BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7561/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP BÀN BIỆN PHÁP THÁOGỠ KHÓ KHĂN VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN

Ngày 04 tháng 9 năm 2015, Bộ trưởngCao Đức Phát đã chủ trì làm việc với các Hiệp hội ngành hàng nông lâm thủy sảnnhằm bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản.Cùng dự bui làm việc có đại diện Bộ Công Thương, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thủy sản, Tổngcục Lâm nghiệp; các Vụ: Kế hoạch, Hợp tác quốc tế, Tàichính, Quản lý doanh nghiệp; các Cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủysản, Bảo vệ thực vật, Thú y, Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Văn phòngBộ.

Sau khi nghe đại diện các Hiệp hộingành hàng phản ánh tình hình xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2015 và đề xuất cáckiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu, Bộ trưởng Cao Đức Phát đãkết luận như sau:

Tình hình xuất khẩu nông lâm thủysản trong 8 tháng đầu năm 2015 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kimngạch xuất khẩu ước đạt 19,31 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2014; trongđó, nhóm hàng thủy sản giảm 17,5%, nhóm hàng nông sản giảm 7,7%. Một số mặthàng xuất khẩu giảm mạnh, tuy nhiên xuất khẩu một số mặt hàng tiếp tục tăng (đồgỗ, sắn, rau quả, điều...).

Trước tình hìnhđó, để tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản trong thời giantới, đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Về chỉ đạo sản xuất:

Các Tổng cục và các Cục tập trung chỉđạo phát triển sản xuất những ngành hàng đang có thị trường tốt và có triểnvọng:

- Cục Trồng trọt:

+ Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiệncác giải pháp cải tạo vườn điều trong điều kiện thị trường tốt như hiện nay,đồng thời chuẩn bị tổ chức họp sơ kết 1 năm thực hiện chương trình cải tạo vườnđiều;

+ Chỉ đạo tập trung phát triển nhữngloại hoa quả đang có thị trường tiêu thụ tốt như: thanh long, nhãn, vải, cam,chuối; phát triển bền vững cây sắn;

+ Chỉ đạo mở rộng sản xuất vụ ThuĐông và chuẩn bị vụ Đông Xuân ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, lưu ý tăngcường sử dụng các loại giống lúa có chất lượng cao.

- Tổng cục Thủy sản: Tập trung chỉđạo phát triển mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến.

- Tổng cục Lâm nghiệp: Tiếp tục đềxuất các cơ chế chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến gỗ để khuyến khíchngười dân trồng rừng gỗ lớn phục vụ cho ngành chế biến gỗ trong nước, hạn chếtình trạng xut khu dăm g.

- Cục Thú y, Bảo vệ thực vật: Tậptrung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng,vật nuôi, thủy sản, đặc biệt đối với tôm ở các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng...

2. Về mở cửa thị trường:

- Vụ Hợp tác quốc tế: Rà soát lại kếtquả đàm phán các FTA, xây dựng kế hoạch phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho doanhnghiệp về nội dung các FTA đã ký.

- Các Cục: Quản lý chất lượng nônglâm sản và thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật, Vụ Hp tácquốc tế phối hợp với Bộ Công thương: Tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩymở cửa thị trường đối với các sản phẩm nông thủy sản Việt Nam, như là xoài, vúsữa vào thị trường Mỹ và Nhật Bản...

- Cục Thú y: Thực hiện mạnh mẽ cácbiện pháp để mở cửa thị trường cho sản phẩm chăn nuôi; đồng thời đề xuất cácbiện pháp để xây dựng hàng rào kỹ thuật nhằm bảo hộ sản xuất trong nước.

3. Về xử lý, giải quyết các kiếnnghị của doanh nghiệp:

- Tổng cục thủy sản: Xem xét về hànhlang pháp lý đối với việc sử dụng chất phụ gia cataxantin trong thức ăn nuôitôm.

- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sảnvà thủy sản: Xem xét và giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuấtkhẩu thủy sản Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính liên quan đến xuất khẩuthủy sản.

- Cục Bảo vệ thực vật: Xem xét việcbỏ kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng xuất khẩu (cà phê...) vào các thịtrường nhập khẩu không có yêu cầu kim dịch.

- Cục Chế biến Nông lâm thủy sản vàNghề muối:

+ Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn(mủ cao su...), quy chuẩn về cơ sở chế biến (mủ cao su, điều...) phù hp với yêu cầu của thị trường, nhất là các thị trường chủ lực, quantrọng như Mỹ, EU, Nhật Bản...

+ Rà soát Kế hoạch Xúc tiến thươngmại năm 2015, xem xét lại những nhiệm vụ không cấp thiết để hỗ trợ tổ chức đoàncông tác tham dự Hội chợ Mùa thu vàng tại Liên bang Nga (tháng 10/2015) nhằmkhai thác, mở rộng thị trường xuất khu cho các sản phẩmnông lâm thủy sản.

4. Viện Chính sách và Chiến lượcphát triển nông nghiệp nông thôn: Sớm tiến hành tổ chức hội thảo nhằm làm rõnhững tác động của những biến động trên thị trường tiền tệ tới sự phát triểncủa ngành nông nghiệp trong thời gian tới, trong đó có các đề xuất về chínhsách tiền tệ, tài khóa và thương mại liên quan.

5. Các Hiệp hội ngành hàng nônglâm thủy sản: Khẩn trương có báo cáo các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giảipháp tháo gỡ để Bộ sẽ xem xét giải quyết cụ thể, đồng thời tổng hợp báo cáokiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

6. Cục Chế biến Nông lâm thủy sảnvà Nghề muối: Tổng hợp ý kiến của các Hiệp hội ngành hàng, có báo cáo trình Thủtướng Chính phủ về tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản 8 tháng đầu năm 2015và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản(hoàn thành trước ngày 11/9/2015).

Văn phòng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liênquan biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Các Bộ: Công Thương, Ngân hàng NNVN;
-
Lãnh đạo Bộ (để b/c);
-
Các Tổng cục: TS, LN;
-
Các Vụ: KH, HTQT, TC, QLDN;
-
Các Cục: TT, BVTV, TY, QLCL NLS&TS CBNLTS&NM;
-
Các Hiệp hội ngành hàng;
-
Lưu VT, CB.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. CHÁNH VĂN PHÒNGTrần Quốc Tuấn