BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 9560/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤTKHẨU, NHẬP KHẨU

Căncứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căncứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giámsát, kiểm soát hải quan;

Căncứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềphân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trêncơ sở kết quả phân tích và thông tin làm rõ kết quả phân tích của Trung tâmPhân tích phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu tại thông báo số 935/TB-PTPL ngày07 tháng 8 năm 2015, công văn không số ngày 01/10/2015 và đề nghị của Cục trưởngCục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóanhư sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đèn phẫu thuật treo trán ánh sáng LED, cường độ sáng tối đa200.000 Lux. Model: Sapphiare. Hãng sản xuất: KLS Martin. Phụ kiện gồm (02 gói pin, 01 hộp đựng, 01 dây nguồn, 01 sạc nhanh). TBYT mới 100%. (Mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Năm.

Địa chỉ: B11 Intimex, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

MST: 0105481660

3. S, ngày tờ khai hải quan: 10048164642/A11 ngày 20/7/2015 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan thành phố Hà Nội).

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Đèn phu thuật, dùng treo trên đu, hoạt động bằng pin, có cường độ sáng cao (200.000Lux).

5. Kết quả phân loại: Đèn phẫu thuật, dùng treo trên đu, hoạt động bng pin, có cường độ sáng cao (200.000Lux).

thuộc Nhóm 90.18 Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phu thuật, nha khoahoặc thú y, kcả thiết bị ghi biu đ nhp nháy, thiết bị điện y học khác và thiếtbị kiểm tra thị lực, phân nhóm9018.90 (-) Thiết bị và dụng cụ khác, mã số9018.90.90 (--) Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam.

Thông báonày có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:

- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tỉnh,Thành phố (để t/hiện);
-
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hảiquanthành phố Hà Nội);
-
Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
-
Công ty TNHH xuất nhập khẩu HoàngNăm;
(Đ/c: B11 Intimex, Ngõ 238 Hoàng Quốc Việt,phường Cổ Nhuế, quận Bc Từ Liêm, thành phNi);
- Website Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Tuân(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái