BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5036/TM-VP
V/v Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ chính chính có hiệu lực

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2001

THÔNG BÁO

Kính gửi:

Báo nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng.

Văn phòng Bộ Thương mại xin gửi kèm theo đây “Thôngbáo về việc Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ chính thức có hiệu lực”. Đềnghị các Báo, Đài đăng tải nội dung của thông báo này.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Nghĩa

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC HIỆP ĐỊNHTHƯƠNG MẠI VIỆT NAM HOA KỲ CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC

Hiệp định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ đã được Quốchội Hoa Kỳ và Quốc hội Việt Nam thông qua; lần lượt vào các ngày 18/10 và 7/12,Tổng thống Hoa Kỳ G.Bush và Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký phê chuẩn Hiệpđịnh. Theo Điều 8 Chương VII của Hiệp định, Hiệp định sẽ có hiệu lực vào thờiđiểm hai bên trao đổi công hàm phê chuẩn. Vào hồi 15 giờ ngày 10/12/2001 (tứclà 3 giờ sáng ngày 11/12 giờ Hà Nội), tại Washington, Bộ trưởng Bộ Thương mạiVũ Khoan và Đại diện thương mại Hoa Kỳ Zocllick đã trao đổi thư phê chuẩn Hiệpđịnh Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ của Chính phủ hai nước. Kể từ thời điểm này,Hiệp định Thương mại chính thức có hiệu lực ngay lập tức và vô điều kiện. Hiệpđịnh có hiệu lực sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế - thươngmại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo Hiệp định này, tất cả các loại hàng hoá ViệtNam (bao gồm hàng dệt may, dày dép, đồ gỗ, đồ điện gia dụng, điện tử, hành thủcông mỹ nghệ v.v...) xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ từ ngày 10/12/2001 trở đisẽ được hưởng mức thuế quan tối huệ quốc (còn được gọi là NTR). Mức thuế này trungbình chỉ còn 3% so với mức thuế quan trung bình không có tối huệ quốc 40% trướcđây.