VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 49/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 9 tháng 02 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình, thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân viên Khu Kinh tế Hòn La và một số gia đình chính sách, hộ nghèo tỉnh Quảng Bình. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2009 trong bối cảnh khó khăn chung do chịu tác động xấu của suy giảm kinh tế và thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều cố gắng, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung chỉ đạo để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội: Tăng trưởng kinh tế GDP đạt 10,2%, trong đó sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,5%; công nghiệp tăng 17,6%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 11,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 736 USD/ người.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến bộ: tỷ lệ hộ nghèo còn 16,1%, giảm 3,5% so với năm 2008; giải quyết việc làm cho 29,3 vạn lao động, trong đó tạo việc làm mới cho 1,91 vạn lao động. Đời sống của nhân dân được cải thiện; chính sách dân tộc, tôn giáo được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kinh tế xã hội của Tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ đạt thấp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp; tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2010, phát huy kết quả đạt được năm 2009, Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện hai nhiệm vụ chính trị chủ yếu: phấn đấu thực hiện thắng lợi các kế hoạch đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm (2006-2010), gắn với chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khoáng sản, nguồn nhân lực, chỉ đạo chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế của Tỉnh:

- Có các cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, trước hết là các dự án sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản trên cơ sở bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

- Về sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục định hướng hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến; chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực và bảo vệ môi trường sinh thái; đồng thời hạn chế sử dụng đất lúa để phát triển công nghiệp, đô thị theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

3. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo Tết Nguyên Đán Canh Dần cho nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tiết kiệm, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo quản lý chặt chẽ giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên Đán.

III. VỀ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Đồng ý bổ sung cầu Nhật Lệ vào Quy hoạch tuyến đường ven biển, Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý cụ thể theo quy định.

Về vốn đầu tư xây dựng cầu Nhật Lệ: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề xuất nguồn vốn và mức hỗ trợ sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Dự án trục đường chính ven biển xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới: Tỉnh rà soát lại định mức đầu tư và hoàn tất thủ tục đầu tư theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sự cần thiết và hiệu quả đầu tư, đề xuất mức hỗ trợ cho phù hợp. Trường hợp cần thiết cho phép ứng trước vốn năm 2011 để thực hiện.

3. Việc đầu tư Trung tâm Nhiệt điện tại khu kinh tế Hòn La sẽ xem xét xử lý trong tổng thể chung về đầu tư, phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

4. Về cơ chế đặc thù đối với Khu kinh tế Hòn La: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về cơ chế đặc thù đối với các khu kinh tế.

5. Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Cha Lo từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm. Tỉnh rà soát, lựa chọn các dự án cụ thể và làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xem xét, giải quyết.

6. Về chủ trương đầu tư thực hiện các dự án Đường cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn Tỉnh: Tỉnh lập quy hoạch, xác định thứ tự ưu tiên để đưa vào kế hoạch huy động các nguồn vốn; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét đề xuất nguồn và mức hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

7. Về mở rộng quốc lộ 1A ở 2 đầu thành phố Đồng Hới: đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết.

8. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng tại thành phố Đồng Hới: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để thống nhất về quy mô, hạng mục đầu tư và đề xuất mức hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

9. Về việc tỉnh Quảng Bình tham gia vào Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu: Tỉnh chủ động triển khai thực hiện Chương trình và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể.

10. Về việc đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Vũng Áng - Cha Lo về cảng Hòn La: Hiện nay chưa xem xét đầu tư tuyến đường sắt trên.

11. Về đầu tư hệ thống đèn dẫn đường máy bay, sân bay Đồng Hới: giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không sớm có kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống dẫn hướng và các trang thiết bị cần thiết để bảo đảm an toàn hàng không theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng