VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 127/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠOTỈNH LẠNG SƠN.

Ngày 07 tháng 6 năm 2007 tại Vănphòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh LạngSơn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Quốcphòng, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủybáo cáo tình hình kinh tế-xã hội và một số đề nghị của Tỉnhl ý kiến của lãnhđạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biêngiới nằm ở Đông Bắc Tổ quốc, tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có haicửa khẩu quốc tế (Hữu Nghị và Đồng Đăng), hai cửa khẩu quốc gia (Chi Ma và BìnhNghi) và nhiều điểm chợ đường biên nên rất thuận lợi về giao thương quốc tế.Với vị trí gần thủ đô Hà Nội, có hệ thống giao thông thuận lợi, Lạng Sơn cóđiều kiện thuận lợi phát triển mạnh mẽ để trở thành Trung tâm thương mại, dulịch của vùng núi phía Bắc. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dântrong tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung phát triển kinh tế - xã hội, kinh tếtăng trưởng khá, năm 2006 tốc độ tăng trưởng đạt 10,34% (cao hơn mức bình quânchung của cả nước), đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên kinh tếcủa Tỉnh phát triển chưa bền vững, thu ngân sách chưa cao; sản xuất công nghiệpquy mô còn nhỏ, chưa tạo ra được sản phẩm chủ lực có sức cạnh tranh cao trênthị trường, sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, quy mônhỏ và còn mang nặng tính tự cung, tự cấp, chưa gắn với sản xuất hàng hóa. Vìvậy, Tỉnh cần năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, có những giải pháp tíchcực, đồng bộ chỉ đạo quyết liệt; các Bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, giúp đỡtạo điều kiện để Tỉnh khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sớm đưa Lạng Sơntrở thành một tỉnh biên giới có tốc độ phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦATỈNH:

1. Về đề án Khu kinh tế ĐồngĐăng - Lạng Sơn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổ chức thẩm định Đề án, trình Thủtướng Chính phủ quyết định; Bộ Xây dựng hướng dẫn, giúp Tỉnh về quy hoạch.Trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu kinh tế này cầnnghiên cứu kỹ, làm rõ được tính chất đặc thù của Khu kinh tế tiếp giáp vớiTrung Quốc để khai thác có hiệu quả tiềm năng của Tỉnh.

2. Về vốn đầu tư đường quốc lộ4A, 4B, 279, 31: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giaothông vận tải, Tài chính xem xét, bố trí vốn để thực hiện. Chú ý tập trung, bốtrí vốn cho những đoạn cần ưu tiên đầu tư, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

3. Về đường quốc lộ 1A (đoạn BắcNinh - Lạng Sơn): giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp, khẩn trương hoàntất việc chuẩn bị đầu tư theo quy định, lưu ý xem xét khả năng bố trí bằngnguồn vốn vay nước ngoài.

4. Đồng ý về nguyên tắc đầu tưxây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện đại tương xứng với ý nghĩa, vịtrí và tầm quan trọng của cửa khẩu này. Giao Bộ xây dựng quy hoạch, thiết kếmẫu thống nhất trong cả nước về kiểu dáng kiến trúc các cửa khẩu quốc tế đảmbảo hiện đại, mang bản sắc dân tộc Việt Nam.

5. Về đầu tư nâng cấp Ga cửakhẩu quốc tế đường sắt Đồng Đăng: thực hiện theo quy hoạch và kế hoạchđầu tư của ngành Đường sắt Việt Nam.

6. Về chủ trương triển khai xâydựng, mở rộng và nâng cấp thị trấn Đồng Đăng lên thị xã: giao Bộ Xây dựng chủtrì, phối hợp với Bộ Nội vụ giúp Tỉnh thực hiện. Việc nâng cấp lên thị xã phảiđáp ứng tiêu chí tối thiểu của thị xã miền núi và có xem xét, chiếu cố một sốchỉ tiêu để phấn đấu.

7. Đồng ý về nguyên tắc đầu tưxây dựng Công trình thủy lợi - thủy điện Bản Lải (huyện Lộc Bình). Giao Tỉnhchỉ đạo việc lập dự án, lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn trước khi phê duyệt để bố trí vốn kế hoạch năm 2008.

8. Đồng ý về nguyên tắc cho Tậpđoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đầu tư giai đoạn II Nhà máy Nhiệt điện NaDương công suất 100MW. Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Bộ Công nghiệp, thực hiện việc đầu tư theo quy định của pháp luật.

9. Giao Bộ Xây dựng xem xét, cóbiện pháp yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măngĐồng Bành giai đoạn I. Việc bổ sung, đưa vào quy hoạch phát triển ngành xi măngthêm một nhà máy xi măng công suất 0,6 - 1 triệu tấn/năm cần tính toán kỹ nhucầu thị trường và xem xét hiệu quả đầu tư.

10. (Thiếu, do lỗi kỹ thuật)

11. Về cắm mốc biên giới đấtliền ở 3 cửa khẩu là Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma: Tỉnh chỉ đạo việc cắm mốctheo thỏa thuận giữa hai Nhà nước. Bộ Ngoại giao và Ban chỉ đạo cắm mốc biêngiới phối hợp chặt chẽ với Tỉnh để hoàn tất việc cắm mốc trên.

12. Về hỗ trợ vốn để thanh toánmột số công trình đã xây dựng tại khu vực cửa khẩu: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét cho ứng vốn kế hoạch năm 2008.

13. Về đề nghị tăng vốn đầu tưtừ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA, vốn JBIC cho phát triển giao thông,điện, thủy lợi: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan xem xét, xử lý.

14. Về việc mở cửa khẩu tại haiđiểm chợ biên giới Tân Thanh và Cốc Nam: Bộ Ngoại giao trao đổi với phía bạn vàphối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

15. Đồng ý bổ sung tỉnh Lạng Sơnvào danh sách các tỉnh được chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các Bộ , cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn;
- Ban chỉ đạo Tây Bắc;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Ngoại giao, Thương mại, Nội vụ;
- Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, NC, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP(5), B(42b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Quốc Huy