VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 168/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNHĐẠO TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 22 tháng 8 năm 2007, PhóThủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã về thăm và làm việc vớilãnh đạo tỉnh Tiền Giang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Văn phòng Chính phủ. Sau khinghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về tình hình kinh tế - xãhội 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2007 và một số đềnghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; ý kiến của các Bộ,cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ:

1. Thời gian qua, Đảng bộ, Chínhquyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt kết quả khá toàn diện. Trong 7 thángđầu năm 2007, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: tốc độ tăngtrưởng GDP đạt 11,7%, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; huy động vốn đầutư toàn xã hội đạt khá, chiếm hơn 39% GDP; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểuthủ công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, tăng 42,7% so cùng kỳ, đặc biệt khuvực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 45,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng61,7%; cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện. Các ngành dịch vụ tăng14,1%; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xãhội tăng 17,04%. Thu ngân sách đạt 970,46 tỷ đồng. Công tác xã hội hoá giáodục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông trunghọc đạt 83,89% (đứng thứ 5 trong cả nước và thứ nhất vùng ĐBSCL). Công tác y tếvà chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tăng cường, thực hiện tốt các chương trìnhmục tiêu y tế so với cả vùng ĐBSCL, 100% trạm y tế xã có bác sỹ, 100% thôn, ấpcó cán bộ y tế phục vụ; an ninh - quốc phòng được giữ vững.

2. Bên cạnh những thành tích đạtđược, còn một số tồn tại cần có biện pháp quyết liệt để khắc phục: chất lượngtăng trưởng chưa cao, sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, công nghiệp vàdịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Vùng; chất lượngmột số hoạt động dịch vụ thấp, thiếu đa dạng; tình trạng ô nhiễm môi trườngchưa được cải thiện; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt thấp; tỷ lệ hộ nghèo còncao (17,89%); hạ tầng kinh tế-xã hội còn nhiều yếu kém nên khi gia nhập vùngkinh tế trọng điểm phía Nam, áp lực phát triển và hoà nhập Vùng càng khó khăn.

3. Nhiệm vụ 3 năm còn lại của kếhoạch 5 năm (2006 - 2010) hết sức nặng nề; định hướng đến năm 2010, toàn Tỉnhphải phấn đấu GDP tăng cao hơn, GDP bình quân đầu người phấn đấu đạt 1.200 USD- 1.500 USD; quyết tâm chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực I đạt: 25%, khu vựcII: 40%, khu vực III: 35%. Phấn đấu xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành đô thịloại I. Thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục, y tế, thể dục thể thao, công tácgiảm nghèo để giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%; huy động vốn cho đầu tư phát triểnxã hội đạt mức cao hơn; nâng cấp các trường dạy nghề, nâng cấp trường trung cấplên cao đẳng; đẩy mạnh công tác dạy nghề nhằm nâng cao trình độ và chất lượngnguồn nhân lực, đồng thời có chính sách đào tạo, bồi dưỡng thu hút nguồn nhânlực, ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ đáp ứng nhiệm vụ phát triển. Đẩy mạnh côngtác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, tíchcực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Cần rà soát,điều chỉnh, quản lý quy hoạch các ngành, vùng để có bước đột phá đẩy nhanh tốcđộ phát triển kinh tế bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng, có cơ chế khuyếnkhích thu hút đầu tư. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chất lượng caovà sạch, các ngành du lịch và dịch vụ cao cấp nhằm đảm bảo môi trường sống.

II. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦATỈNH:

1. Về khắc phục hậu quả cơn bãosố 9: đồng ý tiếp tục hỗ trợ Tỉnh khắc phục cơn bão số 9 năm 2006; giao cho BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí từ nguồn vượt thunăm 2007 và vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2008; phần trường học đưa vào Chươngtrình kiên cố hoá trường, lớp học.

2. Đồng ý trích 11 tỷ đồng từ dựphòng ngân sách trung ương năm 2007 hỗ trợ Tỉnh để bồi thường, giải tỏa dự ánđê ngăn mặn Phú Thạnh - Phú Đông. Giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể; Tỉnh vận dụngLuật Đất đai chặt chẽ, tránh phát sinh, phức tạp và trở thành tiền lệ sau này.

3. Về dự án xử lý rác thải: Tỉnhchỉ đạo xây dựng và phê duyệt dự án theo quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưđưa vào danh mục ODA. Nếu kêu gọi được doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật An sinhvào đầu tư thì Nhà nước có thể hỗ trợ từ nguồn vay của Ngân hàng Phát triểnViệt Nam và nguồn kinh phí chôn rác của ngân sách địa phương.

4. Về 28 tuyến đường giao thôngđến trung tâm xã: đây là Chương trình Chính phủ đang thực hiện, giao cho Bộ Kếhoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung vào Chương trình.

5. Dự án kè bờ sông Tiền - khuvực thành phố Mỹ Tho: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ:Tài chính, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn bố trí vốn thực hiện.

6. Về đê biển Gò Công: đây làtuyến đê xung yếu đang sạt lở nghiêm trọng, cần phục hồi nâng cấp; giao Tỉnhchỉ đạo lập dự án và phê duyệt sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cân đối vốn hỗtrợ thực hiện.

7. Về tuyến tránh hoặc cầu vượtqua thị trấn Cai Lậy trên Quốc Iộ 1A: giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trươngkhảo sát, lập dự án bố trí kinh phí thi công xây dựng cầu vượt đê giải quyết ùntắc và tai nạn giao thông.

8. Về điểm đấu nối vào đường ôtô cao tốc: giao Tỉnh nghiên cứu lại, nếu thực sự cần thiết phải mở thêm mộtđiểm đấu nối thì thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải xử lý.

9. Về hỗ trợ xây dựng Trường Đạihọc Tiền Giang quy mô 6.000 sinh viên: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giáodục và Đào tạo bố trí vốn và hỗ trợ xây dựng khu tái định cư của Dự án. Năm2008 bố trí 100 tỷ đồng, số còn lại bố trí theo tiến độ công trình; Tỉnh chỉđạo khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để sớm thi công.

10. Về xây dựng khu làm việc cácsở, ngành của Tỉnh và trụ sở UBND xã: giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính bố trí vốn hỗ trợ. Riêng về trụ sở Ủy ban nhân dân xã đã có trong Chươngtrình Quốc gia, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trívốn để hoàn thành trong năm 2009.

11. Về đường vào các khu côngnghiệp: hiện nay Chính phủ đang sửa đổi Quyết định số 173/2001/QĐ-TTg ngày06/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằngsông Cửu Long giai đoạn 2001 - 2005, sau khi có quyết định ban hành mới sẽ xemxét, xử lý.

12. Dự án ngọt hóa Gò Công (kênhXuân Hòa - Cầu Ngang) và Dự án 5 kênh phía Bắc Quốc lộ 1: Dự án đã được phêduyệt; giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì bàn với các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương bố trí vốn thực hiện.

13. Đường tỉnh 865 và đường tỉnh864: là các tuyến đường liên tỉnh Đồng Tháp - Tiền Giang - Long An và tuyếnphục vụ phát triển kinh tế vườn của Tỉnh; đồng thời, là các tuyến giao thônghuyết mạch của Tỉnh, đã được đầu tư phần đường, còn thiếu vốn đầu tư nâng cấphệ thống cầu đồng bộ với đường: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu trongkế hoạch để trình Quốc hội với mức hỗ trợ bằng 50% vốn đầu tư và trong thờigian 3 năm để hoàn thành dứt điểm.

14. Đường Cần Đước - Chợ Gạo: làtuyến đường liên tỉnh thuộc dự án chung của 2 tỉnh Tiền Giang và Long An (tuyếntắt QL 50), đồng ý sẽ đầu tư sau khi hoàn thành quốc lộ 50.

15. Dự án Quốc lộ 60: giao BộGiao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ vốn đểhoàn thành cùng thời gian khánh thành cầu Rạch Miễu.

16. Về kinh phí phòng, chốngdịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa: Tỉnh làm quyết toán kinh phí đãthực hiện. Giao Bộ Tài chính xét duyệt, trích dự phòng ngân sách Trung ương năm2007 để xử lý.

17. Đồng ý nâng cấp Bệnh viện Đakhoa của Tỉnh. Giao Tỉnh chỉ đạo lập dự án và phê duyệt theo quy định; Bộ Y tếchủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong kế hoạch xây dựngcơ bản hàng năm để thực hiện.

18. Đồng ý về nguyên tắc hỗ trợkinh phí đầu tư nâng cấp các trường: Trung học Y tế lên thành Trường Cao đẳng Ytế, Trung học Dạy nghề lên thành Trường Cao đẳng Dạy nghề; phát triển, nâng cấpcác trung tâm: dạy nghề khu vực, dạy nghề Cai Lậy và thị xã Gò Công. Bộ Y tế,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụthể.

19. Về xây dựng kè chống sạt lởkênh Chợ Gạo: Là nhiệm vụ cấp thiết, kinh phí rất lớn (1.200 - 1.500 tỷ đồng);giao Tỉnh chỉ đạo lập dự án và phê duyệt theo quy định. Nếu kêu gọi được doanhnghiệp đầu tư theo hình thức BOT thì đồng ý; Tỉnh phối hợp với các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giao thông vận tảiđề xuất biện pháp hỗ trợ nhà đầu tư.

20. Về một số đề nghị liên quanđến chính sách mua Bảo hiểm y tế tự nguyện, điều chỉnh chế độ lương trong Nghịđịnh số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, công tác xã hội hoá lĩnhvực y tế và cơ chế về nhà đầu tư nước ngoài mua đất ngoài khu công nghiệp xâynhà ở cho công nhân: giao cho các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN; Website CP; các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, TTBC, IV;
- Lưu: VT, ĐP (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy