BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 89/2014/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Kýkết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọngthông báo:

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) về thành lập và hoạtđộng của Văn phòng quốc gia của IRRI tại Việt Nam, ký tại Hà Nội ngày 27 tháng11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2014.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Thỏa thuậntheo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

THỎA THUẬN

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU LÚAGẠO QUỐC TẾ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ VẬN HÀNH VĂN PHÒNG QUỐC GIACỦA VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA GẠO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam(gọi tắt là “Chính phủ”) và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (gọi tắt là IRRI),sau đây gọi chung là “các bên”

XÉT THẤY, IRRI là một tổ chức quốc tế độclập phi lợi nhuận và là một thành viên của Hiệp hội Nhóm Tư vấn Nghiên cứu Nôngnghiệp (CGIAR), được thành lập tại Los Banos, Laguna, Philippines vào ngày09/12/1959 với mục tiêu chính là tăng số lượng và chất lượng gạo được sản xuấtthông qua nghiên cứu và đào tạo trong tất cả các khía cạnh của sản xuất lúagạo, bao gồm hệ thống canh tác trên nền đất lúa và thông qua hợp tác khoa họckỹ thuật với các chương trình quốc gia;

XÉT THẤY, Chính phủ đã tham gia Thỏa thuậnvề việc thành lập Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế vào ngày 19/5/1995 và ký Vănkiện phê chuẩn vào ngày 14/01/2014, theo đó công nhận vị thế quốc tế của ViệnNghiên cứu Lúa gạo Quốc tế;

XÉT THẤY, Chính phủ và IRRI có một lịch sửquan hệ đối tác lâu dài, hiệu quả trong việc nghiên cứu và đào tạo về cây lúavà các hệ thống canh tác trên nền đất lúa đã được chính thức hóa thông qua Biênbản Ghi nhớ (MOU) giữa IRRI và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (đượcgọi là "MAFI") và Bộ Đại học và Trung học Chuyên nghiệp (được gọi là"MHE") ký ngày 05/10/1989 và các bên đã nhận thấy sự cộng tác và hợptác cùng có lợi cho cả hai bên;

XÉT THẤY, Chính phủ ghi nhận đã được hưởnglợi nhiều như thế nào từ sự hợp tác và nay mong muốn đưa hợp tác này lên mộttầm cao mới để tăng cường hơn nữa năng lực nghiên cứu và đào tạo về cây lúa vàcác hệ thống canh tác trên nền đất lúa của Việt Nam nhằm duy trì việc tăng năngsuất lúa và lợi nhuận tại Việt Nam;

XÉT THẤY, sau hơn bốn thập kỷ quan hệ đốitác hiệu quả, Chính phủ và IRRI nhận thấy rằng những thách thức nghiên cứu vàphát triển trong lĩnh vực lúa gạo của Việt Nam và vai trò quan trọng của ViệtNam trong nền kinh tế lúa gạo thế giới, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới vàđiều chỉnh lại việc xây dựng chương trình nghiên cứu và phát triển;

NHẤT TRÍ như sau:

ĐIỀUI

CÁCĐỊNH NGHĨA

Trong Thỏa thuận này:

(a) “Văn phòng Quốc gia” có nghĩalà Văn phòng Quốc gia của IRRI tại Việt Nam;

(b) "Tài sản của Văn phòngQuốc gia" có nghĩa là tất cả tài sản, bao gồm các quỹ và các tài sản khác,hoặc dưới sự giám sát hoặc quản lý của Văn phòng Quốc gia nhằm thúc đẩy các mụctiêu và các quyền lực phát sinh (để hoàn thành các mục tiêu) của IRRI;

(c) "Lưu trữ của Văn phòngQuốc gia" có nghĩa là tất cả các thư từ, tài liệu, dữ liệu máy tính, bảnthảo, hình ảnh động và tĩnh, phim và bản ghi âm của Văn phòng Quốc gia hoặcđược Văn phòng Quốc gia giữ nhằm thúc đẩy các mục tiêu và các quyền lực phátsinh để hoàn thành các mục tiêu của IRRI;

(d) “Viên chức, nhân viên của Vănphòng Quốc gia” hoặc “viên chức và nhân viên” hoặc “viên chức” hoặc “nhân viên”có nghĩa là đại diện và tất cả các nhà khoa học, chuyên gia tư vấn, nhân viênhành chính và kỹ thuật của IRRI, không phân biệt quốc tịch, người được IRRI chỉđịnh thông qua: a) Ban Quản trị IRRI; hoặc b) Tổng Giám đốc hoặc người đại diệnđược ủy quyền của Tổng Giám đốc; hoặc, c) Đại diện IRRI. Định nghĩa này cũng sẽbao gồm cả các viên chức và nhân viên được giao nhiệm vụ hoặc được mời đến Vănphòng Quốc gia trong một thời gian nhất định hoặc trong một thời gian tạm thờihoặc cố định.

(e) “Người phụ thuộc” có nghĩa làvợ hoặc chồng của viên chức và nhân viên và con của họ, bao gồm con đẻ hoặc connuôi, độ tuổi dưới 18, người mà viên chức hoặc nhân viên đó vẫn đang phải hỗtrợ chính;

(f) “Đại diện IRRI” có nghĩa làviên chức cao cấp, do IRRI bổ nhiệm làm Giám đốc và phụ trách Văn phòng Quốcgia;

(g) “Tổng Giám đốc” có nghĩa làTổng Giám đốc IRRI;

(h) “Truyền thông chính thức” và“công văn chính thức” bao gồm bất kỳ tài liệu, dữ liệu máy tính, bản thảo, cáchình ảnh động và tĩnh, phim và bản ghi âm, đính kèm hoặc gắn với truyền thônghoặc thư tín.

ĐIỀU II

THÀNHLẬP VĂN PHÒNG QUỐC GIA

1. IRRI có thể thành lập một Vănphòng Quốc gia và các chi nhánh khác của Văn phòng tại Việt Nam.

2. Tuân thủ theo các luật, quytắc, quy định và thủ tục áp dụng của Việt Nam, Chính phủ sẽ tạo điều kiện choIRRI có văn phòng phù hợp căn cứ vào các điều kiện đã được áp dụng đối với tổchức quốc tế khác tại Việt Nam.

3. IRRI sẽ chịu trách nhiệm nângcấp, duy trì và vận hành Văn phòng Quốc gia, bao gồm cả các chi phí liên quankhác. IRRI cũng sẽ tuân thủ theo tất cả các luật, quy tắc, quy định và thủ tụcáp dụng của Việt Nam có liên quan đến các yêu cầu về sức khỏe và an toàn trongviệc duy trì và vận hành Văn phòng Quốc gia.

4. Văn phòng Quốc gia sẽ do mộtĐại diện IRRI đứng đầu, còn viên chức và nhân viên khác có thể do IRRI bổ nhiệm.

ĐIỀUIII

CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG QUỐC GIA

1. Chức năng của Văn phòng Quốcgia sẽ là tạo điều kiện và điều phối thực hiện hiệu quả các chương trình nghiêncứu, đào tạo tại Việt Nam phù hợp với các mục tiêu và các quyền lực phát sinhcủa IRRI, cụ thể:

(i) Thực hiện nghiên cứu trên câylúa và trên tất cả các giai đoạn sản xuất lúa gạo, quản lý hệ thống sản xuất,phân phối và tiêu dùng liên quan đến lúa gạo, nhằm đạt được các lợi ích dinhdưỡng và lợi ích kinh tế và sinh thái cho người dân Việt Nam, thông qua nângcao chất lượng và số lượng lúa gạo;

(ii) Xuất bản và phổ biến kết quảnghiên cứu của IRRI, thúc đẩy việc trao đổi và phân phối công nghệ mới, phươngpháp nghiên cứu, các công cụ và nguyên liệu thực vật để cải thiện các trung tâmNghiên cứu quốc gia nhằm đạt được những mục tiêu có ý nghĩa của IRRI;

(iii) Thực hiện đào tạo cho cácnhà khoa học trẻ đầy triển vọng của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu về sảnxuất lúa gạo, công nghệ sau thu hoạch và các lĩnh vực khác có liên quan để trựctiếp hoặc gián tiếp cải thiện việc sản xuất lúa gạo tại Việt Nam thông qua cácchương trình liên kết đào tạo với Chính phủ;

(iv) Phối hợp với các tổ chứcNghiên cứu Nông nghiệp quốc gia tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác và phối hợpgiữa các cơ quan nghiên cứu cấp quốc gia khác nhau;

(v) Tổ chức hội nghị, hội thảochuyên đề với mục đích thảo luận về các thách thức hiện tại và xây dựng cácchiến lược nghiên cứu để nâng cao điều kiện sống của nông dân trồng lúa ở tấtcả các hệ sinh thái;

(vi) Để thực hiện các chức năngnêu trên, Văn phòng Quốc gia sẽ có quyền lực phát sinh để thực hiện tất cả cáchoạt động và những thứ cần thiết, thiết thực, phù hợp cho việc hoàn thành cácchức năng và đạt được các mục tiêu nêu ở Thỏa thuận này hoặc các mục tiêu sẽđược nêu ra bất cứ thời điểm nào, nhằm đảm bảo các quyền lợi hữu ích cho cáchoạt động của Văn phòng Quốc gia.

2. Chương trình cụ thể cho cáchoạt động của Văn phòng Quốc gia sẽ được xây dựng và thống nhất thông qua cáccuộc họp song phương giữa Chính phủ và IRRI.

ĐIỀUIV

CƠSỞ PHÁP LÝ

Chính phủ thừa nhận rằng IRRI làmột tổ chức quốc tế với năng lực pháp lý quốc tế và những năng lực pháp luật đólà cần thiết cho việc thực hiện quyền lực và tiến hành các chức năng nhiệm vụcủa Viện phù hợp với các mục tiêu và các quyền lực phát sinh của IRRI nói riêngđể ký kết các điều ước, hợp đồng, tiếp thu và xử lý bất động sản và động sản vàlà bên bị đơn trong các thủ tục tố tụng khi Tổng Giám đốc từ bỏ quyền miễn trừ.

ĐIỀUV

QUYỀNKHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM VÀ MIỄN TRỪ CỦA VĂN PHÒNG QUỐC GIA

1. Tài sản của Văn phòng Quốc gia(danh mục tài sản của Văn phòng Quốc gia của IRRI được đính kèm trong Phụ lục1) và các tài sản hoặc dưới sự giám sát hoặc quản lý bởi Văn phòng Quốc gia vàcác cơ sở do Văn phòng Quốc gia sử dụng sẽ không được xâm phạm. Danh mục tàisản nói trên có thể được IRRI cập nhật theo thời gian và sẽ cung cấp cho BộNông nghiệp và PTNT một bản sao để biết thông tin và hướng dẫn trong việc thựchiện Thỏa thuận này.

2. Văn phòng Quốc gia sẽ khôngđược sử dụng theo bất kỳ cách thức nào không phù hợp với mục tiêu và các quyềnlực phát sinh của IRRI;

Luôn tùy thuộc vào quyết định củaChính phủ, nếu Chính phủ xem xét đó là lợi ích quốc gia, để thực thi các quyềnvà nghĩa vụ của mình theo bất kỳ các luật khác (luật quốc gia hay luật quốctế), các quy tắc, quy định, thủ tục và /hoặc các chính sách áp dụng để bảo vệthông tin hoặc dữ liệu liên quan đến nghiên cứu lúa gạo và các tài nguyên ditruyền lúa gạo trong thẩm quyền của mình, những lưu trữ của Văn phòng Quốc gialà không được xâm phạm.

3. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng Vănphòng Quốc gia sẽ được hưởng cùng các mức đối xử tương tự như đã dành cho bấtkỳ Văn phòng Quốc gia của bất kỳ tổ chức quốc tế nào khác tại Việt Nam. Ở mộtchừng mực, những khoản được miễn thuế có nguồn gốc hoặc giao dịch trong phạm vihoạt động chính thức và phù hợp với pháp luật và quy định của Việt Nam, Vănphòng Quốc gia, tài sản và hoạt động của Văn phòng sẽ được miễn thuế từ thuếthu nhập và thuế thu nhập bổ sung trên thu nhập hoặc thuế lãi bất động sản trêntiền lãi từ việc xử lý tài sản của văn phòng tùy theo từng trường hợp. Miễnthuế sẽ không được tính cho các khoản thuế mà trong thực tế không nhiều hơn chiphí cho các dịch vụ tiện ích công;

4. Tuân thủ theo các điều kiện màChính phủ Việt Nam quy định về bảo vệ nguồn thu nhập, miễn tất cả các nghĩa vụvà thuế:

(a) hàng hóa được IRRI nhập khẩuhoặc xuất khẩu để sử dụng chính thức;

(b) hàng hóa sản xuất nội địa đượcIRRI mua để sử dụng chính thức; và

(c) các ấn phẩm chính thức củaIRRI được IRRI nhập khẩu hoặc xuất khẩu.

5. Hàng hóa được Văn phòng Quốcgia nhập khẩu hoặc xuất khẩu để sử dụng chính thức sẽ tuân thủ các thủ tục vàpháp luật hiện hành của Việt Nam trước khi hàng hóa có thể được nhập khẩu hoặcxuất khẩu.

Miễn trừ theo Điều khoản này sẽkhông áp dụng đối với hàng hóa và dịch vụ được cung cấp vì lợi ích cá nhân củacác viên chức và nhân viên của Văn phòng Quốc gia, không được chuyển nhượng chođối tượng khác tại Việt Nam, trừ khi có sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam.

ĐIỀUVI

CƠSỞ TÀI CHÍNH

Văn phòng Quốc gia có thể sử dụngcác tài khoản ngân hàng tiền nội tệ và ngoại tệ tại Việt Nam tuân thủ theo cácluật, quy tắc, quy định và thủ tục liên quan áp dụng tại các cơ quan có thẩmquyền ở Việt Nam.

ĐIỀUVII

THỊTHỰC VÀ CƯ TRÚ

1. Chính phủ sẽ sử dụng tất cả cácbiện pháp cần thiết để tạo điều kiện cho việc cấp thị thực miễn phí, nhập cảnh,cư trú và rời khỏi Việt Nam cho các viên chức và nhân viên của Văn phòng Quốcgia cũng như đối với vợ hoặc chồng và con của họ.

2. Các quy định tại Điều này sẽkhông áp dụng cho công dân Việt Nam.

ĐIỀUVIII

THUÊVIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN

Văn phòng Quốc gia được phép thuêviên chức và nhân viên theo quy định riêng của mình, bao gồm cả việc cung cấpchương trình bảo mật riêng, tuân theo luật pháp có liên quan áp dụng tại ViệtNam.

ĐIỀUIX

ƯUĐÃI VÀ MIỄN TRỪ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC VÀ NHÂN VIÊN

1. Viên chức và nhân viên của Vănphòng Quốc gia, ngoại trừ những người là công dân Việt Nam, sẽ được hưởng quyềnưu đãi và miễn trừ sau đây:

(a) được miễn thuế thu nhập tiềnlương chính thức và thù lao nhận được từ IRRI;

(b) đưa vào Việt Nam thông qua cáckênh ủy quyền để sử dụng cá nhân một số lượng hợp lý tiền ngoại tệ và theo cácluật và quy định có liên quan của Việt Nam có thể đưa ngoại tệ ra khỏi Việt Namvới số lượng và loại ngoại tệ lên tới số lượng và loại ngoại tệ đã mang vàoViệt Nam và khoản tiền có thể kiếm được tại Việt Nam do làm việc cho Văn phòngQuốc gia;

(c) tạo điều kiện thuận lợi choviệc hồi hương (bao gồm cả điều kiện thuận lợi hồi hương cho người phụ thuộc)trong thời gian khủng hoảng quốc tế;

(d) các đặc quyền nhập khẩu trongđợt bổ nhiệm đầu tiên tới làm việc tại Văn phòng Quốc gia được miễn thuế hảiquan hoặc thuế bán hàng đối với chính các vật dụng cá nhân của họ, bao gồm (01)một xe cơ giới chỉ dành cho sử dụng cá nhân, trang thiết bị gia đình cơ bản đưavào Việt Nam để sử dụng cho gia đình, trong vòng (12) mười hai tháng sau lầnđầu tiên nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, với điều kiện trước khi các vật dụng nóitrên đến Việt Nam, danh mục chi tiết phải được trình cho Đại diện IRRI để xácnhận đó là những vật dụng cá nhân và thiết bị thiết yếu cho gia đình và gửi choTổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan. Khi rời Việt Nam kết thúc nhiệm vụ, các vậtdụng cá nhân và đồ nội thất đó có thể tái xuất khẩu miễn thuế. Ngoài ra, việcmiễn thuế sẽ chỉ được một lần cho dù viên chức đó có thể được kéo dài thời hạnlàm việc hơn so với nhiệm vụ ban đầu;

(e) miễn thực hiện nghĩa vụ quânsự;

(f) những ưu đãi, miễn trừ khácnhư đã dành cho các viên chức, nhân viên hoặc cán bộ của các tổ chức quốc tếkhác được Chính phủ Việt Nam chấp thuận.

2. Người được IRRI mời làm việcchính thức cho Văn phòng Quốc gia (ngoài những viên chức và nhân viên) và khôngphải là công dân Việt Nam sẽ được quyền ưu đãi, miễn trừ ở một mức độ cần thiếtđể thực hiện các nhiệm vụ chính thức của họ: Đưa vào Việt Nam thông qua cáckênh ủy quyền để sử dụng cá nhân một số lượng hợp lý tiền ngoại tệ và theo cácluật và quy định có liên quan của Việt Nam có thể đưa ngoại tệ ra khỏi Việt Namvới số lượng và loại ngoại tệ lên tới số lượng và loại ngoại tệ đã mang vàoViệt Nam và khoản tiền có thể kiếm được tại Việt Nam do làm việc cho Văn phòngQuốc gia.

3. Văn phòng Quốc gia sẽ định kỳthông báo với Chính phủ tên của những viên chức, nhân viên và những người màquy định tại Điều này và Điều VII sẽ áp dụng.

4. Ưu đãi, miễn trừ, miễn thuế vàcơ sở vật chất trong Thỏa thuận này được dành cho lợi ích của IRRI và khôngdành cho lợi ích của cá nhân. IRRI sẽ từ bỏ quyền miễn trừ dành cho bất kỳ cánhân nào nếu, theo ý kiến của mình, quyền miễn trừ đó sẽ cản trở tiến trìnhcông lý và việc từ bỏ sẽ không ảnh hưởng đến các mục đích mà các miễn trừ đã cóđược.

5. IRRI sẽ áp dụng mọi biện phápđể đảm bảo rằng những ưu đãi, miễn trừ, miễn thuế và cơ sở vật chất đã đạt đượctrong Thỏa thuận này sẽ không bị lạm dụng và vì mục đích này sẽ xây dựng cácquy tắc và quy định khi thấy cần thiết và thích hợp. Sẽ có tham vấn giữa Chínhphủ và IRRI để Chính phủ xem xét trong trường hợp xẩy ra việc lạm dụng cácquyền trên.

ĐIỀUX

GIẢIQUYẾT CÁC TRANH CHẤP

1. Mọi tranh chấp giữa Chính phủvà IRRI về việc giải thích hoặc áp dụng Thỏa thuận này hoặc bất kỳ vấn đề nàoảnh hưởng đến Văn phòng Quốc gia hoặc mối quan hệ giữa Chính phủ và IRRI phátsinh từ Thỏa thuận này mà không được giải quyết thông qua đàm phán giữa Chínhphủ và IRRI hoặc phương thức giải quyết khác được hai bên nhất trí, thì quyếtđịnh cuối cùng sẽ là của trọng tài theo Luật và quy định của Việt Nam.

2. Sẽ có một tòa án gồm ba trọngtài viên, một người do Chính phủ bổ nhiệm, một người do IRRI cử ra và người thứ3 là chủ tọa phiên tòa, được hai trọng tài đầu tiên lựa chọn. Nếu hai trọng tàiđầu tiên không đạt được thỏa thuận về trọng tài viên thứ ba. Chính phủ và IRRIsẽ yêu cầu Chủ tịch tòa trọng tài thường trực chỉ định trọng tài thứ ba.

ĐIỀUXI

HIỆULỰC THI HÀNH VÀ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lựcsau khi hai bên cùng ký dưới đây và sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi hai bên cóquyết định khác bằng văn bản.

2. Trong trường hợp đóng cửa Vănphòng Quốc gia, Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian hợp lýđược các bên nhất trí để giải quyết và kết thúc các công việc của Văn phòngQuốc gia, xử lý tài sản của Văn phòng và sẽ chấm dứt hiệu lực sau đó. Trongtrường hợp đóng cửa Văn phòng Quốc gia cũng như việc sửa đổi, bổ sung Thỏathuận không làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai.

ĐIỀUXII

KẾTTHÚC

Liên quan đến Điều XI, một tronghai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách thông báo cho bên kia bằng vănbản trước sáu (06) tháng.

ĐIỀUXIII

SỬAĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY ĐỔI

Mỗi bên có thể đề nghị bằng vănbản về sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi toàn bộ hoặc một phần của Thỏa thuận này,nếu hai bên nhất trí, bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi sẽ có hiệu lực vàongày do các bên xác định. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi nào sẽ đượcthực hiện trước hoặc đến ngày sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi khi mà không gâyphương hại đến các quyền và nghĩa vụ phát sinh hoặc Thỏa thuận này.

ĐIỀUXIV

LUẬTĐIỀU CHỈNH

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnhvà giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.

TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN, những ngườiký tên dưới đây, được ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Viện Nghiên cứu Lúagạo Quốc tế, đã ký Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này được làm tại Hà Nộingày 27/11 năm 2014, thành hai (02) bản gốc bằng tiếng Anh và tiếng Việt, cảhai bản đều có giá trị như nhau.

……………………………

……………………………

THAY MẶT
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cao Đức Phát
Minister of Agriculture and
Rural Development

THAY MẶT
VIỆN NGHIÊN CỨU
LÚA GẠO QUỐC TẾ
Robert Zeigler
Director-General

Phụ lục 1

Đề xuất danh mục tài sản của Văn phòng Quốc gia IRRI

TT

Mô tả thiết b

Loại

Slượng

Mục đích sử dụng

1

Xe ô tô 5 chỗ, 2.4 Li Sedan

Sedan Car

01

Sử dụng cho Trưởng Đại diện Văn phòng Quốc gia

2

Xe ô tô 7-8 ch, 1.6 li Asian Utility Vehicle 7-8 seats

AUV Car

01

Sử dụng cho văn phòng

3

Xe ôtô Pick-up, 3.0 Diesel Double cab Pick-up

Pickup car

01

Sử dụng cho văn phòng ở phía Nam

4

Thiết bị phòng thí nghiệm đo khí nhà kính (GHG)

Thiết bị thí nghiệm

03

Đo phát thải khí nhà kính

5

Máy in đen trắng -HP Laser Jet P1102w

Thiết b

03

Sử dụng cho văn phòng

6

Wifi Modem Cisco LynkSys EA 4500

Thiết b

01

Sử dụng cho văn phòng

7

Máy tính cá nhân - Dell Vostro 270-1TB và màn hình LCD S2340L

Thiết bị

01

Sử dụng cho quản lý

8

Máy tính cá nhân-Dell Inspiron 3847 và màn hình LCD S2340L

Thiết b

10

Sử dụng cho nghiên cứu

9

Máy hỗn hợp: photocopy màu, máy in, scan, fax: HP Officejet Pro X476dw

Thiết bị

01

Sử dụng cho văn phòng

10

Điện thoại Nokia 107-Red

Thiết bị

01

Sử dụng cho văn phòng

11

Máy chiếu Panasonic PT-VX 400NTEA, Screen (2.4*2.4m) và bút chỉ Lazer

Thiết bị

01

Sử dụng cho văn phòng