VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 236/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆCVỚI TỈNH PHÚ YÊN VỀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ VÀ TRIỂN KHAI ĐỐI PHÓ VỚIBÃO SỐ 6

Ngày09 tháng 11 năm 2007, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra công táckhắc phục hậu quả mưa lũ và triển khai phòng, chống bão số 6 ở tỉnh Phú Yên.Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành củatỉnh, sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến của đồng chí Bí thưTỉnh ủy, ý kiến của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng đã có ý kiến như sau:

1. PhúYên phải chịu 3 trận lũ trong những ngày cuối tháng 10, ngập lụt diễn ra trêndiện rộng, nhiều địa phương bị chia cắt, tài sản của nhân dân và nhà cửa bịngập chìm trong nước, mất điện, mất thông tin liên lạc nhiều ngày. Đây là mộtkhó khăn lớn cho đời sống của nhân dân cũng như việc tăng trưởng kinh tế củađia phương. Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tớicác gia đình có người bị chết, bị thương và gia đình bị thiệt hại về nhà cửa vàtài sản. Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền đia phương các cấp đã chủđộng chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống lũ và kịp thời khắc phục hậuquả do lũ gây ra; huy động các lực lượng trên địa bàn thực hiện triệt để sơ tándân ra khỏi vùng nguy hiểm và triển khai kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn nênđã hạn chế được nhiều thiệt hại.

2. Vềcông tác tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt và phòng, chống bão, lụt trong thờigian tới:

Để nhanh chóng khắc phục hậu quảmưa lũ, ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất, tỉnh cần thiết triểnkhai thực hiện các công việc cấp bách sau đây:

- Tổ chức thăm hỏi, động viên vàhỗ trợ vật chất kịp thời cho những gia đình có người bị chết, bị mất nhà cửa vàtài sản, cứu chữa người bị thương, huy động các lực lượng trên địa bàn và nhândân giúp đỡ dân dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống của người dân bị thiệthại. Hỗ trợ lương thực kịp thời, bảo đảm đời sống cho dân, kiên quyết không đểngười dân nào bị đói do thiếu lương thực. Có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ, quan tâmgiúp đỡ, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho những gia đình bị nạn có hoàncảnh đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo thực hiện các biệnpháp bảo đảm vệ sinh môi trường sau khi nước rút, cấp đủ thuốc khử trùng làmsạch nguồn nước sinh hoạt, đề phòng xảy ra dịch bệnh, đặc biệt là trong điềukiện có dịch tiêu chảy cấp như hiện nay.

- Tập trung sửa chữa những côngtrình hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đi lại, sinh hoạt và phục hồi sản xuất như:tu bổ đường xá, công trình thủy lợi cấp bách, hệ thống điện, hệ thống thông tinliên lạc, làm sạch đồng ruộng, cung cấp đủ giống cây trồng, đặc biệt là giốngcây ngắn ngày để nhanh chóng bù lại những thiệt hại về lương thực trong các đợtlũ.

- Tổ chức rút kinh nghiệm sâusắc về công tác chỉ đạo chống lũ vừa qua, nhất là việc để nhiều người bị chếtdo ngập lũ, làm rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền từng huyện, xã. Khôngđược lơ là chủ quan khi mùa mưa lũ còn hơn một tháng nữa, chuẩn bị lực lượngsẵn sàng đối phó với các tình huống bão, lũ trong thời gian tới.

3. Vềnhững đề nghị của tỉnh:

- Đồng ý tiếp tục hỗ trợ gạo chotỉnh để chủ động cứu đói. Về kinh phí, trước mắt tỉnh trích ngân sách địaphương đảm bảo hỗ trợ dân sinh theo mức quy định; Thủ tướng Chính phủ sẽ cóquyết định hỗ trợ chung cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.

- Bộ Y tế kiểm tra, cấp đủ cơ sốthuốc y tế, thuốc Chloramin B làm sạch nguồn nước cho các tỉnh bị ngập lũ; cửcán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, không để xảy ra dịchbệnh.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn kiểm tra, cấp đủ nhu cầu vacxin lở mồm long móng trâu bò, lợn vàvacxin phòng, chống dịch gia súc cho tỉnh Phú Yên và các tỉnh miền Trung bịngập lũ; tổng hợp nhu cầu về giống lúa, giống ngô và giống rau, trình Thủ tướngChính phủ hỗ trợ cho các tỉnh bị ngập lũ; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh PhúYên kiểm tra, tổng hợp thiệt hại về các công trình thủy lợi, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

- Bộ Giao thông vận tải thống kênhững công trình giao thông bị hư hỏng nặng do mưa lũ của tỉnh Phú Yên, tổnghợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ biện pháp và kế hoạch khắc phục.

- Về việc bổ sung cho tỉnh cáctrang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, giao Ủy ban quốc gia Tìm kiếmCứu nạn xem xét giải quyết đề nghị của tỉnh.

- Về đề nghị đầu tư mới và nângcấp một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên, tỉnh làm việc cụ thể với BộGiao thông vận tải để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về chương trình phòng, chốngthiên tai miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc giaphòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, tỉnh cần chỉ đạo xây dựng kếhoạch để triển khai thực hiện.

- Về tích nước và xả lũ các hồthủy điện trên địa bàn, giao Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Yên lập, phê duyệt quy trình vận hành các hồ chứa, đảm bảo lợi ích chongành điện, nhưng đồng thời đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ lưu.

- Ngân hàng Nhànước Việt Nam xem xét xử lý kiến nghị của tỉnh Phú Yên về việc giãn nợ vay củacác hộ nuôi trồng thủy sản bị thiết hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP;
- Các Bộ: TN và MT, KH&ĐT, TC, Công Thương, Y tế, GTVT, NN&PTNT, LĐTB&XH;
- Ngân hàng NNVN;
- UBQG Tìm kiếm, Cứu nạn;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: TH, CN, KTTH, KG, VX,
Website CP;
- Lưu: VT, NN(4), Thưởng.
35

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý