BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 416/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN BỘ THÁNG 8/2007

Ngày 04/9/2007 tại Bộ GTVT, Bộ trưởngHồ Nghĩa Dũng đã chủ trì họp giao ban thường kỳ tháng 8/2007. Khách mời dự họpcó đại diện Bộ Nội vụ. Dự họp có các Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, Lê MạnhHùng; Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ, Đảng ủy cơ quan Bộ, Công đoàn GTVT VN, Côngđoàn cơ quan Bộ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Cục,Viện, Thường trực phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn Bộ, Trung tâm tin học,Văn phòng Ủy ban ATGTGQ, Báo GTVT, Báo Bạn đường và Tạp chí GTVT.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ trình bàybáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2007, trọng tâm công tác tháng 9/2007;ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị… Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã kếtluận như sau:

Bộ trưởng phê duyệt nội dung côngtác tháng 9/2007 của các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ đã được Văn phòng Bộ cập nhậttrong báo cáo giao ban và nhấn mạnh thêm các vấn đề sau đây:

1. Công tác soạn thảo và ban hànhvăn bản quy phạm pháp luật:

- Mặc dù Bộ trưởng đã nhiều lần nhắcnhở nhưng một số Vụ vẫn đăng ký đề án không khả thi về nội dung hoặc thời giantrình (Vận tải, Kế hoạch đầu tư…)

- Các cơ quan, đơn vị tập trung thựchiện, bảo đảm hoàn thành chương trình xây dựng đề án theo kế hoạch từ nay đến cuốinăm, đề án nào không thực hiện được phải có báo cáo sớm, đặc biệt lưu ý tuân thủđầy đủ các quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Phápchế chủ trì thẩm định trước khi trình lãnh đạo Bộ ký ban hành.

- Vụ Pháp chế chủ trì cùng Cục Đườngbộ VN triển khai xây dựng kế hoạch sửa đổi Luật Giao thông đường bộ; các cơquan đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát các điều khoản trong Luật về tính hiệnthực, khả năng tổ chức thực hiện để đề xuất chỉnh sửa cho phù hợp.

- Vấn đề đàm phán Hiệp định vận tảithủy Việt Nam - Campuchia: Giao Cục Đường sông VN chủ trì phối hợp với các cơquan liên quan thực hiện.

2. Công tác xây dựng quy hoạch, chiếnlược:

- Vụ KHĐT khẩn trương hoàn chỉnh4 đề án quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2007.

- Về đề án xây dựng “Chiến lược pháttriển giao thông đường sắt VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”:

+ Vụ KHĐT báo cáo trước10/9/2007;

+ Văn phòng Bộ cập nhật các ýkiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vềchiến lược, quy hoạch phát triển giao thông đường sắt, bố trí hội ý lãnh đạoBộ, Vụ KHĐT, Cục Đường sắt VN về vấn đề này.

- Về lâu dài cần phải điều chỉnhlại quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch để nâng cao chất lượng xây dựngđề án, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ KHĐT nghiên cứu kiện toàn hệ thống tổchức làm công tác quy hoạch.

3. Công tác quản lý xây dựng cơ bản:

- Cục Giám định và Vụ KHĐT tiếp tụcchủ động liên hệ và tham gia với các cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Xâydựng, Bộ Tài chính để đề nghị sửa đổi bổ sung một số cơ chế, chính sách liênquan đến đầu tư xây dựng.

- Các cơ quan tham mưu của Bộcần rà soát, chấn chỉnh quy trình xử lý công việc của mình để đẩy nhanh tiến độgiải quyết các thủ tục.

- Về công tác GPMB: Cục Giámđịnh chuẩn bị nội dung cụ thể về các vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ khókhăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Văn phòng Bộ bố trí cuộc họp trong tháng9/2007.

- Vụ KHĐT và Cục Giám định chuẩnbị tổ chức hội nghị công tác giải ngân XDCB vào trung tuần tháng 9/2007, thammưu đề ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

- Bảo đảm hoàn thành đúng tiếnđộ các công trình trọng điểm: cầu Rạch Miễu thông xe kỹ thuật trước 31/12/2007;đưa vào khai thác cảng hàng không Đồng Hới vào khai thác trong tháng 11/2007;hoàn thành hệ thống đèn bay đêm cảng hàng không Cam Ranh và đưa vào khai tháctrong tháng 11/2007…

- Khởi công nhà ga cảng hàng khôngĐà Nẵng và Cam Ranh

- Cục Giám định đôn đốc quyếtliệt các Ban QLDA triển khai thi công ngay Dự án QL70, không để tình trạng khởicông xong để đấy.

- Vụ KHĐT phối hợp với các chủ đầutư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm (cảng Đình Vũ, cảng LạchHuyện, luồng cho tàu lớn vào sông Hậu, các dự án đường cao tốc…), lãnh đạo Bộsẽ nghe báo cáo một số dự án trọng điểm trước khi quyết định đầu tư.

- Các dự án đầu tư theo hìnhthức BOT: hiện nay chưa có hướng dẫn thực hiện đấu thầu các dự án BOT, vì vậynhững dự án nào đã đủ điều kiện thì giao thực hiện ngay hoặc báo cáo Thủ tướngChính phủ.

- Về việc giao nhiệm vụ cho các BanQLDA: hiện cũng chưa có hướng dẫn về việc đấu thầu quản lý dự án, vì vậy tiếp tụcthực hiện giao nhiệm vụ quản lý các dự án.

- Tình hình giải ngân vốn trái phiếuChính phủ của các địa phương thực hiện thấp, Vụ KHĐT tham mưu ra văn bản của Bộ(với chức năng cơ quan quản lý nhà nước) để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giảingân.

4. Công tác vận tải gắn với antoàn giao thông:

- Văn phòng Bộ và Vụ Vận tải rà soátlại và làm việc với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ để sớm ban hành các vănbản đã trình.

- Tăng cường vai trò quản lý nhànước về công tác vận tải, Vụ Vận tải tham mưu xây dựng và ban hành quy chế quảnlý nhà nước đối với loại hình hợp tác xã vận tải.

- Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ: Vụ Vận tải chủ trì, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túctriển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Triển khai nhiệm vụ trọng tâmtừ ngày 15/9/2007 bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe gắn máytrên tất cả các tuyến quốc lộ: CBCNV ngành GTVT gương mẫu thực hiện, có cácbiện pháp tuyên truyền, kiểm tra xử lý; lập phương án tổ chức tuyên truyền vàxử lý vi phạm tại các trạm thu phí; Cục Đường bộ VN sửa đổi nội dung các biển quyđịnh đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm thành các biển tuyên truyền cho phù hợp.

- Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Vậntải và Cục Đường sông VN chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra phươngtiện thủy nội địa.

- Vụ Vận tải có văn bản gửi các SởGTVT nhắc lại tiêu chí xác định điểm đen để xác định đưa vào chương trình xóa điểmđen của Cục Đường bộ VN.

- Cục Đường bộ VN báo cáo kết quảáp dụng lắp đặt dải phân cách bằng cọc cao su mềm trên một số đoạn quốc lộ, VụKHCN nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn áp dụng.

5. Các công tác khác

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì cùngcác đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị nâng cao chất lượng côngtác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và công tác đăng kiểm phương tiệncơ giới đường bộ.

- Thanh tra Bộ chấn chỉnh quytrình xử lý sau khi có kết luận thanh tra, không để bị chậm trễ.

- Vấn đề di chuyển trạm thu phí QL1trên địa phận tỉnh Quảng Trị theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ: Cục Đường bộ làmviệc lại với Tỉnh đề nghị có văn bản chính thức của Tỉnh về vị trí đặt trạm mới,nếu không được thì có văn bản báo cáo Chính phủ.

- Cảng Vũng Ánh: cho phép CụcHàng hải VN thực hiện cho doanh nghiệp thuê hạ tầng cơ sở để khai thác.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộxin thông báo để các đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thựchiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị dự họp;
- Các Ban QLDA thuộc Bộ;
- Công ty ĐTPT đường cao tốc VN;
- Lưu VT, TH (6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công