BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 425/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH VĨNH LONG

Ngày 06/9/2007, tại Bộ GTVT, Bộtrưởng Bộ GTVT đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long để kiểm điểmtình hình thực hiện các kết luận của Lãnh đạo Bộ và Tỉnh về công tác giao thôngtrên địa bàn tỉnh, đồng thời xem xét những vấn đề mới phát sinh.

Tham dự cuộc họp về phía tỉnhVĩnh Long có đồng chí Phạm Văn Đấu – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Lãnh đạo SởKế hoạch đầu tư, Sở GTVT Vĩnh Long, Ban ATGT và các ban, ngành khác của Tỉnh.Về phía Bộ GTVT có Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởngVụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN,Cục Đường sông VN, Tổng giám đốc các ban QLDA 1,9, Mỹ Thuận, phóng viên BáoGTVT, Báo Bạn đường.

Sau khi nghe ý kiến của các đạibiểu dự họp, Bộ trưởng đã thống nhất với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long kết luận nhưsau:

I. Các kết luận của Lãnhđạo Bộ và Tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên tích cực triểnkhai và bước đầu đã có kết quả. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vướng mắc làmchậm tiến độ triển khai các dự án như GPMB chậm, việc áp dụng cơ chế chính sáchmới còn lúng túng…

1. Bộ GTVT đề nghị Tỉnh chủ độngtriển khai công tác GPMB theo văn bản 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướngChính phủ. Tỉnh cần có kế hoạch cụ thể, trao đổi với Bộ để xác định ngày khởi côngDự án cải tạo, nâng cấp QL1A đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ, phấn đấu khởi công trongtháng 12/2007 và đảm bảo được yêu cầu sau khi khởi công là thi công ngay.

2. Ban QLDA 1 có trách nhiệmphối hợp chặt chẽ với tổ chức được Tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện tiểu dự ánGPMB.

3. Để đảm bảo đủ nguồn vốn TPCP,đề nghị Tỉnh chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân đối vớicác dự án QL 53, 54.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MỚICỦA TỈNH

1. Đẩy nhanh thi công hoàn thành2 đoạn trên QL 57 và QL 80 qua địa phận Vĩnh Long: Bộ giao Ban QLDA 9 hoànthành trước 31/12/2007.

2. Xây dựng các cầu trên QL 54:Đã có nguồn vốn JBIC, Bộ giao Ban QLDA Biển Đông giải quyết.

3. Đấu nối vào quốc lộ: trướcmắt Bộ GTVT chỉ đồng ý ưu tiên cho đấu nối vào các khu công nghiệp, còn lại cácđiểm đấu nối khác Tỉnh cần lập quy hoạch cụ thể và thỏa thuận với Bộ.

III. TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT32.

Tình hình trật tự ATGT tại VĩnhLong có tiến triển tích cực so với cùng kỳ năm trước (số người chết giảm). Tuynhiên để đạt được chỉ tiêu giảm 10 – 20% mà Chính phủ đặt ra, Bộ GTVT đề nghịLãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội triển khaimạnh mẽ Nghị quyết 32 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là:

1. Đẩy mạnh công tác giáo dục,phổ biến, tuyên truyền pháp luật về giao thông vận tải (đặc biệt là quy địnhbắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên xe mô tô, xe gắn máy) đểngười dân hiểu và chấp hành tốt luật lệ giao thông: tăng cường công tác kiểmtra, kiểm soát việc chấp hành luật lệ giao thông đường bộ, đường thủy cũng nhưcông tác quản lý phương tiện, hoàn thành chương trình tổng kiểm tra phương tiệnthủy nội địa; phổ biến, tuyên truyền phải đi đôi với xử phạt nghiêm các hành vivi phạm pháp luật ATGT;

2. Chú trọng đầu tư hiện đại hóacác cơ sở đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

3. Đầu tư kết cấu HTGT phải gắnliền với tổ chức giao thông tốt nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểuTNGT, phát triển giao thông công cộng, giảm phương tiện giao thông cá nhân; đềra các biện pháp có hiệu quả quản lý vận tải xe khách, xe tải đường dài…

4. Sớm xác định, xử lý các điểmđen và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông;

5. Tăng cường hơn nữa công tácbảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, sớm lập quy hoạch đấu nối vào cácquốc lộ và thỏa thuận với Bộ GTVT

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT– Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Các đơn vị dự họp;
- PMU Biển Đông:
- Lưu VT,

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công