VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 95/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TỈNH

Ngày 23/04/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp với Tổng thầu EPC; làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi về dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của Tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông Vận tải; lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban quản lý Dự án và các nhà thầu Việt Nam xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo, ý kiến của các nhà thầu xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

1. Trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo, Chủ đầu tư, địa phương và các nhà thầu đã có nỗ lực trong việc triển khai thực hiện dự án. Cho đến nay, tiến độ của dự án đã có tiến triển nhất định, tuy nhiên theo báo cáo của Chủ đầu tư, tiến độ xây dựng dự án vẫn chậm 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Mặc dù tiến độ của dự án thuộc trách nhiệm trực tiếp của Tổng thầu Technip, nhưng các nhà thầu phụ Việt Nam ngoài việc chịu trách nhiệm trước Tổng thầu về các cam kết trong hợp đồng, còn có trách nhiệm chính trị đối với công trình trọng điểm quốc gia này. Mặt khác, các nhà thầu phụ Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng hai Bộ này là Phó Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí, vì vậy lãnh đạo Bộ Xây dựng và Công nghiệp cũng có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu phụ về sự chậm tiến độ này.

2. Chủ đầu tư bằng các giải pháp theo đúng pháp luật kiên quyết yêu cầu Tổng thầu Technip thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng, tiếp tục có các giải pháp quyết liệt để phục hồi tiến độ, tổ chức hợp lý mặt bằng thi công trên công trường, cung cấp đủ và kịp thời bản vẽ thiết kế cho các nhà thầu phụ Việt Nam; làm việc nghiêm túc với Tổng thầu Technip xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của mỗi bên trong việc chậm tiến độ và phát sinh kinh phí, thông báo bằng văn bản kết quả làm việc tới Chủ tịch Tập đoàn Technip và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; tổ chức họp giao ban điều độ hàng ngày trên công trường, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ Tổng thầu Technip kiểm soát, đôn đốc các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Tổng thầu.

3. Bộ Giao thông vận tải và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm giải quyết kịp thời các vướng mắc về thiết kế gói thầu số 5B; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu: Cienco 1, PTSC hoàn thành việc thực hiện gói thầu này trong thời gian sớm nhất, đáp ứng kế hoạch bàn giao đã ký kết với Tổng thầu Technip và Chủ đầu tư.

4. Các nhà thầu phụ Việt Nam phải đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện đúng hợp đồng với Tổng thầu, đồng thời cũng là trách nhiệm trước công trình trọng điểm quốc gia.

- Tập trung giải quyết các đề xuất của nhà thầu chính, khẩn trương bổ sung đủ nhân lực, thiết bị để lấy lại tiến độ đã bị chậm, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

- Có kế hoạch thực hiện chế độ chi tiết đã cam kết với Tổng thầu và Ban quản lý dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2007.

5. Giao Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí Hoàng Trung Hải chịu trách nhiệm chỉ đạo giải quyết kịp thời vướng mắc về thiết kế và mua sắm thiết bị của nhà máy, đặc biệt là việc thay đổi nguồn gốc xuất xứ của một số thiết bị theo các nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

6. Giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí Nguyễn Hồng Quân và Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ Chuyên viên Cao Lại Quang chịu trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các gói thầu xây lắp của dự án; kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu phụ Việt Nam trong việc thực hiện các gói thầu này, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết với Tổng thầu và Chủ đầu tư.

7. Về dự án polypropylen:

Chủ đầu tư đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án, bảo đảm đưa Nhà máy sản xuất Polypropylen vào hoạt động đồng bộ với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo tiến độ đã được phê duyệt.

8. UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư và các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

II. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt kế hoạch năm 2006, GDP đạt 12,3%, kim ngạch xuất khẩu đạt 41,5 triệu USD, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.047 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm cho 32.600 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 28,44%...

Trên đà phát triển của năm 2006, trong 4 tháng đầu năm 2007, kinh tế-xã hội của Tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 21,65 triệu USD, thu ngân sách trên địa bàn đạt 463,9 tỷ đồng, giải quyết việc làm, công tác xóa đói giảm nghèo... tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10% là thấp so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Tỉnh cần phải nỗ lực hơn nữa.

2. Để đạt được mục tiêu năm 2007, góp phần thực hiện tốt kế hoạch 5 năm 2006-2010, Tỉnh phải tập trung mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn và phát huy tiềm năng, lợi thế.

Về cơ bản, đồng ý với các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2007 của Tỉnh. Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

- Phải bám sát kế hoạch đã đề ra, tập trung thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng phân cấp mạnh, đi đôi với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tối đa việc cản trở thu hút đầu tư.

- Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nghề như: thợ hàn, cơ khí đóng tàu, lọc hóa dầu... phục vụ cho các ngành công nghiệp trong Tỉnh.

3. Về các kiến nghị của Tỉnh:

- Về việc thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng: Tỉnh hoàn thiện đề án trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm và Trường Cao đẳng cộng đồng, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã được giao cho Tỉnh quản lý nhưng vẫn giữ nguyên cơ chế, chính sách, quyền hạn như trước đây. Trường hợp cần bổ sung ngân sách cho Ban Quản lý, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

- Đồng ý về nguyên tắc Tỉnh thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị Dốc Sỏi, Vạn Tường và hai khu bảo thuế tại Khu Kinh tế Dung Quất. Kinh phí để lập quy hoạch này được cân đối từ kinh phí sự nghiệp của Tỉnh.

- Việc quản lý thí điểm cụm cảng tại Khu Kinh tế Dung Quất, Tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Về việc ứng vốn đầu tư dự án đường Dung Quất - Sa Huỳnh và bổ sung danh mục đầu tư Trà Khúc III, Tỉnh làm viêc với các Bộ chức năng để xem xét, giải quyết.

- Về việc bổ sung 19 xã bãi ngang và 24 đường đến trung tâm xã, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

- Về việc bố trí vốn thực hiện giai đoạn 2 Đường Bình Long - cảng Dung Quất (đoạn từ NMLD Dung Quất đến ngã ba Bình Long), Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, CN, XD, TC, GTVT, TNMT, GDĐT;
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo;
- Tập đoàn Dầu khí VN;
- Các TCT: Lilama, Cienco 1, Vinaconex, Bạch Đằng, PTSC;
- Các công ty: Xây lắp Hóa chất, Xây lắp Dầu khí, Tư vấn và Thiết kế cảng - Kỹ thuật biển;
- BQLDA Nhà máy lọc dầu Dung Quất;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK(4). H(45b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý