BỘ NGOẠI GIAO
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa thống nhất Tan-za-ni-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, ký tại Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010, có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 02 năm 2011, theo các Công hàm số 06/LPQT ngày 20 tháng 01 năm 2011 của phía Việt Nam và Công hàm số 605/676/01/77 ngày 28 tháng 10 năm 2011 của phía Tan-za-ni-a va quy định tại Điều 16 của Hiệp định.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Lê Thị Tuyết Mai

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA ON THE MUTUAL ABOLITION OF VISAS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
THIS AGREEMENT is made between the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the one hand and the Government of the United Republic of Tanzania on the other hand, hereinafter referred to as the "Contracting Parties" and in singular as "a Contracting Party'

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Desirous to further promote the development of friendly relations and cooperation between the two countries;
Aiming at facilitating travels of the nationals of both countries holding diplomatic and service/official passports;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
This Agreement is applicable to valid diplomatic and service/official passports of both Parties.
ARTICLE 2
Nationals of each Contracting Party holding valid passports listed in Article 1 of this Agreement, may enter into, exit from, transit through and stay temporarily in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the conditions set forth in this Agreement.
ARTICLE 3
i) Nationals of each Contracting Party, members of official delegations, holding valid passports specified in Article 1 shall be exempted from the visa requirement to enter into, exit from, transit through and stay temporarily in the territory of the other Contracting Party for a maximum period of ninety (90) days.
ii) The duration of the stay on the territory of each Contracting Party by the nationals of the other Contracting Party after the initial ninety (90) days as indicated in paragraph 1 of this Article, is subject to the national legislation of the Contracting Parties.

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?

ARTICLE 4
i) Nationals of each Contracting Party holding valid passports listed in Article 1 of this Agreement who are appointed to the diplomatic, consular missions or the representations of international organizations accredited in the territory of the other Contracting Party, shall be exempted from visa requirement for entry into, exit from and transmit through the territory of the other Contracting Party during the period of their assignments.
ii) The provisions of paragraph 1 of this Article shall also be applied to the members of their families, holding valid diplomatic, service/official and ordinary passports.
ARTICLE 5
i) Nationals of each Contracting Party may enter into, exit from and transit through the territory of the other Contracting Party using border gates designated for international passenger traffic.
ii) While crossing the State borders, nationals of each Contracting Party are obliged to comply with the rules and procedures set forth in the national legislation of the other Contracting Party.
ARTICLE 6
i) The Contracting Parties shall exchange specimens of their passports specified in Article 1 through diplomatic channels.
ii) If either Contracting Party modifies its passports, specified in Article 1, it shall transmit to the other Contracting Party specimens of new passports at least thirty (30) days [before circulation!.
ARTICLE 7

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

i) This Agreement shall not exempt nationals of each Contracting Party holding valid passports specified in Article 1 from the obligation to observe the laws and regulations in force in the territory of the other Contracting Party.
ii) [Annotated visas regulation work, study, research, education, family reunion and residence in the territory of each Contracting party are subject to the provisions of the national legislation of the Contracting Parties].
ARTICLE 8
i) Each Contracting Party has the right to deny the entry into its territory of the other Contracting Party nationals or shorten the period of their stay in the country, without giving any reasons for such decision.
ii) Each Contracting Party may temporarily suspend this Agreement wholly or partially under extraordinary circumstances including but not limited to (epidemic diseases, natural disasters, for the reasons of national security, protection of public order and public health).
iii) Each Contracting Party shall notify the other about its decision of the said suspension through diplomatic channels within seventy-two (72) hours after such suspension.
ARTICLE 9
Any dispute arising from the implementation of the provisions of this Agreement shall be resolved through consultations or diplomatic channels.
ARTICLE 10
This Agreement shall be amended by mutual consent of the Contracting Parties through subsequent Agreements which shall form an integral part of this Agreement and such subsequent Agreements shall enter into force according to Article 11.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

ARTICLE 11
i) This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30th) day of the receipt of the last notification by which the Contracting Parties notify each other of the completion of internal legal procedures that are necessary for its entering into force,
ii) Each Contracting Party may terminate this Agreement by giving a written notice through diplomatic channels. The Agreement shall cease to be in effect on the ninetieth (90*) day after the day of receiving the notice by the other Contracting Party.
In witness thereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this Agreement.
Done in duplicate in Hanoi on this 29th day of March, 2010 in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC
OF VIETNAM
Doan Xuan Hung
Deputy Minister of Foreign Affairs
FOR THE GOVERNMENT
OF UNITED REPUBLIC
OF TANZANIA
Ambassador Seif Ali Iddi (MP)
Deputy Minister of Foreign

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?