ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ-SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1529/GDĐT-YT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2009

THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

Y TẾ VÀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Kính gửi:

- Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện.
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận huyện.
- Hiệu trưởng các trường THPT, Chuyên nghiệp, Giáo dục Thường xuyên và trực thuộc

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Y tế,Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân thành phố, trong thời gian quacác cơ sở giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt việc phòng chống các loại dịchCúm A (H1N1), chân tay miệng …

Hiện nay, loại Cúm A (H1N1) đangxuất hiện trên thế giới trong 85 ngày qua, tổ chức Y tế thế giới đã công bố làđại dịch. Ở nước ta, có trường hợp lây bệnh đầu tiên cách đây 50 ngày, đến nayđã có 383 trường hợp, hầu hết đều lây từ nước ngoài về. Đặc biệt 3 ngày qua,một học sinh trường Tư thục Ngô Thời Nhiệm quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã lâybệnh từ ổ dịch ở Đồng Nai và lây nhanh đến 54 trường hợp gồm cả thầy lẫn tròcủa nhà trường.

Cúm A (H1N1) là đại dịch do mộtloại vi rút gây ra, có đặc điểm lây nhanh từ người sang người qua đường hô hấp.Đây là một loại dịch nguy hiểm nhưng con người có thể khống chế được nếu mọithành viên trong cộng đồng, nhất là ở chỗ tập hợp đông người có ý thức tổ chứcphòng chống tốt.

Trước tình hình xuất hiện Cúm A(H1N1) như vậy, Sở Y tế và Giáo dục Đào tạo thống nhất chỉ đạo các đơn vịtrường học, các cơ sở giáo dục và đào tạo phải thực hiện nghiêm túc và khẩntrương các biện pháp như sau:

1. Phát huy tốt những kinh nghiệmphòng chống dịch trong thời gian qua, tăng cường ý thức trách nhiệm về sự antoàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, chấp hành tốt mọi yêu cầu quy địnhcủa cơ quan y tế tại địa phương.

2. Củng cố tổ chức, phân công lựclượng phụ trách phòng chống dịch của đơn vị, tập huấn chuyên môn và tạo điềukiện hoạt động thật cơ động, hiệu quả.

3. Luôn luôn giữ gìn vệ sinh cơquan, đơn vị, giữ sự thông thoáng trong trường, trong phòng học, phòng làm việcvà các phòng chức năng, căng tin, nhà bếp, nơi cư trú

4. Tổ chức tập huấn toàn đơn vị từcán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh về tính chất của Cúm A (H1N1) vàyêu cầu tự phòng chống của mọi thành viên nhà trường. Thường xuyên có thôngtin, nhắc nhở trong đơn vị. Cung cấp thông tin về dịch Cúm A (H1N1) đến phụhuynh học sinh và yêu cầu sự phối hợp phòng chống trong từng gia đình.

5. Khi phát hiện có trường hợp lâybệnh, đơn vị trường học khẩn trương báo cáo cơ quan y tế để phối hợp cách ly điềutrị. Ngược lại, nếu phát hiện từ cộng đồng, cơ quan y tế phải báo ngay cho nhàtrường để kịp thời cách ly bảo vệ cho đơn vị và cho người mắc bệnh.

Địa chỉ liên hệ khẩn cấp của các cơquan y tế trách nhiệm là: đường dây nóng liên hệ Cúm A (H1N1) 39309981.

Địa chỉ liên hệ phối hợp ngành Giáodục và Đào tạo là: Bác sĩ Nguyễn Tài Dũng, văn phòng Sở, điện thoại 0903961654

Vì tính chất quan trọng, bảo vệ antoàn cho cộng đồng, cho nhà trường, đảm bảo mọi hoạt động bình thường cho thầyvà trò nhân dịp chuẩn bị năm học mới.

Đề nghị các đơn vị trường học, cáccơ sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện các yêu cầu nội dung của thôngbáo này.

GIÁM ĐỐC
SỞ Y TẾ
BS. Nguyễn Văn Châu

GIÁM ĐỐC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Huỳnh Công Minh