa.

a) Bộ Giao thông vận tải, các Bộ,ngành liên quan tiếp tục triển khai tốt phương án kết nối giao thông tổng thể(đường bộ, đường sắt, đường biển) giữa cảng, các địa phương và các nội dung đãđược Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại công văn số 1178/TTg-KTN ngày 06 tháng 8năm 2013.

b) Về vốn đầu tư các dự án kết nốivới cảng biển Cái Mép - Thị Vải (tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đườngvành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh và đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu): giao BộGiao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chínhđề xuất cơ chế, hình thức đầu tư phù hợp và kêu gọi nguồn vốn của các nhà tàitrợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đường cao tốc BếnLức - Long Thành: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn thành Dự án vàonăm 2018 theo kế hoạch.

c) Về việc bổ sung vốn trái phiếuChính phủ đầu tư dự án đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải: Trước mắt, Tỉnh bốtrí ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn hợp pháp khác theo cam kết đểthực hiện Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhđề xuất thêm nguồn vốn khác hỗ trợ Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về vốn đầu tư các dự án đường991B và đường Phước Hòa - Cái Mép: Tỉnh thực hiện thẩm định nguồn vốn theo quyđịnh tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chínhphủ; trên cơ sở đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính cân đối, hỗ trợ một phần từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch hàng nămcho Tỉnh thực hiện.

đ) Về việc giảm phí, lệ phí hànghải các tàu chuyên chở container, các tàu mẹ chuyển tải - tàu feeder cập cảngCái Mép - Thị Vải: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vậntải và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các quyđịnh về phí, lệ phí áp dụng trong lĩnh vực hàng hải.

e) Về việc di dời các cảng trênsông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son; chính sách điều tiết giữa các cụm cảngtrong hệ thống cảng nhóm Đông Nam bộ (nhóm 5): Giao Bộ Giao thông vận tải, BộQuốc phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện đề ándi dời, chuyển mục đích sử dụng đất Cảng Sài Gòn, nhà máy đóng tàu Ba Son theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai thực hiện Đề án nâng caohiệu quả, quản lý, khai thác cảng biển Nhóm 5 và các bến cảng trong khu vực CáiMép - Thị Vải.

g) Về việc nạo vét tuyến luồng CáiMép - Thị Vải và các khu vực quay tàu theo quy hoạch được duyệt, nạo vét tuyếnluồng sông Đồng Tranh: Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý phù hợp với lưulượng và yêu cầu phát triển.

h) Về việc khai thác sử dụng cáccảng trung chuyển: Bộ Giao thông vận tải rà soát lại quy hoạch các cảng nướcsâu trong khu vực, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 37/2006/QĐ-TTg ngày 10tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động củacác cảng. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan nghiên cứu, cải tiến cơ cấu tổchức, cơ chế phối hợp, đầu tư trang thiết bị hải quan cảng Cái Mép - Thị Vải.

2. Về sử dụng vốn ODA của Chínhphủ Nhật Bản đầu tư dự án cầu Phước An: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp vào Danh mục các dự án ưu tiên sử dụng vốn ODA của Chính phủNhật Bản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc tính đơn giá thuê đấtđể thu tiền thuê đất tại thời điểm chủ dự án ứng trước tiền thuê đất để thựchiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án và việc xác định giá đấtđể tính tiền thuê đất của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp khichuyển hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần tạithời điểm mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng cho thuê lại đất với các tổ chức sửdụng đất trong khu công nghiệp: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tàinguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý, báo cáoChính phủ tại Phiên họp tháng 11 năm 2014.

4. Về việc nâng tỷ lệ điều tiếtcho ngân sách địa phương từ các khoản thu phân chia giữa Tỉnh và Trung ương đểđầu tư cho huyện Côn Đảo giai đoạn 2016 - 2020: Trước mắt năm 2015 là năm trongthời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cânđối, nâng mức bổ sung có mục tiêu cho Tỉnh để thực hiện các dự án phát triểnCôn Đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Năm 2016, năm đầu thời kỳ ổn định ngânsách mới theo quy định của Luật Ngân sách, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợpvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủđể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong giai đoạn 2016 - 2020.

5. Về vốn đầu tư kết cấu hạ tầnghuyện Côn Đảo gồm các dự án Hồ chứa nước Quang Trung 2, Cảng khách Côn Đảo, Khuneo đậu tránh trú bão Bến Đầm, Mở rộng, nâng cấp cảng Bến Đầm, Cải tạo và nângcấp đường và kè hồ Quang Trung, Đường trục phía Bắc Trung tâm Côn Đảo, Nâng cấpđường Cỏ Ống - Côn Đảo, Nâng cấp đường Bến Đầm - Côn Đảo, Mở rộng và tăng côngsuất hồ Quang Trung 1 và hồ An Hải theo Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 05 tháng9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên vàthực hiện thẩm định theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải cânđối hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện trong kế hoạch hàng năm.

6. Về cơ chế, chính sách khuyếnkhích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư tàu khách đường thủy và chính sáchkhuyến khích đầu tư khai thác năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) tại huyệnCôn Đảo; hỗ trợ trang thiết bị y tế, đội ngũ chuyên môn cho ngành y tế Côn Đảo;Đề án thành lập thành phố Côn Đảo: Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, CôngThương, Y tế, Xây dựng, Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy địnhhiện hành xem xét, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

7. Về chi phí đền bù, tái định cưcông trình Hồ chứa nước Sông Ray: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trívốn để Tỉnh có nguồn hoàn trả khoản tạm ứng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại Thông báo số 171/TB-VPCP ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Văn phòng Chínhphủ. Trước mắt, đồng ý gia hạn khoản vay (115 tỷ đồng) của Kho bạc Nhà nước,giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể.

8. Về việc cấp lại một phần số thuphí bảo vệ môi trường đối với dầu và khí thiên nhiên phát sinh trên địa bàntỉnh để xử lý ô nhiễm môi trường: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với BộTài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

9. Đồng ý về chủ trương tỉnh BàRịa-Vũng Tàu hỗ trợ lãi suất tín dụng cho nông dân tham gia các dự, án phát triểnsản xuất từ nguồn ngân sách địa phương. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ,cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý chung cho các địa phương,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐMDN, QHQT;
- Lưu: VT, V.III(3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn