BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 419/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP LÃNH ĐẠO TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 8 tháng 8 năm 2007 tại Bộ GTVT,Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình về mộtsố nội dung liên quan đến các dự án đường Láng - Hoà Lạc nối dài đến thành phốHòa Bình theo hình thức BOT. Tham dự cuộc họp về phía tỉnh Hòa Bình có ÔngQuách Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ông Giám đốc Sở GTVT, Ông Giám đốc SởKH & ĐT, Ông Giám đốc Sở Xây dựng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các chuyênviên và các chuyên gia đại diện của 5 tập đoàn xây dựng của Hàn Quốc; về phíaBộ GTVT có lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Bộ, các Vụ Kế hoạch đầu tư, VụQuan hệ quốc tế, Cục Giám định và QLCLCTGT, Cục Đường bộ Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của tỉnh, ýkiến tham gia của các thành viên dự họp và một số đề xuất, kiến nghị của lãnh đạotỉnh và Sở GTVT Hòa Bình. Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã thống nhất với các đồngchí Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và kết luận:

1. Bộ GTVT đã đưa tuyến đường Láng- Hòa Lạc kéo dài đến thành phố Hòa Bình vào quy hoạch hệ thống đường bộ caotốc và đã xây dựng Danh mục đầu tư theo Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồngBT. Trong thời gian tới, sau khi được phê duyệt sẽ công bố rộng rãi để các nhàđầu tư trong nước và quốc tế để kêu gọi đầu tư.

2. Thủ tướng Chính phủ đã ban hànhNghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 về đầu tư xây dựng theo các hình thứcBOT, BTO, BT. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các Bộ, ngành liên quan vẫnchưa có thông tư hướng dẫn. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị:

- Phương án 1: Sau khi Danh mục đầutư theo Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT được công bố Nhà đầu tư làmviệc với Cục ĐBVN để biết thêm chi tiết về Dự án. Các thủ tục về lựa chọn nhàđầu tư tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

- Phương án 2: Nhà đầu tư đề xuấtDự án (không chờ danh mục đầu tư được công bố), Bộ GTVT sẽ tổ chức lấy ý kiếncác Bộ, ngành và các địa phương có liên quan để quyết định, nếu có 2 nhà đầu tưtrở lên cùng đề xuất dự án này phải tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đàm phánHợp đồng tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầuNhà đầu tư trong thời gian sớm nhất nộp hồ sơ đề xuất dự án theo quy định củapháp luật Việt Nam.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộxin thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Các đơn vị dự họp;
- Sở GTVT Hòa Bình;
- Ban QLDA Thăng Long;
- Lưu VT, KHĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long