VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 194/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1999

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN CÔNG TẠN VỀ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂTRIỂN KHAI NHANH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở HÀ NỘI

Ngày 5 tháng 10 năm 1999, tại HàNội, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đã họp với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phốHà Nội và các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tàichính, Công an, Tổng cục Địa chính, Ban Vật giá Chính phủ để đánh giá công tácđền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, việc tổ chức và thống nhất cácgiải pháp cơ bản, lâu dài để đẩy nhanh việc triển khai các dự án đầu tư trênđịa bàn thành phố Hà Nội ngay trong năm 1999 và năm 2000.

Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạoủy ban nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện côngtác đền bù giải phóng mặt bằng ở thành phố Hà Nội, các khó khăn vướng mắc vàthuận lợi, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn CôngTạn đã có ý kiến kết luận như sau:

Trong những năm qua, nhiều dự ánđầu tư xây dựng đã được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác đền bùgiải phóng mặt bằng đã có nhiều cố gắng, các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngànhcủa thành phố đã nhận thức rõ điều đó, nhiều dự án đã được tập trung chỉ đạo cụthể, xử lý được nhiều vụ việc phức tạp, đã có kinh nghiệm vận dụng các quyđịnh, chính sách hiện nay trong việc tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng các dựán lớn phức tạp, nhằm đẩy mạnh việc đầu tư phát triển của thành phố.

Tuy nhiên, do công tác đền bù giảiphóng mặt bằng ở Hà Nội ngày càng phức tạp; so với tiến độ đầu tư, việc đền bùgiải phóng mặt bằng ở Hà Nội trong thời gian qua còn chậm, để kéo dài, nhiều dựán xử lý việc đền bù không dứt điểm làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư, triểnkhai các dự án ở Hà Nội; dân còn khiếu kiện nhiều; công tác quy hoạch và quảnlý xây dựng còn bất cập so với tốc độ phát triển của thành phố.

Các thiếu sót trên, trách nhiệm khôngchỉ thuộc về Hà Nội mà còn là trách nhiệm của các ngành Trung ương có liênquan, các chủ Dự án đầu tư.

Do đó phải thực sự cùng nhau tháogỡ khó khăn, phối hợp chặt chẽ giữa Hà Nội với các ngành Trung ương có liênquan và các chủ Dự án đầu tư. Nếu Hà Nội có vướng mắc khó khăn trong việc vậndụng cơ chế chính sách đền bù thì phải trực tiếp trao đổi với các Bộ, ngành cóliên quan để kịp cùng nhau tháo gỡ, đồng thời các Bộ, ngành Trung ương cũng phảithông cảm và giúp Hà Nội làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Việc đềnbù giải phóng mặt bằng ở Hà Nội là phức tạp nhất, vì vậy các Bộ, ngành và cácChủ đầu tư cũng phải có trách nhiệm để triển khai Dự án mà mình được giao, nếucó khó khăn vướng mắc gì các chủ đầu tư phải gặp và báo cáo trực tiếp với cácđồng chí lãnh đạo Hà Nội để được giải quyết sớm, tránh tình trạng đùn đẩy tráchnhiệm cho nhau ở cấp dưới mà lãnh đạo thành phố không biết.

Mục tiêu chung là phải làm thật tốtcông tác đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai nhanh các dự án đầu tư đã đượcghi trong kế hoạch (bao gồm các dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước, nguồn vốntừ nước ngoài), kể cả các dự án mà các thành phần kinh tế trong nước muốn đầutư vào Hà Nội, nhất là các dự án đầu tư trong năm 1999 và năm 2000. Theo báocáo của nhiều ngành trong năm 1999, do lúng túng và chậm trễ trong việc đền bùgiải phóng mặt bằng, Hà Nội có khoảng 1/2 số vốn đầu tư đã ghi kế hoạch nhưngchưa được triển khai, tình trạng này phải được giải quyết ngay từ những thángcòn lại cuối năm 1999 và năm 2000. Trong những năm tới các nguồn đầu tư và tốcđộ xây dựng ở Hà nội sẽ rất lớn, vì vậy cần có các giải pháp vừa cấp bách, vửalâu dài, cơ bản, có tổ chức tốt, có sự chỉ đạo rất cụ thể của ủy ban Nhân dânthành phố Hà nội, sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương trong việc đền bù giảiphóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng phát triển Thủ đô Hà nội, cụthể là:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà nộiphối hợp với các Bộ, ngành, các Chủ đầu tư, rà soát lại toàn bộ các dự án trênđịa bàn Thành phố, xem dự án nào còn có khó khăn, vướng mắc về đền bù giải phóngmặt bằng thì tập trung giải quyết dứt điểm ngay, để dự án được khởi công đúngkế hoạch, đối với các dự án còn dở dang, tiếp tục được triển khai hoàn thànhsớm đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu qủa, hàng tháng thành phố cần có kiểmđiểm để xử lý các vướng mắc cụ thể cho từng dự án.

2. Chủ tịch ủy ban Nhân dân thànhphố phân công một đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách chung vấn đề đền bù giảiphóng mặt bằng, để có trách nhiệm và quyền hạn xử lý các vấn đề cấp bách mà cácBan, ngành của thành phố và các chủ dự án đầu tư đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo.

3. Đồng ý như đề nghị của ủy bannhân dân thành phố Hà Nội thành lập Ban chuyên trách đền bù giải phóng mặt bằngdo một đồng chí lãnh đạo thành phố phụ trách, nhưng cần xác định trách nhiệm, quyềnhạn rõ ràng, để Ban chuyên trách này hoạt động thực sự có hiệu qủa, làm thammưu và giúp việc đắc lực cho ủy ban Nhân dân Thành phố trong công tác quan trọngnày.

4. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà nộicũng cần quy định rõ trách nhiệm của các Ban, ngành: Địa chính, Kiến trúc sưtrưởng thành phố, Giao thông công chính, Xây dựng... trong việc thẩm định xử lýcác vấn đề có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng theo chức năng, nhiệm vụđược giao, tránh việc đùn đẩy không ngành nào giải quyết, hoặc để qúa lâu khôngcó ý kiến, làm cho chủ dự án lúng túng như đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

5. Ủy ban nhân dân thành phố HàNội cần sớm hình thành qũy đất và qũy nhà cho việc tái định cư theo nguyên tắctái định cư trong thành phố giải quyết bằng nhà ở cao tầng phù hợp với yêu cầucủa người sử dụng, tái định cư ở ngoại thành hoặc vùng đang phát triển đô thịthì bằng qũy đất đã được quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong năm 1999 này, ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội phải làm xong dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm việccụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để trình Thủ tướngChính phủ cho phép sử dụng một phần nguồn vốn do Nhà nước cấp hoặc được để lạimột phần trong số vượt thu ngân sách của Hà Nội và vay Qũy hỗ trợ phát triển đểsớm triển khai được qũy đất và qũy nhà cho tái định cư, phục vụ trực tiếp choviệc giải phóng mặt bằng.

6. Về các cơ chế chính sách.

- Hiện nay một số chính sách có liênquan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa được quy định cụ thể, quy địnhcòn chung chung làm cho địa phương khó vận dụng hoặc đá quy định như phù hợpvới thực tế cuộc sống, cần được rà soát lại, sửa đổi kịp thời nhất là các Nghịđịnh 22/CP về đền bù giải phóng mặt bằng, Nghị định 87/CP về khung giá đất,Nghị định 52/CP về quản lý đầu tư và xây dựng v.v...

Trong Nghị định 22/CP , Cục Công sản- Bộ Tài chính cần tổng kết đầy đủ ý kiến của các địa phương, hoàn chỉnh dự thảobổ sung, sửa đổi và nhất thiết phải tổ chức lấy ý kiến một số địa phương, cácngành có liên quan để sớm trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 1999,đồng thời chuẩn bị ngay dự thảo Pháp lệnh về đền bù giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư để Chính phủ xem xét trình ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2000.

7. Một số đề nghị cụ thể của đồngchí Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội như: cho phép đền bù giải phóngmặt bằng cải tạo, xây dựng các trục đường mới được tổ chức giải phóng sâu vào 2bên đường để vừa làm đường, vừa chỉnh trang xây dựng cao, đẹp phố hai bên đường;việc phân cấp cho Hà Nội phê duyệt một số gói thầu của các dự án ODA; tráchnhiệm của các Bộ, ngành Trung ương đến việc triển khai các dự án đầu tư trênđịa bàn thành phố Hà Nội; vấn đề liên quan đến các cơ chế xây dựng đô thị, chínhsách về khu phố mới, chính sách về nhà ở v.v... đề nghị các Bộ, ngành Trungương trong quyền hạn, trách nhiệm của mình xem xét xử lý ngay cho Hà Nội, nếuvượt thẩm quyền các Bộ, ngành sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các Bộ, ngành có liên quan biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng,
- HĐND và UBND thành phố Hà Nội,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công an,
- Thanh tra Nhà nước,
- Tổng cục Địa chính,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- VPCP: BTCN, các PCN; Nguyễn Công Sự, Nguyễn Tôn, các Vụ: CN, Vụ II, TTBC, KTQĐ, ĐP1, KTTH, TH,
- Lưu: NN (3), VT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự