BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
CỤC QL PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 634/PTTH &TTĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO SỐ 1

CỦA BAN TỔ CHỨCLIÊN HOAN ẢNH, PHIM TÀI LIỆU VÀ PHÓNG SỰ VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNGASEAN NĂM 2010

Ngày 04 tháng 8 năm 2010, Ban Tổchức Liên hoan Ảnh, Phim Tài liệu và phóng sự về đất nước, con người trong cộngđồng ASEAN năm 2010 đã tổ chức phiên họp lần thứ hai để rà soát những phần việcđã làm được và triển khai các công việc tiếp theo của Liên hoan

Nội dung các công việc tiếp theogồm:

1. Ban Tổ chức dự kiến danh sáchTổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Liên hoan để trình Trưởng ban chỉ đạo ký banhành. Địa chỉ thường trực của Tổ thư ký đặt tại trụ sở của Trung tâm báo chíhợp tác truyền thông quốc tế (61 Bis Thợ nhuộm, Hà Nội).

2. Đề nghị Trung tâm báo chí hợptác truyền thông quốc tế chủ động liên lạc thuê địa điểm, khách sạn để chuẩn bịphục vụ công tác chấm giải vòng sơ khảo và chung khảo.

3. Đề nghị Thông tấn xã Việt Namliên hệ với các Phân xã của mình đặt tại các nước ASEAN để phối hợp việc tuyêntruyền và phát động sự tham gia của các nước. Đồng thời, đề nghị Thông tấn xãhuy động các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham gia gửi tác phẩm dự thi.

4. Đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế -Bộ Thông tin truyền thông liên hệ với Đài truyền hình Trung ương, các tổ chứctruyền thông và hiệp hội nhiếp ảnh các nước ASEAN để đề nghị họ tham gia tuyêntruyền về Liên hoan và gửi tác phẩm dự thi.

5. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Namtăng cường tuyên truyền và huy động các thành viên của Hội tham gia gửi tácphẩm dự thi.

6. Đề nghị Trung tâm báo chí hợptác truyền thông quốc tế thiết kế logo của Liên hoan, thiết kế Banner để đềnghị Bộ Ngoại giao đưa lên website của Bộ Ngoại giao và website Asean của BộNgoại giao.

7. Đề nghị Cục QL Phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với Trung tâm báo chí hợp tác truyềnthông quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế để cập nhật thông tin liên quan đến Liên hoanđể đưa lên website của Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Đề nghị Cục QL Phát thanh,truyền hình và thông tin điện tử phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Thông tinvà Truyền thông và Vụ Thông tin báo chí- Bộ Ngoại giao để lên kế hoạch, thờigian, địa điểm Ban tổ chức làm việc với với đại diện của Đại sứ quán của cácnước ASEAN tại Việt Nam; phối hợp với Bộ Ngoại giao để bố trí thời gian cho Bantổ chức thông báo về Liên hoan tại các buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao.

9. Ban Tổ chức dự kiến mời thêmđại diện của các nước ASEAN (Tiểu ban Thông tin của các nước ASEAN) tham dự Lễtrao giải thưởng Liên hoan. Thành phần và số lượng sẽ thống nhất sau.

10. Kể từ ngày hôm nay,4/8/2010, cứ 15 ngày, Ban tổ chức họp 1 lần. Đề nghị các thành viên Ban tổ chứchọp đầy đủ./.

Nơi nhận:
- Các thành viên của Ban tổ chức Liên hoan;
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Lưu: VT, Cục PTTH, TH(30)

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC QL PTTH&TTĐT
Chu Văn Hòa