BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 427/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ DỰ ÁN KẾT NỐI QL49B (CẦU CA CÚT) ĐOẠN PHÍABẮC VÀ PHÍA NAM CỬA THUẬN AN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 30/8/2007, tại văn phòng BộGTVT, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp về dự án kết nối QL49B (CầuCa Cút) đoạn phía Bắc và phía Nam cửa Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế theo kếtluận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số 10/TB-VPCP ngày 12/01/2007và của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại Thông báo số 154/VP-VPCP ngày 17/8/2007. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở GTVT Thừa Thiên Huế, Vụ KHĐT,Vụ Tài chính, Cục GĐ&QLCLCTGT, Cục Đường bộ VN, Công ty CP TVTK Cầu Lớn –Hầm.

Sau khi nghe báo cáo của Sở GTVTThừa Thiên Huế và Cục ĐBVN về phương án nối thông tuyến QL49B, ý kiến của cácđại biểu tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau:

QL49B là tuyến trục dọc chạy sátbiển của tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện đang bị chia cắt bởi cửa biển Thuận An. Đâylà 1 cửa biển có sự biến động phức tạp và những năm gần đây luôn thay đổi. Đặcbiệt năm 1999 cửa biển đã có sự thay đổi lớn làm chia cắt 1 làng ở phía Nam củaThuận An ra khỏi đất liền, đồng thời QL49B ở khu vực này cũng bị chia cắt làmhai đoạn. Vì vậy để đảm bảo giao thông của dân cư khu vực phía Nam của ThuậnAn, Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ và đã được Chính phủ cho phép đầu tư cầu ThuậnAn nối QL49B và QL49A với Thành phố Huế.

Sau nhiều năm nghiên cứu của CụcHàng Hải về sự chuyển dịch và bồi lắng của cửa Thuận An cho thấy rằng cửa ThuậnAn luôn biến đổi và không ổn định. Do đó để đầu tư một cây cầu bắc qua cửaThuận An nối thông QL49B và đảm bảo độ bền vững cho công trình là rất tốn kémvà phức tạp.

Với các điều kiện như trên BộGTVT thấy rằng cần phải điều chỉnh cục bộ hướng tuyến QL49B tại khu vực nàynhằm mục đích thông tuyến theo thông báo chỉ đạo của Chính phủ, trước mắt giaonhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

1. Cục Đường bộ Việt Nam cùngvới sở GTVT Thừa Thiên Huế rà soát lại về việc điều chỉnh cục bộ hướng tuyếnQL49B, trong đó xác định hướng tuyến thay đổi đảm bảo khi thực hiện đầu tư dựán, tuyến này đáp ứng được nhu cầu vận tải cũng như độ bền vững của công trình.

2. Việc điều chỉnh cục bộ QL49Bvà xác định hướng tuyến thay đổi cần có thỏa thuận với tỉnh Thừa Thiên Huế. Sauđó báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/9/2007./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, KHĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công