Thông báo

THÔNG BÁO

CỦA BỘTHƯƠNG MẠI SỐ 1993/TM-XNK NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAYXUẤT KHẨU SANG EU NĂM 2001

Căn cứ tình hình thựchiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU thời gian qua;

Để khuyến khích khaithác hết nguồn hạn ngạch những tháng cuối năm 2001;

Liên Bộ Thương mại -Kế hoạch và Đầu tư - Công nghiệp thống nhất quy định như sau:

1. Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hạn ngạch đã đượcphân bổ trong năm 2001 nếu hoàn trả trước ngày 31/8/2001 sẽ được cấp lại 100%hạn ngạch hoàn trả vào năm 2002.

2. Doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng hạn ngạch đã đượcphân bổ trong năm 2001 nếu hoàn trả trước ngày 30/9/2001 sẽ được cấp lại 50%hạn ngạch hoàn trả vào năm 2002.

3. Doanh nghiệp không sử dụng hết hạn ngạch mà không hoàntrả trước ngày 30/9/2001, sẽ bị trừ gấp đôi số lượng hạn ngạch mặt hàng (Cat.)không thực hiện vào năm 2002 cho tới hết số lượng hạn ngạch Cat. đó doanhnghiệp được phân bổ.

Các doanh nghiệp có hạn ngạch hoàn trả gửi văn bản về VụXuất nhập khẩu - Bộ Thương mại ghi rõ số Thông báo giao hạn ngạch mặt hàngdoanh nghiệp hoàn trả.

Bộ Thương mại thông báo các doanh nghiệp biết và thực hiện.