BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7037/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vềthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫnvề phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phântích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1232/TB- PTPLHCM ngày 11/06/2015 và đề nghịcủa Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quảphân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: theo phụ lục đính kèm

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P; địa chỉ: 58/57 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh; Mã số thuế: 0302228307.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10034844110/A11 ngày 31/03/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Cục Hải quan TP. H Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Theo phụ lục đính kèm

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: theo phụ lục đính kèm

thuộc nhóm 85.36 - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cắm, đui đèn và các đầu nối khác, hộp đấu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang, phân nhóm - Rơ-le, phân nhóm 8536.49 - - Loại khác, mã số 8536.49.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Chuyển phát nhanh – Cục HQ TP.HCM (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL và các CN (để t/hiện);
- Công ty TNHH TM và Giao nhận R&P; (Đ/c: Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Nguyệt (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Kèm theo Thông báo số: 7037/TB-TCHQ ngày 31 tháng 7 năm 2015)

Kết quả phân loại

Mã số phân loại

TT

Tên hàng theo khai báo

Tên thương mại

Mô tả đặc tính hàng hóa, tên gọi theo cấu tạo công dụng

1

Mục 1 PLTK: Linh kiện điện tử - Rờ le TQ2-5V, hàng mới 100%

TQ2-5V

Rơ le (Relay); một số thông số điện: Điện thế cuộn dây 5VDC (coil voltage), điện thế nối mạch lớn nhất - 110VDC & 125VAC (Max.switching voltage), cường độ nối mạch lớn nhất 1A (Max.switching current), loại kết cấu tiêu chuẩn (2 Form C type), công suất tiêu thụ 140mw (power consumption); dạng hình chữ nhật, với 10 chân lắp nối, kích thước: 14.0(L) X 9.0 (W) X 5.0 (H)mm. Dùng cho nhiều lĩnh vực như trong thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị đo lường, máy dùng trong công nghiệp…

8536.49.90

2

Mục 2 PLTK: Linh kiện điện tử - Rờ le AQY214S, hàng mới 100%

AQY214S

Rơ le bán dẫn loại Photomos Relay; Nguyên lý hoạt động: LED thực hiện truyền tín hiệu đầu vào; Optoelectronic biến đổi tín hiệu và Mosfet thực hiện truyền tín hiệu đầu ra. Thông số đầu vào lớn nhất 50mmA/1,5V; thông số đầu ra lớn nhất 0,1A/400V. Dạng hình chữ nhật, 04 chân lắp nối, kích thước: (4.3 x 4.4 x 2.1)mm. Dùng cho nhiều lĩnh vực như trong thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị đo lường, thiết bị điều khiển....

8536.49.90