VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 435/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NINH THUẬN

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, tại Trụ sởChính phủ, Thủ tưng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việcvới lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báocáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và một sốkiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ vềxử lý một số kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạtđược trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnhNinh Thuận. Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, Tỉnh đã bám sát các Nghịquyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, năng động,sáng tạo đạt được kết quả khá toàn diện: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triểnổn định, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (10/14 chỉ tiêu); mộtsố chỉ tiêu đạt khá như: Tốc độ tăng trưởng GDP, thu ngân sách và đầu tư xâydựng hạ tầng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiếnbộ; công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%(còn 9,2%). Công tác cải cách hành chính chuyển biến tích cực, môi trường đầutư kinh doanh được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đượcbảo đảm.

Tuy nhiên, Ninh Thuận là vùng khókhăn, khô hạn nhất cả nước, hạ tầng kinh tế - xã hội còn kém phát triển, chấtlượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.Tỉnh cần tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là phát triển kinhtế biển, nông nghiệp, diêm nghiệp, du lịch, dịch vụ. Tỉnhcần quan tâm hơn đến công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,nhất là hạ tầng về giao thông, thủy lợi; đồng thời chú trọng cải thiện môitrường, thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có nhiều tiềm năng và lợi thế như:trồng cây ăn trái, phát triển nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, điện gió và dulịch.

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kếhoạch đề ra cho năm 2013 và những năm tiếp theo, đề nghị Tỉnh lưu ý:

1. Tiếp tục bám sát các Nghị quyếtcủa Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề racác giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn nữa, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợithế của địa phương và thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2013 và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII đề ra.

2. Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụchính trị của Tỉnh cùng với cả nước triển khai thực hiện 2 dự án nhà máy điệnhạt nhân tại địa phương. Trước hết, là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gắnvới việc làm tốt công tác chăm lo đời sống của người dân phải di dời, tái địnhcư; triển khai thực hiện sớm dự án di dân tái định cư.

3. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sảnxuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản gắn với Chương trình xây dựng nôngthôn mới; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, gắnvới hỗ trợ người dân phát triển sản xuất ở các xã nông thôn mới.

4. Tiếp tục quan tâm nâng cao chấtlượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân,đặc biệt là nhân dân các dân tộc ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn củađịa phương.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc thực hiện một số cơ chế,chính sách đặc thù:

a) Đồng ý huyện Ninh Sơn được hưởngchính sách đặc thù như các tỉnh Tây Nguyên quy định tại văn bản số 588/TTg-ĐP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Đồng ý Tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho 2 huyện Ninh Hivà Thuận Nam (địa bàn xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân);giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tưngChính phủ xem xét, quyết định.

c) Đồng ý nguyên tắc hỗ trợ vốn từngân sách trung ương để Tỉnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cấp báchphục vụ xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Tỉnh rà soát, lựa chọn danh mục cáccông trình, dự án cấp thiết; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưthẩm định, đề xuất phương án hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Về xúc tiến ODA đầu tư cơ sởhạ tầng kỹ thut kinh tế - xã hội của Tỉnh:Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và hỗ trợ tỉnh Ninh Thuậnthực hiện theo quy định về vận động các nguồn vốn tài trợ ODA để đầu cơ sở hạtầng kỹ thuật kinh tế - xã hội. Trước mắt, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kỹthuật thiết yếu (cấp nước, thoát nước...) cho thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để kịp thi phục vụ xây dựng nhà máyđiện hạt nhân.

3. Về nguồn vốn đầu tư nâng cấp đường21/8 từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đi các huyện Ninh Sơn, Bác Ái để giảiquyết tình trạng quá tải, xuống cấp và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông:Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuấtphương án hỗ trợ vốn cho Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; hoặc Tỉnh m việc với Bộ Tài chính để xem xét việc tạm ứng vốn nhàn rỗi của Khobạc Nhà nước theo quy định để thực hiện.

4. Về việc bổ sung vốn trái phiếuChính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho Tỉnh thực hiện Dự án đường ven biển: Đây làdự án cấp bách, cần phải sớm hoàn thành để nâng cao hiệu quả đầu tư và phục vụthi công nhà máy điện hạt nhân; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưcân đối, bố trí từ nguồn trái phiếu Chính phủ bổ sung giaiđoạn 2014 - 2016 cho Tỉnh thực hiện.

5. Về dự án hồ chứa nước Đa May và hồchứa nước Sông Than: Trước mắt, Tỉnh lựa chọn 1 trong 2 dự án trên để thực hiệnđầu tư trước; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương ánhỗ trợ vốn cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc hỗ trợ vốn đối ứng ODAgiai đoạn 2014-2016: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí từ nguồn tráiphiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014 - 2016 hỗ trợ vốn đối ứng để thực hiệncác dự án ODA của Tỉnh; đặc biệt ưu tiên cho những dự án viện trợ không hoànlại.

7. Về bổ sung vốn trái phiếu Chínhphủ giai đoạn 2014 - 2016 để tiếp tục thực hiện dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ: Đây là dự án quan trọng, cấp bách và đa mục tiêu(cấp nước cho nhà máy điện hạt nhân, cấp nước sinh hoạt, sản xuất, thủy điệntích năng...): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hpvới các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương ánvốn để tiếp tục thực hiện dự án, báo cáo Thủ tướng Chính ph.

8. Về việc bố trí nguồn vốn ngân sáchtrung ương thực hiện dự án di dân, xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư và hỗtrợ dân bị thiệt hại do nhiễm mặn muối Quán Thẻ: Giao Bộ Nông nghiệp và Pháttrin nông thôn ứng trước vốn kế hoạch năm 2014 cho Tỉnhđể thực hiện việc hỗ trợ khó khăn cho 73 hộ dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam;đồng thời, có phương án bố trí vốn ngân sách trung ương kế hoạch 2014 cho Tỉnhđể đầu tư cơ sở hạ tng khu tái định cư và hỗ trợ các hộ dânbị thiệt hại do nhiễm mặn muối Quán Thẻ.

9. Về việc bổ sung xã Thành Hải,thành phố Phan Rang Tháp Chàm vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặcbiệt khó khăn: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung xã ThànhHải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vào Danh mục địa bàn đặc biệt ưu đãi đầutư khi xây dựng dự thảo Nghị định về Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Ủy ban Dân tộc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Thuận;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng