BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 451/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI.

Ngày 05/11/2011, tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, sau khi kiểm tra hiện trường, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trìcuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép -Thị Vải. Tham dự họp có Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ KHĐT, Khoa họccông nghệ, Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng CTGT, Tổ cố vấn Bộ trưởng; SởGTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban QLDA 85; Tư vấn và các nhà thầu tham gia xâydựng các gói thầu (Gói thầu số 01, Gói thầu số 02, Gói thầu số 05).

Sau khi nghe Ban QLDA 85, Tưvấn, và các Nhà thầu báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng NgôThịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, Ban QLDA85 đã có sự chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời một số nội dung liên quan.Công tác thi công trên công trường của Gói thầu số 1 và Gói thầu số 2 tiếp tụcđược duy trì tích cực, khối lượng đạt được đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Hiện nay, Dự án đã đi vào ổnđịnh ở tất cả các gói thầu, không còn vướng mắc về thủ tục, xử lý kỹ thuật; Yêucầu Ban QLDA 85 chỉ đạo Nhà thầu khẩn trương thực hiện đáp ứng tiến độ.

2. Một số nội dung cụ thể yêucầu Ban QLDA 85, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện:

2.1 Các gói thầu xây dựng cảng:

Yêu cầu Nhà thầu tiếp tục duytrì công tác thi công trên công trường, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Riêng Gói thầu số 2 do thời tiếtcó biến động bất thường vì vậy tiến độ xử lý tình huống sụt trượt bãi sau bếnkéo dài, chấp thuận chủ trương điều chỉnh hợp đồng, gia hạn thời gian hoànthành thêm 4-5 tháng. Ban QLDA 85 sớm tổng họp, báo cáo Bộ GTVT xem xét quyếtđịnh việc gia hạn hợp đồng, làm cơ sở cập nhật và quản lý tiến độ thi công tạihiện trường. Việc gia hạn hợp đồng thi công được thực hiện trên nguyên tắc căncứ điều kiện hợp đồng, các quy định về quản lý đầu tư, phân khai, bóc táchchính xác các khối lượng công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan,chủ quan để làm cơ sở xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thựchiện (chí phí phát sinh, chi phí tư vấn giám sát…và các việc liên quan khác)theo quy định. Đồng thời, Ban QLDA 85 chỉ đạo Nhà thầu căn cứ điều kiện hợpđồng và các quy định hiện hành, đề xuất phương án tài chính cho công tác khắcphục, sớm trình Bộ GTVT xem xét quyết định.

Đồng ý về mặt nguyên tắc việctính trượt giá cho các gói thầu xây dựng cảng, Ban QLDA 85 căn cứ công thứctheo Hợp đồng đã ký, xác định rõ thời điểm hoàn thành, các nguyên nhân chủquan, khách quan để xác định việc áp dụng tính toán theo công thức hợp đồnghoặc ngoài công thức theo quy định. Yêu cầu Ban QLDA 85 đôn đốc các nhà thầu vàTư vấn giám sát sớm hoàn chỉnh hồ sơ, trình Bộ GTVT trước 31/12/2011. Trên cơsở báo cáo của Ban QLDA 85, Cục QLXD & CL CTGT chủ trì cùng Vụ tài chính,Vụ KHĐT, Vụ KHCN và Tổ cố vấn Bộ trưởng để tập trung xử lý và báo cáo để BộGTVT phê duyệt trước 05/2/2012 đảm bảo hoàn thành công tác phê duyệt trước khiđoàn thẩm định của JICA tiến hành thẩm định bổ sung hiệp định.

Về việc thay đổi vật liệu cọcống thép sử dụng cho kết cấu bến (Gói thầu số 2), chấp thuận chủ trương theo đềxuất của Ban QLDA 85 về việc thay đổi xuất xứ Nhà máy sản xuất cọc ống thép(đối với khối lượng còn lại) được sản xuất tại Nhà máy Nippon Steel Việt Nam(NPV) trên cơ sở hoàn tất, đảm bảo các chứng chỉ đánh giá chất lượng theo tiêuchuẩn kỹ thuật Dự án. Giao Vụ KHCN chủ trì cùng Cục QLXD và CL CTGT, Tổ cố vấnBộ trưởng tiến hành khảo sát nhà máy sản xuất, xem xét hồ sơ, chứng chỉ liênquan, sơ bộ đánh giá chất lượng..., ký biên bản xác nhận làm cơ sở thực hiện vànghiệm thu trong quá trình thi công, lắp đặt.

2.2 Gói thầu số 4 "Cung cấpvà lắp đặt thiết bị vận hành cảng”:

Tiến độ thực hiện gói thầu số 4hiện nay đã chậm so với tiến độ hoàn thành công tác xây dựng các công trìnhcảng; Yêu cầu Ban QLDA 85 khẩn trương thực hiện công tác phát hành Hồ sơ mờithầu, lựa chọn nhà thầu. Trong đó lưu ý việc điều chỉnh tiến độ thực hiện theohướng phù hợp với tiến độ hoàn thành các gói thầu xây dựng cảng, đảm bảo tiếnđộ hoàn thành các gói thầu (số 1, số 2 và số 4) không cách nhau quá xa, tránhphát sinh kinh phí lâm quản cho cảng Cái Mép và cảng Thị Vải.

2.3 Gói thầu số 5 "XD cầuvà đường nối từ quốc lộ 51 xuống cảng Cái Mép”:

Bộ GTVT đã có văn bản chấp thuậnxử lý nền theo thiết kế kỹ thuật được duyệt, yêu cầu các nhà thầu khẩn trươngthực hiện đáp ứng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu lưu ý việc quantrắc lún cần quan trắc theo cả phương dọc và ngang. Tư vấn của nhà thầu (lậpBVTC) cần phải bám sát hiện trường để phối hợp xử lý ngay các vướng mắc phát sinhvề kỹ thuật, loại bỏ vật liệu không thích hợp (lớp đất sét bao thi công trướcđây...) để đảm bảo thoát nước cố kết trong quá trình gia tải.

Do điều kiện khó khăn hiện naynên nguồn vốn cho gói thầu (vốn đối ứng) chưa bố trí kịp thời, vì vậy các nhàthầu cố gắng huy động tối đa nguồn vốn tự bố trí để tăng cường lực lượng, chấnchỉnh lại công tác thi công trên công trường, đảm bảo tiến độ, hoàn thành côngtác thi công trước tháng 12/2012. Giao Vụ KHĐT xem xét, báo cáo Bộ bố trí kịpthời để thanh toán cho Nhà thầu.

Sở GTVT Vũng Tàu hết sức lưu ýtrong việc đảm bảo giao thông, chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, nhắcnhở các đơn vị thi công trong việc đảm bảo an toàn giao thông, nếu phát hiện viphạm, cần cương quyết xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi côngtrên tuyến đường đang khai thác.

2.4 Một số nội dung khác:

Về việc bổ sung một số hạng mụcphục vụ vận hành khai thác tuyến luồng (Xây dựng mới các trạm luồng Phú Mỹ, MũiNghinh Phong, nâng cấp trạm luồng Hội Bài; Đầu tư tàu cao tốc; Hệ thống VTS),Bộ GTVT đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận bổ sungvào Dự án, Yêu cầu Ban QLDA 85 phối hợp với các cơ quan của Bộ trong việc báocáo, giải trình các nội dung liên quan nhằm sớm có kết quả để cập nhật vào Hiệpđịnh bổ sung sắp tới.

Để chuẩn bị cho buổi kiểm tra,làm việc tại hiện trường Dự án của Bộ trưởng trong thời gian tới, yêu cầu BanQLDA 85 chuẩn bị, báo cáo về các nội dung: Mục tiêu; Công suất (bao gồm côngsuất điều chỉnh) của dự án; Khối lượng thực hiện; Các nội dung xử lý của Bộtrong quá trình thực hiện; Tình hình thực hiện, khai thác các cảng liên quan;Tiến độ hoàn thành các gói thầu; Các khó khăn vướng mắc; Kế hoạch làm việc vớiJICA về thẩm định, ký Hiệp định bổ sung... Yêu cầu báo cáo Bộ GTVT trước10/11/2011 để Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, TH, CQLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công