BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8254/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

THÔNG BÁO

V KT QU PHÂN LOẠI ĐI VI HÀNG HÓA XUT KHU, NHP KHU

Căn cứ Nghị đnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTCngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích củaTrung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tạithông báo 1211/TB-PTPLHCM ngày 9/06/2015, công văn số 485/PTPLHCM-NV ngày25/8/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 3 (PLTK): Chế phẩm kiểm tra vết rò rỉ nước, dạng bình xịt/ 00612 water leak check (420ml/can).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Qualiserv Việt Nam; Địa chỉ: Số 2 Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Mã số thuế: 0105020155

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10031645880/A11 ngày 3/3/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan VSIP - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa học dùng để kiểm tra sự rò rnước, thành phần chính gồm silic dioxit, canxi carbonat, màu hữu cơ, khí hóa lỏng (LGP)..., được đóng gói bán lẻ trong bình chứa dung tích 420ml, hàm lượng rắn 49,1%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: 00612 Water leak check.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học dùng để kiểm tra sự rò rỉ nước, thành phần chính gồm silic dioxit, canxi carbonat, màu hữu cơ, khí hóa lỏng (LGP)..., được đóng gói bán lẻ trong bình chứa dung tích 420ml, hàm lượng rắn 49,1%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin

Nhà sản xut: không có thông tin

thuộc nhóm 38.24 “Cht gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hn hợp các sản phm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; phân nhóm 3824.90 “- Loại khác”; phân nhóm “- - Loại khác; mã số 3824.90.99“- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngàyban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- CC
HQ KCN VSIP - Cục HQ Bình Dương;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái