BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 433/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BÌNH THUẬN

Ngày 08/9/2007, Bộ trưởng BộGTVT đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về công tác giao thôngtrên địa bàn. Tham dự cuộc họp về phía Bình Thuận có đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bíthư Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Dũng Nhựt – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Lãnh đạo Sở Kếhoạch đầu tư, Sở GTVT, TC, Công an, Ban ATGT và các ban, ngành khác của Tỉnh.Về phía Bộ GTVT có Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ trưởngVụ Vận tải, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải VN,phóng viên Báo GTVT, Báo Bạn đường.

Sau khi nghe ý kiến của các đạibiểu dự họp kiểm điểm tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 383/TB-BGTVT ngày 23/8/2006, 619/TB-BGTVT ngày 12/12/2006, 381/TB-BGTVT ngày 15/8/2007, Bộtrưởng đã thống nhất với lãnh đạo Bình Thuận kết luận như sau:

I. Bộ GTVT vui mừng trướcnhững thành tựu trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và đánh giácao việc Tỉnh đã chủ động đi trước một bước về đầu tư kết cấu hạ tầng giaothông làm cơ sở để phát triển công nghiệp, du lịch từ đó tái đầu tư cho hạ tầnggiao thông. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng giao thông và phương thức vận tải còntồn tại bất cập chưa đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH của tỉnh. Bộ GTVT mong muốn tiếptục phối hợp chặt chẽ với Bình Thuận để phát triển GTVT tạo tiền đề đẩy nhanhphát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. Các kết luận của Lãnhđạo Bộ và Tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị liên quan của hai bên tích cực triểnkhai và có kết quả. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề không được thực hiện theotiến độ như việc Dự án ga Phan Thiết mới đang ở giai đoạn lập phương án bồithường GPMB, chưa thi công được theo chỉ đạo của Bộ …

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MỚIHOẶC KIẾN NGHỊ LẠI CỦA TỈNH

1. Đẩy nhanh tiến độtriển khai dự án di dời ga Phan Thiết đồng thời bố trí nguồn vốn đầu tư nângcấp đoạn Phan Thiết – Mường Láng để đảm bảo an toàn và nâng tốc độ tàu chạytrên đoạn này, phát huy hiệu quả đầu tư: Dự án ga Phan Thiết mới bao gồm cả hợpphần nâng cấp đoạn Phan Thiết – Mường Mán. Bộ giao TCT Đường sắt chỉ đạo đẩynhanh tiến độ dự án và bố trí đủ nguồn vốn đầu tư.

2. Bộ GTVT thu xếp đểHTGT của Bình Thuận (quốc lộ, tỉnh lộ và GTNT) được hưởng lợi từ nguồn tài trợODA: Giao Vụ KHĐT lưu ý và giải quyết sớm khi có điều kiện.

3. Đầu tư cảng Phú Quýgiai đoạn 2: Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ sẽ có văn bản ủng hộ.

4. Nâng cấp QL 55: Hiệnnay một số đoạn đang được sửa chữa bằng nguồn vốn duy tu sửa chữa đường bộ;giao Vụ KHĐT đẩy nhanh thủ tục phê duyệt dự án đoạn từ Km 158 + 500 đến Km 186+ 868 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn kế hoạch năm 2008 để triển khaitrước.

5. Quy hoạch sân bay PhanThiết: Bộ giao Cục Hàng không bổ sung cập nhật quy hoạch và tìm nguồn vốn đểtriển khai, kể cả BOT.

6. Công bố quy hoạch cảngnước sâu Kê Gà và cảng Vĩnh Tân: Cục Hàng hải VN đã cập nhật, bổ sung, sẽ trìnhThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Xử lý một số điểm giaocắt giữa đường bộ và đường sắt trên QL28: Giao Cục Đường bộ VN chỉ đạo TGĐ KhuQLĐB 7 nghiên cứu, đề xuất.

8. Trang bị hệ thống cảnhbáo tự động hoặc có người gác đối với đường ngang tại Km 1550+510 (Phan Thiết –Hàm Cần, ĐT 718): Giao TCT Đường sắt giải quyết.

9.Các kiến nghị khác vềvận tải và về ATGT tại văn bản 120/UBND-ĐTQH ngày 07/9/2007 của tỉnh BìnhThuận: Giao Vụ Vận tải, Văn phòng UBATGTQG nghiên cứu và giải quyết.

IV. TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 32.

Tình hình trật tự ATGT tại BìnhThuận diễn biến xấu, 8 tháng đầu năm 2007 cả 3 tiêu chí về ATGT đều tăng, đặcbiệt tỷ lệ gia tăng số người chết rất cao (tăng 49 người, 26,8%) cao so vớicùng kỳ năm 2006. Bộ GTVT đề nghị Lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo các cấp Đảng, chínhquyền, đoàn thể xã hội từ Tỉnh đến xã, phường tập trung triển khai mạnh mẽ Nghịquyết 32 của Chính phủ, trong đó trọng tâm là:

1. Đẩy mạnh công tác giáodục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật về giao thông (đặc biệt là quy định bắtbuộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên xe mô tô, xe gắn máy) đểngười dân hiểu và chấp hành tốt luật lệ giao thông; nâng cao ý thức trách nhiệm,đạo đức của người lái xe; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc chấphành luật lệ giao thông đường bộ, đường thủy cũng như công tác quản lý phươngtiện, hoàn thành chương trình tổng kiểm tra phương tiện thủy nội địa, xây dựnglộ trình đăng ký phương tiện thủy và cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thủy;phổ biến, tuyên truyền phải đi đôi với xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm phápluật ATGT; Tỉnh cần giao nhiệm vụ cho chính quyền và công an cấp xã, phường làmhạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông vàxử phạt vi phạm;

2. Chú trọng đầu tư hiệnđại hóa các cơ sở đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấpGPLX.

3. Đầu tư kết cấu HTGTphải gắn liền với tổ chức giao thông tốt nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và giảmthiểu TNGT, tiếp tục nghiên cứu để phân luồng giao thông nếu điều kiện chophép; phát triển giao thông công cộng, giảm phương tiện giao thông cá nhân; đềra các biện pháp có hiệu quả quản lý vận tải xe khách, xe tải đường dài …;

4. Sớm xác định, xử lýcác điểm đen theo đúng tiêu chí hiện hành và các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tainạn giao thông.

5. Tăng cường hơn nữacông tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, nâng cao vai trò, tráchnhiệm của chính quyền địa phương các cấp và Thanh tra giao thông; sớm lập quyhoạch chi tiết các điểm đấu nối khu công nghiệp, dân cư, trạm xăng … vào cácquốc lộ và thỏa thuận với Bộ GTVT theo quy định tại Nghị quyết 32 của Chínhphủ.

V. CƠ CHẾ THỰC HIỆN

1.Bộ và tỉnh giao các cơquan, đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giaotại thông báo này cũng như các thông báo số 392/TB-BGTVT ngày 24/8/2006, 146/TB-BGTVT ngày 06/4/2007 …

2. Vụ kế hoạch đầu tư làmđầu mối của Bộ, Sở Giao thông vận tải làm đầu mối của Tỉnh hàng quý kiểm điểmlại tình hình thực hiện thông báo kết luận này cũng như các ý kiến chỉ đạo liênquan, báo cáo Bộ và lãnh đạo Tỉnh kết quả thực hiện, kiến nghị đề xuất nếu có.

3. 6 tháng hoặc 1 năm,Lãnh đạo Bộ GTVT và Tỉnh họp kiểm điểm tình hình thực hiện và xem xét các vấnđề mới phát sinh.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Ngô Thịnh Đức (để báo cáo);
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận;
- Các đơn vị dự họp;
- Cục Đường sắt, TCT Đường sắt;
- Cục HKVN
- VP UBATGTQG;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công