B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4900/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quảphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh Đà Nẵng tạithông báo số 75/TB-PTPL ngày 25/4/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép hợp kim có chứa Bo (hàm lượng Bo » 0,004% tính theo trọng lượng) cán phẳng được cán nóng, kích thước 2x1250x2500mm, được mạ hợp kim nhôm kẽm, theo tiêu chuẩn A792CS

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần điện Trường Giang; Đ/c: Lô B Đường số 9, KCN Hòa Khánh, TP Đà Nẵng; MST: 0400365598

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10032703974/A12 ngày 12/3/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng Carbon » 0,028% tính theo trọng lượng), chiều dày 2mm, chiều rộng 1250mm, bề mặt được mạ bằng hợp kim nhôm kẽm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Aluminum zine alloy coated steel sheet

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng Carbon » 0,028% tính theo trọng lượng), chiều dày 2mm, chiều rộng 1250mm, bề mặt được mạ bằng hợp kim nhôm kẽm

Ký, mã hiệu, chủng loại: ASTM

Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 72.10 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng”; phân nhóm - Được mạ hoặc tráng nhôm; phân nhóm 7210.61 - - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm; phân nhóm - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng; mã số 7210.61.19 - - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng - Cục Hải quan Đà Nẵng;
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái