VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 144/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦAPHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP VỀ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNGDỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT, AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ KIỂM SOÁT GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Ngày 27 tháng 7 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp về một số giải pháp cấp bách phòng,chống dịch bệnh động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm soát giá cả, thịtrường. Tham dự họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Y tế, Thủy sản, Tài chính, Thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của các Bộ và ý kiến phát biểu của các đạibiểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Trong những tháng còn lại của năm 2007 phải tậptrung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp Chính phủ đã báo cáo tại Kỳ họp thứnhất Quốc hội Khóa XII để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 8,5%; đẩymạnh sản xuất, xuất khẩu; tiếp tục kiểm soát thị trường và giá cả; triển khaicó hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm và an toànvệ sinh thực phẩm,

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợpvới các địa phương chỉ đạo quyết liệt, có các biện pháp xử lý kịp thời, có hiệuquả để nhanh chóng bao vây, dập tắt bệnh dịch: cúm gia cầm, hội chứng rối loạnhô hấp và sinh sản ở lợn (bệnh tai xanh) và bệnh lở mồm long móng ở gia súc,không để dịch lây lan rộng và tái phát; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngànhliên quan, các địa phương trong việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; nghiêncứu, đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn,vắc xin tiêm phòng dịch lở mồm long móng cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộcthiểu số. Đối với bệnh liên cầu khuẩn ở lợn, có khả năng liên quan đến lâynhiễm cho con người phải khẩn trương nghiên cứu, sớm có kết luận khoa học vàcông bố công khai minh bạch về sự nguy hiểm của bệnh dịch này để nhân dân chủđộng phòng tránh, không gây tâm lý hoang mang lo sợ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải hướng dẫn việctổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hiệu quả, bềnvững, bảo vệ sức khỏe con người, môi trường; đề xuất chính sách sản xuất thứcăn chăn nuôi phù hợp theo hướng miễn giảm thuế đối với một số nguyên liệu khôngcó khả năng sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy sản xuất đối với một sốnguyên liệu trong nước có điều kiện và tiềm năng để giảm giá thành, nâng caohiệu quả ngành chăn nuôi.

3. Bộ Thương mại phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục tăng cườngkiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm giasúc, gia cầm ra khỏi vùng ổ dịch và nhập khẩu qua biên giới, kiên quyết xử lýcác trường hợp nhập lậu.

4. Ban chỉ đạo quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩmphải phát huy hiệu lực hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đến từng thànhviên, tăng cường chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phươngtrong việc chỉ đạo, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên phạm vi cảnước, Bộ Thương mại, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợpvới các địa phương ráo riết kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lưuthông trên thị trường và hàng hóa thực phẩm nhập khẩu vào nước ta, nhất là hànghóa qua biên giới đường bộ; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm cácquy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

5. Bộ Thủy sản tổ chức các đoàn kiểm tra về vệ sinhan toàn thực phẩm đối với hàng thủy sản chế biến xuất khẩu; hàng thủy sản xuấtkhẩu đạt tiêu chuẩn tại cơ sở, trong quá trình sản xuất và xuất khẩu, nhằm đạtmục tiêu kim ngạch xuất khẩu 3,6 tỷ USD trong năm 2007.

6. Về điều hành giá cả thị trường: Tình hình giá cảthị trường tiếp tục tăng cao trong tháng 6, đưa chỉ số tăng giá 6 tháng đầu nămlên mức 6,19% đòi hỏi phải khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biệnpháp quản lý, điều hành giá để đảm bảo mục tiêu chỉ số tăng giá thấp hơn mứctăng trưởng kinh tế. Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trươnghoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấpbách điều hành, quản lý giá cả thị trường vào đầu tháng 8/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ, Cục, Website, TTBC;

- Lưu: VT, NN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Phạm Viết Muôn