VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 69/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BÌNH THUẬN

Ngày 02/4/2007 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận báo cáo và kiến nghị Thủ tướng giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Những năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh, tỉnh Bình Thuận đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện, kinh tế-xã hội đang từng bước phát triển, nhưng so với tiềm năng chưa tương xứng. Vì vậy, Tỉnh cần có những giải pháp tích cực, đồng bộ phấn đấu quyết liệt và các Bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tỉnh để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sớm đưa Bình Thuận trở thành một tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, toàn diện.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về bổ sung vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án thủy lợi Tà Pao: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí đủ vốn để thực hiện việc chuẩn bị đầu tư Dự án ngay trong 6 tháng đầu năm 2007. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất và kiến nghị nguồn vốn để khởi công vào năm 2008.

2. Về đề nghị cho Tập đoàn Cascadia Home Products (Asia) Ltd đầu tư loại hình du lịch vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng cao cấp có casino: hiện nay, việc cấp phép hoạt động kinh doanh trò chơi giải trí có thưởng đang tạm dừng, chờ khi có Quy hoạch chung về vấn đề này.

3. Về đề nghị chấp thuận cho Tập đoàn XSTRATA (Úc) được đầu tư xây dựng Trung tâm nhiệt điện than tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Thuận: giao Bộ Công nghiệp xem xét quy hoạch và tính toán hiêu quả trả lời Tỉnh.

4. Về mở rộng đường quốc lộ 1A (đoạn từ TP Hồ Chí Minh đến TP Phan Thiết): hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai dự án đường Long Thành-Dầu Giây và đường cao tốc Bắc-Nam, nên việc mở rộng đường quốc lộ 1A sẽ thực hiện sau.

5. Về nâng cấp và mở rộng quốc lộ 55 trên địa bàn Tỉnh: giao Bộ Giao thông vận tải đưa vào quy hoạch chung đường nối quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn để thực hiện.

6. Về đề nghị cho nhà đầu tư xây dựng Cảng nước sâu tại khu vực Mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam theo hình thức BOT: Bộ Giao thông Vận tải xem xét, xử lý đúng quy hoạch và theo đúng quy định.

7. Về bổ sung quy hoạch Cảng nước sâu tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong để Tập đoàn Lưới điện Phương Nam (Trung Quốc) triển khai dự án: giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch Cảng trên, chú ý quy mô Cảng phải đảm bảo phục vụ vận chuyển than cho trung tâm nhiệt điện than công suất từ 3600MW-4000MW, kết hợp cảng tổng hợp; Bộ Công nghiệp yêu cầu Tập đoàn điện Phương Nam (Trung Quốc) khẩn trương hoàn thành lập báo cáo đầu tư dự án Nhà máy điện than tại địa điểm Vĩnh Tân bao gồm cơ sở hạ tầng, trong đó có Cảng nước sâu, tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để triển khai thi công sớm.

8. Đồng ý hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn hỗ trợ thêm cho Tỉnh.

9. Về hỗ trợ vốn để nạo vét khơi thông luồng lạch Cảng LaGi và Cảng cá Phan Thiết; dự án kè sông Dinh 7 tỷ đồng; dự án kè biển Đồi Dương Phan Thiết: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu chung các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về đề nghị ghi bổ sung kế hoạch năm 2007 số vốn 60 tỷ đồng cho dự án tái định cư đồng bào 2 xã Phan Lâm, Phan Sơn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn. Trước mắt, năm 2007 cho ứng vốn kế hoạch năm 2008 để thực hiện.

11. Đồng ý hỗ trợ 62 tỷ đồng để triển khai đền bù giải phóng mặt bằng dự án Phan Rí- Phan Thiết. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn. Trước mắt, năm 2007 cho tạm ứng để triển khai đảm bảo tiến độ Dự án.

12. Về hỗ trợ vốn đầu tư các tuyến giao thông đến trung tâm xã: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung và đưa vào kế hoạch sử dụng chung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND tỉnh Bình Thuận và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP(5). B(40b)
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc