BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5655/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI HỘI NGHỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH LỞMỒM LONG MÓNG GIA SÚC

Ngày 22/11/2013 tại tỉnh Nghệ An,Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng đãchủ trì Hội nghị phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM). Tham dự Hội nghịcó đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn; lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chicục Thú y của 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, một số tỉnhthuộc khu vực phía Bắc và đại diện các cơ quan truyền thông. Sau khi nghe CụcThú y báo cáo tình hình dịch LMLM trong toàn quốc, ý kiến của các đại biểu, Thứtrưởng Vũ Văn Tám kết luận như sau:

1. Về nhận định tình hình vàphòng chống dịch:

- Dịch LMLM năm nay rất phức tạp,đặc biệt vi rút tuýp A đã xuất hiện từ đầu tháng 3/2013 tại 3 xã của 3 huyệntrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Từ 30/8/2013 đến nay, dịch tiếp tục phát sinh và lâylan trên địa bàn 37 xã của 6/12 huyện của Hà Tĩnh.

- Dịch bùng phát đúng vào đầu mùadịch, thời tiết chuyển lạnh và mưa ẩm tạo điều kiện cho vi rút tồn tại; mưa lũgây ngập lụt tại nhiều tỉnh khu vực miền Trung làm cho mầm bệnh phát tán rộng.Đến nay, vi rút LMLM tuýp A đã được phát hiện tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, HàTĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam làm cho công tác phòng chống dịch gặp rất nhiềukhó khăn. Tình hình dịch LMLM tuýp A có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộngnếu không kịp thời ngăn chặn.

2. Một số biện pháp cấp bách cầnkhẩn trương triển khai thực hiện:

a) Công tác chỉ đạo điều hành:

- Các địa phương có dịch cần huyđộng cả hệ thống chính trị và áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tập trung kiểmsoát và khống chế không để dịch lây lan diện rộng trong khu vực miền Trung vàlây sang các khu vực khác, cụ thể: Các địa phương cần thực hiện nghiêm cáchướng dẫn chuyên môn của Cục Thú y và các Cơ quan Thú y Vùng quản lý; tập trungtuyên truyền nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi cũng như cán bộ của các cơquan, chính quyền các cấp trong công tác phòng chống dịch; cần triển khai cácbiện pháp quyết liệt hơn nữa: công bố dịch kịp thời theo quy định của pháp luậtthú y và áp dụng các biện pháp đồng bộ để khoanh vùng dịch, quy định rõ tráchnhiệm của người đứng đầu các cấp và trưởng thôn trong việc để dịch lây lan;công khai chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người chăn nuôi; đối với gia súc mắcbệnh tổ chức đánh dấu và quản lý theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quanthú y; đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụthịt gia súc trên địa bàn có dịch. Riêng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu phải công bố dịchtrên địa bàn toàn tỉnh và có biện pháp quyết liệt để dập dịch và kiểm soátdịch.

- Các địa phương chưa có dịch cầntăng cường giám sát dịch để phát hiện sớm ổ dịch; giám sát việc vận chuyển giasúc trên các tuyến đường; tổ chức rà soát lại tình hình dịch bệnh LMLM trên địabàn; chuẩn bị tiêm phòng vắc xin theo chiến lược mới đối với việc sử dụng vắcxin LMLM có tuýp A để tiêm phòng; phát động chiến dịch vệ sinh, tiêu độc, khửtrùng trên toàn địa bàn; chủ động bổ sung thêm kinh phí cho công tác phòngchống dịch; đặc biệt phải tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu giám sát lưu hành virút để xây dựng chiến lược phòng chống dịch cho phù hợp;

b) Công tác chuyên môn thú y:

- Cục Thú y và các Cơ quan Thú yvùng tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu từ các ổ dịch thực địa, kiểm soát tốtổ dịch ở các địa bàn có nguy cơ cao để phát hiện, xử lý sớm ổ dịch;

- Cục Thú y phối hợp với các doanhnghiệp cung ứng thuốc tổ chức rà soát, xác định nguồn vắc xin tiêm phòng, đảmbảo cung cấp kịp thời và đủ số lượng, chủng loại vắc xin phòng được tuýp O vàtuýp A phục vụ cho công tác tiêm phòng dịch; khẩn trương trình Bộ điều chỉnhchiến lược tiêm phòng vắc xin, chủng loại vắc xin trong chương trình quốc giakhống chế bệnh LMLM; chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến của dịch LMLM, thườngxuyên đánh giá lưu hành và biến đổi của vi rút để có phương án sử dụng vắc xinphù hợp, hiệu quả; chỉ đạo Cơ quan Thú y Vùng 6 sớm có kết luận chuyên môn vềviệc tiêm vắc xin LMLM cho gia súc trong vùng có dịch LMLM.

- Cơ quan Thú y các cấp hướng dẫn,giám sát việc tiêu hủy gia súc mắc bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kỹ thuậtxử lý vết thương đối với gia súc mắc bệnh không tiêu hủy; đồng thời xây dựngbiện pháp quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt số gia súc đã mắc bệnh không tiêuhủy để tránh lây lan dịch.

- Các địa phương thường xuyên lậpbản đồ dịch tễ về các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm trong đócó bệnh LMLM để chủ động phòng chống dịch; đảm bảo nguồn kinh phí mua đủ vắcxin đặc hiệu với chủng vi rút lưu hành trên địa bàn để chủ động ứng phó khi cóổ dịch xảy ra.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơnvị liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Các Bộ có thành viên BCĐQG PCCGC (để b/c);
- UBND, Sở NN và PTNT các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Các Cục: Thú y, Chăn nuôi;
- Cục Viện: Thú y, Chăn nuôi;
- Trung tâm Khuyến nông QG;
- Các Cơ quan Thú y vùng;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Tuấn